Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Roll fluorography kancel'ar na z'aklade KAMAZ pracuje v okrese Lazo

Roll fluorography kancel'ar na z'aklade KAMAZ pracuje v okrese Lazo Mobiln'i laborator byl prijat do nemocnice, pred sesti t'ydny v r'amci modernizacn'iho programu zdravotn'i p'ece. Jako vedouc'i l'ekar Sergej Tamaev Lazovska nemocnici, n'aklady na mobiln'i fluorography skr'in - 10 milionu rublu. - Nyn'i budeme zkoumat obyvatele cel'e oblasti v rozsahu 100-150 kilometru. A po chv'ili zacnou cestovat do odlehl'ych vesnic - rekl Sergej. Vedouc'i l'ekar rekl Lazo okres se bl'iz'i hodnoty na 'uzem'i nepr'izniv'e pro rozvoj tuberkul'ozy. Je to proto, ze u mnoha pacientu je nemoc zjistena v kohoutku bez'i formy. V'ice ned'avno, d'iky pr'aci mobiln'ich fluorography studie u techto pacientu jsou identifikov'any a poslal do nemocnice. - Dnes se Lazo okresn'i nemocnice vybaveny modern'im zar'izen'im, kter'e se rychle identifikovat ruzn'e nemoci. Objevil se mamografie, mobiln'i fluorograph nyn'i instalujte modern'i X-ray komplex. Zrovna ned'avno dostal nov'e sanitky, nyn'i stanoven'e GLONASS - spolecn'a Sergey Tamaev.

Tiskov'y servis 'uzem'i Primorsky spr'avy

Опубликовано:   9-07-2013, 15:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, shrnul Amia Open Championship v strelba z vojensk'ych zbran'i
21-07-2013, 19:46, Cesky
Na druh'em m'iste byla por'izena OMON rusk'eho ministerstva vnitrn'ich vec'i 'Uradu 'uzem'i Primorsky. Cestn'e tret'i m'isto - z'astupci Arsenyevskiye funkcn'i z'ony. Vladivostok byl Otevren'e...
Mezin'arodn'i матчевые z'avod «Poh'ar N'arodu - 2013» zacne z'itra
4-06-2013, 22:02, Cesky
Od 5. do 10. cervna ve Vladivostoku se poprv'e bude konat матчевые z'avod Mezin'arodn'i z'avod Federace (ISAF) - Poh'ar N'arodu - 2013 - Region'aln'i Asijsk'e Fin'ale. Poh'ar N'arodu ISAF byl poprv'e...
Vladivostok bude hostit v'ystavu japonsk'ych remesel
13-08-2013, 20:02, Cesky
15.srpna v 1600 ve st'ate United n'amorn'i muzeum pojmenovan'e po VK Arsenyev u sv. 20 Svetlanskaya zah'aj'ime v'ystavu "Kr'asa remesla Tohoku kraj, Japonsko" s podporou Gener'aln'iho konzul'atu...
Sergej Shlyakov:
12-08-2013, 03:04, Cesky
"V Primorye behem cyklonu prostrednictv'im koordinovan'e cinnosti vsech sluzeb, kter'e nejsou povoleny z'adn'e lidsk'e obeti a stoj'i to za to,." - Rekl n'amestek ministra civiln'i obrany...
Zr'izen'i region'aln'ich center pro vzdel'av'an'i verejnosti pro vojenskou sluzbu pokracuje v Rusku
9-07-2013, 15:05, Cesky
"Po cel'a desetilet'i, nase zeme mela 'ucinn'y syst'em skolen'i mlad'ych lid'i do vojensk'e sluzby, skoly a odd'ily DOSAAF z'aci a studenti ucili vojensk'e speciality, sezn'amit s vojenskou...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
V'itezov'e souteze hygienick'ych hlasu dostal svuj zaslouzen'y ocenen'i
21-06-2013, 20:01, Cesky
Do souteze se z'ucastnilo zdravotnict'i pracovn'ici, zab'yvaj'ic'i se zdravotn'i p'ece oddelen'i predskoln'ich a stredn'ich instituc'i Vladivostoku. Jen na soutez bylo predlozeno 20 hygienick'ych...
Prevence extremismu zab'yv'a Primorye
23-07-2013, 12:31, Cesky
Semin'ar na t'ema "Vytvoren'i 'ucinn'eho syst'emu region'aln'iho informacn'iho m'ista v oblasti interetnick'ych vztahu. Funkce tvorby, zkusenosti z regionu "ve Vladivostoku. Semin'are se z'ucastnilo...
Asi 300 lid'i v Primorje v letosn'im roce dostanou skoly maturitn'i vysvedcen'i stredn'i vzdel'an'i
1-07-2013, 14:02, Cesky
Je-li mluvit obecne, reditel odboru v'ysledky zkousky spokojen, nicm'ene pr'ace na chyby je treba немаленькая. Nejvets'i bolest hlavy pro cel'e oddelen'i se staly hanliv'e, kter'e ve srovn'an'i s...
Mesto se pripravuje na zimu. Jak se slus'i, v l'ete
26-06-2013, 23:46, Cesky
Ve Vladivostoku v ulic'ich Жигура, 16 v'ice nez mes'ic jdou rozs'ahl'e pr'ace - zde prob'ih'a v'ymena star'ych potrub'i d'alkov'eho vyt'apen'i za nov'e. I pres to, ze pravidelne se na tomto 'useku...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!