Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Soudn'i vykonavatel'e sesel rodinu

Soudn'i vykonavatel'e sesel rodinu Pred nekolika lety, mlad'y p'ar mel dceru. Nicm'ene, jak se casto st'av'a, ze rodice, unaven'y dom'ac'im otresum a nekonecn'e z'uctovac'i, se rozhodli vydat rozvodu, odchodu sv'eho otce oslovit Kirov okresn'i soud byl povinen platit v'yzivn'e na svou dceru. Mlad'i rodice, pravidelne prosazovat jako jednou polozil ot'azku - zda je d'ite jeho?Jakmile se cerv pochybnost'i se vpl'izil do duse cloveka, se stal otcem ver'ic'ich na v'yzivn'e neplaticum skr'yv'a pred exekutory. Vsichni v okol'i vedeli, ze tam byl takov'y obcan, ale nikdo ze sousedu ho nevidel od vykonavatelu obcana 'ukrytu, nespala doma, skr'yvaj'ic'i se pred pr'ateli a zn'am'ymi, nefunguje, opakovane sel z'it v jin'ych mestech Primorye 'uzem'i. V dusledku putov'an'i a kocovn'y zpusob zivota obcanu v dluz'ich na podporu d'itete ve v'ysi 79500 rublu. Soudn'i vykonavatel'e, pravidelne naj'it "uprchl'ik", a varuje ho, o trestn'i odpovednosti podle Cl. 157 trestn'iho z'akon'iku, doporucuje muze obr'atit se na soud stanovit otcovstv'i skutecnost, ze obcan'e konecne prestal tr'apit muka z'arlivosti. Ale v urcen'y den a hodinu b'yval'eho manzela d'itete na vysetren'i nebyly. Z'adn'a zena prisla a re-call, jeste v'ice nez schv'alen'y b'yval'y manzel duvodn'eho podezren'i. Teprve potret'i se nepodarilo prov'est vysetren'i, jehoz v'ysledky byl pr'ijemn'ym prekvapen'im pro obcana. Z'avery odborn'iku potvrdily otcovstv'i muze. Na oslavu, "nove narozen'e" otec o odpusten'i od jeho ex-manzelka. Po chv'ili se znovu ozenil, a nar'izen'i exekuce byl ponech'an v rodinn'e anamn'eze je jen pripom'inkou ztracen'ych let stastn'eho zivota spolecne.

Tiskov'a sluzba Feder'aln'iho soudn'iho vykonavatele sluzbe pro PC

Опубликовано:   10-07-2013, 12:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Urazil svedku - dostat pokutu
10-09-2013, 00:02, Cesky
Obzalovan'y byl pokutov'an 10000 rublu za ur'azku svedek pri projedn'av'an'i trestn'i veci v Khankaisky okresn'iho soudu. Tento zlocin byl odhalen u exekutora OUPDS vykonavatelu oddelen'i prostoru...
Na veletrhu volebn'i m'istnosti nab'izej'i levn'e zeleninu pr'imo ze zahrady
9-09-2013, 10:12, Cesky
Jak v'ite, dnes, v den voleb do mesta, v bl'izkosti mnoha volebn'ich m'istnost'i pracovat na veletrhu. Na n'izk'e ceny si muzete zakoupit zemedelsk'e produkty, pecivo, ryby, maso a potraviny. V...
Pri odklonu vojensk'ych t'aboru, prenesen'ych do mesta, odborn'ici navrhli n'ize uveden'e moznosti
1-08-2013, 16:31, Cesky
Pod'ilela se na pracovn'i cesty a predseda Rady Vladivostok Helen Nowicka. Jedn'a se o druh'y pracovn'i n'avsteva, jehoz c'ilem - prozkoumat obrovsk'y novou vlastnost, kter'a prich'az'i k rovnov'aze...
C'inan'e meli
12-07-2013, 18:03, Cesky
Dnes ve Vladivostoku konalo mistrovskou tr'idu v c'insk'em varen'i festival kultury a kuchyne v severov'ychodn'i Asii. Konference, kterou por'ad'a odbor mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje...
Pohranicn'i str'az vsech zem'i, spojte se!
11-09-2013, 10:32, Cesky
10. z'ar'i Vladivostoku zacal pracovat v 14. F'ora hranicn'ich agentur(Coast Guard)v severn'i c'asti Tich'eho oce'anu. Se bude pod'ilet na delegace sesti zem'i: Rusk'a federace, Spojen'e st'aty,...
O v'ikendu se stalo 9 dopravn'ich NEHOD s 'ucast'i det'i
24-06-2013, 14:46, Cesky
16-let'y teenager zahynul pri dopravn'i NEHODE v Надеждинском ctvrti. Mlad'y muz z Vladivostoku se posadil za volant otcovsk'e auta «Suzuki Escudo» a jel jezdit. Na 720 km гострассы «Chabarovsk -...
V Primorje zatceni clenov'e zlocineck'e gangy
26-06-2013, 14:15, Cesky
Zjisteno, ze uvolnen'y z m'ist odnet'i svobody v roce 2010 obyvatel Vladivostoku vytvoril stabiln'i ozbrojenou skupinu k 'utoku na obcany s c'ilem kr'adeze jejich majetku a vozidel. To подыскал ctyr...
Reditel skoly podezren'i z podvodu
27-06-2013, 23:30, Cesky
Podle verze vysetrov'an'i, v l'ete 2010 podezrel'y zhotovil usnesen'i o zamestn'an'i obcana na pozici pracovn'i komplexn'i 'uklidov'e sluzby budov. Padelek poslal v 'ucetnictv'i, a d'ale dost'aval...
V Thajsku, zjistit okolnosti nehody s autobusem, kter'y vezl rusk'ych turistu
11-08-2013, 00:01, Cesky
Pouze hledal l'ekarsk'e osetren'i 28 lid'i z 44. Autobus havaroval nedaleko Bangkoku, kdyz sel na v'ylet do Pattaya. Puvodne predlozila nekolik n'avrhu. Policie uvedla, ze ridic muze usnout za...
V rusk'em, byl zjisten v'yznamn'y prebytek hladiny chemick'ych prvku v zemedelsk'ych pud'ach
15-07-2013, 20:31, Cesky
V rusk'em, v laboratorn'ich studi'ich pudn'ich vzorku odebran'ych ve sklen'ic'ich v okrese Mikhailovsky, nasel nadbytek v'ice clenu pesticidu chemik'ali'i a agrochemik'ali'i. Podle tiskov'e sluzby...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!