Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek

Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek jpg] Myslenka d'at do por'adku na obl'iben'e m'isto mnoha fotografy a amat'ery sledovat kr'asn'y v'yhled na mesto, se objevila v George Truseneva v roce 2006 kdy byla oblast vycistit gar'az'ich. "Po demont'azi vytvoren'e skl'adky, a nav'ic se zacalo rozpadat skalnatou pudu, nic'i zdejs'i pr'irodu. A tady jsme, chr'anitkopec od dals'iho nicen'i a sypat na zem zacal vyv'azet. Rovnez s samostatn'e skupine, jsme se rozhodli zasadit stromy a uspor'adat na mal'e n'amest'i. "-. Rekl soci'aln'i aktivista Podle zdroje, pak se budova zacala rust, j'a spojit studenty a architekty Jako v'ysledek, n'apad byl transformov'an rozb'it rozhodla, ze nebude parku a velk'y park Probl'emy s. cel'i soci'aln'ich aktivistu, byly dva: vsechny pr'ace museli zaplatit z vlastn'ich kapes a puda nebyla v komunite majetku "ale zlepsen'i pr'ace byly deje, lid'e pom'ahali, vyt'ahla kluky z m'istn'ich skol Nav'ic, j'a jsem tady Sadilov divok'a jablka - 25 kusu. Jsou vhodn'e pro m'istn'i oblasti byly nen'arocn'y a dobre zakorenit v t'eto oblasti. Krome toho existuj'i i jin'e vysazen'e stromy a - v'ice nez 80 druhu, stejne jako kvetiny. A dulezit'e je, ze jsem zacal navrhovat sk'aly - to je nov'y smer ve Vladivostoku av Rusku "Je treba poznamenat, ze stars'i studenti b'yval'eho Far Eastern State University, mezi nimiz byl architekt Ilya Grabovenko eksizny vytvoril zkr'aslen'i projekt kopce.". Kdysi George Trusenev k n'am prisel a poz'adal n'as o pomoc vytvorit projekt. Z'aroven se zacal pomalu plnit vsechny sv'e vlastn'i. Bod s'am o sobe je unik'atn'i - je nejvyss'i ze vsech vyhl'idkov'ymi plosinami, odkud je kr'asn'y v'yhled na mesto. Mysl'im, ze pro turisty, bude to velmi zaj'imav'e, a pokud je vse vybavit, muzete kopec b'yt velmi zaj'imav'e a atraktivn'i m'isto ve Vladivostoku. Vzhledem k tomu, ze je v bl'izkosti mostu, kde si muzete sjednat pr'istupov'e cesty, "- rekl architekt Grabovenko Star'a vod'arensk'a vez, kter'a nyn'i tvor'i siluetu kopce Burachek, ale ted na to nen'i v nejleps'im stavu, architekt mus'i predelat restauraci. ze tak'e pomuze zv'ysit cestovn'i ruch odvol'an'i Kazd'a pr'ace zde obt'izn'e strm'e svahy, ale podle m'eho n'azoru skici, muzete zmenit v'ysku o polozen'i nov'e silnice, nebo aby byl pr'istup z druh'e strany -. se na hlavn'i silnici Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek Soci'aln'i aktivist'e Vladivostok sjednat i na vlastn'i kopci Burachek

Rusk'em 24Опубликовано:   11-07-2013, 14:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ml'eko a potravin, kter'e jsou ve Vladivostoku
4-09-2013, 20:34, Cesky
Z'itra, 5. z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku zac'in'a XVII specializovan'a v'ystava-veletrh "Bayshore j'idlo" a dovolen'a na t'ema "Festival ml'eka." Ofici'aln'i zah'ajen'i probehne v 12...
Pokusil zn'asilnit tehotn'a devet mes'icu
2-09-2013, 13:48, Cesky
Vysetrovatel'e SU RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 24-rok-star'y m'istn'i obyvatel. Ten je obvinen ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 3. 30 1...
Obyvatel'e mesta se shrom'azd'i u
18-09-2013, 14:58, Cesky
Hnut'i ml'adeze "rusk'em Patriot" zve obyvatele i n'avstevn'iky k 'ucasti na festivalu "verejn'e m'isto", kter'a se bude konat v amfite'atru na n'abrez'i sportu tuto sobotu 21. z'ar'i. Zac'atek...
Vlajkov'a lod Tichomorsk'eho lodstva krizn'ik «Варяг» vysel v mori pro odevzd'an'i semin'arn'i 'ukoly K-2
19-06-2013, 11:02, Cesky
Pro proveden'i delostreleck'e a raketov'e стрельб v oblasti skolen'i boj v Japonsk'em mori vysel str'aze raketa krizn'ik «Варяг». Behem nekolika dnu pos'adka raketov'e krizn'iky spln'i nekolik druhu...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
Rusov'e jsou ochotni utratit skoln'ich uniforem nen'i vets'i nez 3500 rublu
31-08-2013, 15:33, Cesky
All-rusk'e verejn'e m'inen'i Research Center(VTsIOM)predkl'ad'a informace o tom, co musel n'est n'aklady na Rusy v rodine, kde jsou skoln'i deti, vzhledem k jejich vzdel'av'an'i, jako Rusov'e...
Neobvykl'e vodn'i ohnostroj poprv'e uvid'i obyvatele Vladivostoku
5-09-2013, 22:02, Cesky
Vodn'i ohnostroj se otevre v 22 hodin dne 7. z'ar'i nejjasnejs'i c'ast programu prvn'iho mezin'arodn'iho festivalu ohnostroju. Mezin'arodn'i festival se bude konat ve Vladivostoku na n'abrez'i...
V Уссурийске policie «v pat'ach» odkryl dve kr'adeze
23-06-2013, 14:45, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar Spr'avy ministerstva VNITRA na Приморскому okraji, vcera do kancel'are souc'ast policie Уссурийска obdrzela prohl'asen'i m'istn'i жительницы. Zena rekla, ze z...
Trutnev jmenov'an nov'y prezidentsk'y vyslanec na D'aln'y v'ychod
1-09-2013, 11:47, Cesky
Trutnev byl jmenov'an do funkce m'istopredsedy vl'ady a zplnomocnen'y velvyslanec RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, kter'e se konalo 31. srpna v jedn'an'i Vladivostok. Rusk'y...
Asfaltov'an'i na ulici Светланской prob'ih'a v noci
26-06-2013, 19:00, Cesky
Pr'ace prob'ihaj'i v noci, kdyz ustupuje intenzita provozu motorov'ych vozidel. Ale i v noci prov'adet pr'ace br'an'i zaparkovan'a vozidla. Prov'est cel'y pl'anovan'y objem prac'i vcera v noci...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!