Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Na pomoc postizen'ym lidem a seniorum приморцам objevil «Sanatorium na doma»

Na pomoc postizen'ym lidem a seniorum приморцам objevil «Sanatorium na doma» «Sanatorium na doma» - tak se jmenuje nov'a soci'aln'i sluzba, kterou zav'ad'i Pr'imorsk'e centrum soci'aln'ich sluzeb obyvatelstva (ПЦСОН). Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje Pr'imorsk'eho kraje, vyuz'it ji mohou lid'e se zdravotn'im postizen'im, seniori - vsichni, kdo jsou v platnost zdrav'i nebo veku nemohou obej'it se bez pomoci. Podle smeru a doporucen'i obvodn'iho l'ekare, specialist'e na soci'alne-zdravotn'i oddelen'i ПЦСОН tr'av'i celou radu l'ecebn'ych procedur v dom'ac'ich podm'ink'ach. Rehabilitacn'i aktivity jsou zamereny na dosazen'i nejvyss'i mozn'e 'urovne zdrav'i, c'astecn'e nebo 'upln'e obnovy schopnost caiqu sebe-servis. Urychlen'e zotaven'i po nemoci, 'urazy, prevence chronick'ych onemocnen'i, sn'izen'i rizika pooperacn'i komplikace - to je hlavn'i c'il z'adost'i obcanu o sluzby «Sanatorium na doma». Nejz'adanejs'i u exe soci'aln'ich pracovn'iku procedury fyzik'aln'i terapie. Pro kvalitn'i zdravotn'i p'ece centrum z'asadne modern'i vybaven'i. Pr'istroje je tak'e mozn'e si vz'it na pron'ajem pro vlastn'i pouzit'i. Dokud «Sanatorium na doma», bez'i do Vladivostoku. V horizontu - poskytov'an'i tohoto druhu sluzeb v pobock'ach ПЦСОН v jin'ych mest a okresu kraje. Chcete-li vyuz'it v'yhod «Sanatorium na doma», mus'ite zavolat na telefonn'i c'islo: 8 (423) 243-20-34. Nov'a soci'aln'i sluzba - je to dals'i forma podpory маломобильным obcanum. V cele od lonsk'eho roku otevrena«Skola rehabilitace pro pr'ibuzn'e, v'ykonu, p'eci o seniory». Do tr'idy pozvali vsechny, kter'i potrebuj'i ve zvl'astn'ich dovednostech p'ece o tezce nemocn'ymi pr'ibuzn'ymi. Pro obyvatele hrany takov'e pron'asledov'an'i se staly skutecnou podporou: mnoz'i lid'e, bl'izc'i nichz se ocitnou v'az'ana k posteli, nemaj'i z'akladn'i dovednosti p'ece o tezk'ymi nemocn'e, zust'avaj'i jeden na jednoho s n'arocn'ym probl'emem. Za nekolik tr'id odborn'ici tr'enovali nutn'e metod'am asi 70-ti obyvatel kraje.Опубликовано:   1-07-2013, 23:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
840kg zadrzen'ych drog v policejn'i Primorye
21-07-2013, 19:45, Cesky
Pr'ace mobiln'ich a pevn'ych stanic pusob'ic'ich skupin policie. Kazd'y den, policist'e prov'adet provozn'i overen'i informac'i na jednotlivce zapojen'e do obchodu s drogami, kter'y se skl'ad'a z...
V'yletn'i lod
10-09-2013, 20:31, Cesky
Prijel do Vladivostoku nejvets'i v'yletn'i lodi "Asuka II". Z Japonska pro plavbu do jihov'ychodn'i Asie, se zast'avkou ve Vladivostoku. Japonsk'a lod dorazila 409 cestuj'ic'ich a 700 clenu pos'adky....
N'amorn'i dopravn'i policie varuje ridice: V'ami pojede,
5-09-2013, 22:01, Cesky
Tiskov'y servis St'atn'i dopravn'i inspektor'at bezpecnosti okraji upozornuje ridice na to, ze ve Vladivostoku stala se v'ice aktivn'i, "Parkon" - speci'aln'i zar'izen'i, kter'e zachycuj'i...
Nejleps'i «budoucnost z p'isku» ve Vladivostoku byl energetiky
24-06-2013, 19:31, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v r'amci oslav Dne Ml'adeze probehlo mnoho zaj'imav'ych akc'i. Jedn'im z nich se stal festival p'isecn'ych postav, por'adan'e Spr'avou mesta ml'adeze. Na festivalu se mohli...
Casopis «Hlavn'i cas» - cerstv'a z'alezitost
15-07-2013, 20:35, Cesky
Cervnov'em c'isle casopisu "CHIEF CAS» spatril svetlo, a svetlo ji videl. - Hotelov'e pokoje Alexej Leonov, 'uzasn'y clovek, kter'y je stejne snadn'e vyresit h'adanku poz'arn'i bezpecnosti a...
16-07-2013, 12:45, Cesky
Vladivostok pokracuje malov'an'i opern'e zdi. Dals'i barevn'e pr'ace se brzy objev'i na zdi nedaleko Vladivostoku cirkusu. Jeho autori - Zahar Vorobyov a Vasilij Galaktionov, zakladatel'e a clenov'e...
Igor Pushkarev,
10-07-2013, 18:03, Cesky
Odborn'ici hl'aseny mesta, kter'e bude v roce 2013 Pervorechenskij je oprava vozovky se bude konat na 35 m'istech, 24 z nich - jiz v prac'ich - je v'ymena obrubn'iku, v'ycvikovou z'akladnou a...
Obchodn'i tarify energie se sn'iz'i o 10%
26-07-2013, 00:03, Cesky
"Jsem r'ad, hl'as'i, ze jsme dokoncili 'ukol, kter'y jsem postavil pro sebe a sv'e kolegy v kvetnu resen'i zpr'avu z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje - sn'izen'i sazby za elektrinu pro mal'e a...
Ve Vladivostoku pracuj'i пришкольные t'abory
17-06-2013, 17:01, Cesky
Druh'y t'yden ve Vladivostoku pracuj'i пришкольные t'abora. V nich kluci se 'ucastn'i sportovn'ich soutez'i, chod'i na v'ylety, sledov'an'i filmu, navstevuj'i ruzn'e krouzky. Napr'iklad minul'y...
Skl'icka m'isto zhelezjak
2-08-2013, 13:16, Cesky
Vcera vecer, 1. srpna v ulici Zigure, 22 byl sv'atek - tam otevrel velk'e hriste pro deti. Podle tradice, spolu s instalac'i objektu kon'a ter'enn'i 'upravy prilehl'eho 'uzem'i. - Jsme r'adi, ze jste...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!