Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Admir'al" dom'ac'i z'apasy zacne podle pl'anu

"Admir'al" dom'ac'i z'apasy zacne podle pl'anu "Stavitel'e potvrd'i, ze jsou pripraveni vstoupit do are'alu v z'ar'i CHL predstavitel'e jsou presvedceni, ze ledn'i revue se uskutecn'i podle pl'anu, -. Rekl predseda z'akonod'arn'eho sboru Victor Gorchakov, kter'y navst'ivil Ice Palace - V bl'izk'e budoucnosti Zkontrolujte, Vjaceslav Fetisov a Irina rodnina Vsimnete si, ze Sen'ator z'akonod'arn'eho shrom'azden'i Primorsky Vjaceslav Fetisov je inspirac'i pro tuto stavbu Jeho role pri v'ystavbe komplexu je nepochybn'e, jak v N'arodn'im pohybu Hockey, vytv'aret Kontinent'aln'i liga ledn'iho hokeje, ale provoz are'alu - je obava z krajsk'ych 'uradu a administrativn'i struktury zimn'iho stadionu Jsme r'adi, ze tezit z jeho zkusenost'i. a pripojen'i podporovat t'ym a koncertu a sportovn'i are'al v Rusku, tak v zahranic'i. " Jako z'astupce gener'aln'iho reditele PBPC "One Direction na v'ystavbu na 'uzem'i Primorsky" Sergey Zaporozhets, dnes kolem KCP je velk'y komplex zlepsen'i pr'ace. Pole jsou pripraveny, jsou st'anky plne nainstalov'an, trimov'an'i konce. Patn'act set parkovac'ich m'ist je pl'anov'ano, zb'yv'a poskytnout pohodl'i vstup do komplexu. Pro tyto 'ucely bude nov'y syst'em bude vypracov'an provozu, voz'ik se prsten, bude n'astupisti b'yt pripojen k podzemn'i pruchod gostrassu M-60. V'ice'ucelov'y s'al je impozantn'i rozmery. On je pripravena prizpusobit 5500 fanousku pri sportovn'ich utk'an'ich, 7000 lid'i, pokud jsou pouzity jako koncertn'i s'al. Zv'ysen'i m'ist dojde pomoc'i pozemn'i hokej, jako dals'ich st'anku. Za predpokladu, ze pouzit'i speci'aln'iho membr'any, kter'a se promen'i v kluziste hlediste. Podle hlavn'iho inzen'yra kontroly kvality stavebn'ich feder'aln'i agentury "Spetsstroy Ruska" Valeria Zacharov'a, hlavn'i prednost'i komplexu bude pokryt'i ledem. Trial v'ypln pl'atno je pl'anov'ano na zac'atku srpna. 25 kilometru trubek s chlad'ic'i ledu d'avat kvalitn'i sluzby v kazd'em pocas'i. Jeden kluziste se prov'ad'i na velikosti NHL: 61 o 30 metru. Bude se pouz'ivat pro ledn'i hokej souteze. Mal'a ledov'a plocha o rozmerech 61 do 26 m je k dispozici pro pr'ipravu sportovcu, ml'adeze t'ymy, n'avstevy fanousci krasobruslen'i. Zvazte hokejov'e boje z ruzn'ych 'uhlu pomuze videa krychle o hmotnosti 16 tun, kter'y se nach'az'i nad hlavn'i ledovou pole. Victor Gorchakov rekl, ze toto je prvn'i sportovn'i zar'izen'i tohoto rozsahu v rusk'em. "Tam muze proj'it CHL hry 'urovne hokej, dals'i sportovn'i souteze, koncerty. Takov'a hmota mus'i b'yt bezpecn'e, a proto je velmi dulezit'e, co je stanoveno prepravn'i podm'inky jako pro vchodu, tam je dostatek parkovac'ich m'ist pro soucasn'e pr'itomnosti peti tis'ic lid'i. Potrebujete polozit pl'anov'an'i stroju na v'ystupu vyhnout se dopravn'im z'acp'am. probl'emem je, ze s'al byl pln'y, a obyvatel'e Primorsk'eho kraje liboval si pri n'avsteve slozit'e a vzrusuj'ic'i hokejov'e boje. Hodne z'alez'i na promyslen'e veden'i r'izen'i, v'yber koncertn'ich programu. hodne pr'ace pred sebou, ale buduje. "

Tiskov'y servis LAVS

Опубликовано:   10-07-2013, 18:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
V Nakhodka dokoncit z'ahonu
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Nakhodka mestsk'e c'asti, spolecnost specializovan'a letos tr'enoval na poctu Luzkoviny rekordn'i sez'onn'ich kvetin. 300000 kopi'i sazenice v z'aloze ve sklen'ic'ich...
Vladivostok bude brzy k dispozici veloparkovki
22-07-2013, 16:01, Cesky
Cyklist'e Vladivostok budou brzy moci udrzet svuj "zelezn'y pr'itele" na ruzn'ych m'istech ve meste: mesto Primorye bude brzy veloparkovki. Podle internetov'ych str'anek hnut'i "Velospedizatsiya...
N'amorn'i policie se sejde na strelnici
18-07-2013, 14:34, Cesky
Zemrel na n'asledky zranen'i n'asleduj'ic'i den. Jiz v'ice nez 30 let, MOI Ruska Primorye 'uzem'i tr'av'i mistrovstv'i ve strelbe z vojensk'ych zbran'i v pameti Saparbek Khamzina. Zahajovac'i...
1-08-2013, 16:30, Cesky
Dnes, 1. srpna u okresn'iho soudu Frunze Vladivostoku, pravideln'e hodnocen'i, kdy zalovan'y v pr'ipade platby v hotovosti jednal PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska" a...
V'ice nez sest tis'ic studentu z'iskalo batohy behem spolecensk'eho vecera
12-09-2013, 13:50, Cesky
V rusk'em, predbezn'e v'ysledky akce "Pomozte mi do skoly." Jako dopisovatel RIA "VladNews» v oddelen'i pr'ace a soci'aln'iho rozvoje regionu, a to d'iky sv'ym krajanum asi 6300 stredoskolsk'ych...
Matka-vrah se objev'i pred soudem
24-06-2013, 19:32, Cesky
19. ledna tohoto roku v obci Ziv'y Hranicn'i jm'eno na z'apal plic zemrel 13-mes'icn'i d'ite. Ve smrti d'itete v dusledku toho obvinila matku, 37-letou жительницу obce, kter'a se v prubehu dvou...
Asistent prezidenta:
24-08-2013, 13:32, Cesky
Asistent prezidenta Rusk'e federace Igor Levitin, spolu s hejtmanem 'uzem'i Primorsky, Vladimir Miklushevsky ned'avno konalo setk'an'i na rozvoj odvetv'i dopravy a logistiky rusk'em. V r'amci...
V rusk'em, soud nad organiz'atora prodeje padelan'eho st'atn'ich vyznamen'an'i
9-08-2013, 20:01, Cesky
Ve sv'e "sb'irky" obsahuje: "Leninuv r'ad," medaili "Zlat'a hvezda" medaile "Ushakov." Aby bylo mozn'e naj'it ochotni koupit ocenen'i a pril'akat potenci'aln'i kupce, zadrzen'y dal inzer'at na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!