Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pres 55 milionu pridelen'ych na opravy matersk'ych skol Partyzansky

Pres 55 milionu pridelen'ych na opravy matersk'ych skol Partyzansky Rekonstrukce se dot'yk'a skolky "KOLOSOK" v obci Ekaterinovka, "Berry" v obci Vladimir-Aleksandrovskoe a "Poh'adka-2" v obci Sergeevka. Pr'ace na prvn'i objekt je jiz v pln'em proudu. Matersk'e skoly "Berry" a "KOLOSOK" budou dod'any v roce 2013 a "The Tale-2" - v roce 2014. Celkove lze r'ici, oprava predskoln'iho Partyzansky Primorsk'eho kraje rozpoctu je 554 milionu rublu, ofici'aln'i internetov'e str'anky okresn'i spr'avy.

Tiskov'y servis 'uzem'i Primorsky spr'avy

Опубликовано:   11-07-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V regionu Amur na pomoc obetem povodn'i stroyotryady
22-08-2013, 15:31, Cesky
Dnes, ministerstvo skolstv'i a vedy v regionu Amur se konalo setk'an'i s vedouc'imi instituc'i vyss'iho a profesn'iho vzdel'av'an'i. To res'i probl'em utv'aren'i t'ymu studentu stavebn'ich...
V rusk'em, je 'ucet zr'izen, aby poskytoval financn'i pomoc obetem povodn'i
19-09-2013, 17:39, Cesky
Ti, kter'i chtej'i poskytovat financn'i pomoc mohou prev'adet financn'i prostredky na 'ucet Primorsk'y kraj fondu soci'aln'iho zabezpecen'i verejn'eho ochranu materstv'i a detstv'i: "Mami." Podle...
Obvinen'y z vrazdy pr'imo z SEDO hrozil терактом
11-06-2013, 19:47, Cesky
Dnes v Уссурийске probehlo dals'i soudn'i jedn'an'i, ve kter'em na lavici obzalovan'ych na cl'anky 207 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (zpr'ava o notoricky spatn'ym aktu terorismu) stanul...
Brut'aln'i vrazi soud v Primorsky Krajsk'eho soudu
30-08-2013, 14:16, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti bude Primorsk'y kraj soud odsoudil pet obzalovan'ych, jsou krimin'aln'i pr'ipady reseny v soucasnosti. Pet lid'i, vcetne zen, jsou obvineni nejen v brut'aln'i vrazde skupiny,...
Dva nov'e domy byly uvedeny do provozu ve Vladivostoku
29-07-2013, 15:01, Cesky
Ve Vladivostoku, slavnostn'i uveden'i do provozu dvou domu pro voj'aky. Blahopr'al nov'i osadn'ici hlavu krajsk'eho mesta Igor Pushkarev. Rezidencn'i komplex se skl'ad'a ze dvou 14-podlaz'i budovy na...
Vladivostok sportovec zavevala
19-08-2013, 09:46, Cesky
Daria Rudykh na tomto prestizn'im mezin'arodn'im turnaji reprezentoval rusk'y n'arodn'i t'ym ve dvojici s Krasnodar Hope volejbalov'y hr'ac Makroguzovoy. V prvn'im z'apase p'ary skupinov'e f'azi...
Z'akon o Verejn'e komore Pr'imorsk'eho hrany prijat v prvn'im cten'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
Reprezentovan'a Guvern'erem hrany z'akon v prvn'im cten'i schv'alili 32 mp. Ve Spolecensk'em dome - 9 z'astupcu, jmenovan'ych predsedou regionu,a 27 z'astupcu region'aln'ich a rusk'ych spolecensk'ych...
JSC «Приморнефтепродукт» zamerena na spr'avn'i odpovednosti
27-06-2013, 23:31, Cesky
Pr'imorsk'e dopravn'i prokur'ator byl posl'an tvrd'i v prohl'asen'i Lenin okresn'i soud, kter'y vyhovel pozadavku. Nyn'i veden'i mus'i zajistit pruchod zvysov'an'i kvalifikace pro pozadovan'e...
Predstavitel'e C'iny pripraven'e k realizaci projektu na low-vzestup budovy v Primorye
22-07-2013, 16:05, Cesky
Setk'an'i projedn'any ot'azky spolupr'ace, systematick'y rozvoj vztahu ve stavebnictv'i. "Nen'i pochyb o tom, ze stavebn'i projekty bude vase spolecnost zauj'imat dustojn'e m'isto v n'amorn'i...
V Mihajlovka zatkla podezrel'eho avtougonnoy
9-07-2013, 15:00, Cesky
Policie dorazila na m'isto. V rozhovoru obet a delal orientaci na ukraden'y majetek. Zn'amky vozu byly zasl'any do nedalek'e prevleky hl'idku. Dva kilometry od m'ista 'unosu dopravn'i policie nasla...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!