Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Od pondel'i se nach'az'i zast'avka tramvaje c. 6 potrv'a do tramvajov'e vozovny

Od pondel'i se nach'az'i zast'avka tramvaje c. 6 potrv'a do tramvajov'e vozovny Spr'ava dopravn'i 'urad Vladivostoku informuje o kon'an'i z'itra, 29. cervna, pr'ipravn'e pr'ace na zah'ajen'i tramvajov'e trasy «Мингородок» - «Tramvajov'e depo» - rekl RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby spr'avy Vladivostoku. Pripomenme si, ze tramway trasa c. 6 z Баляева do Сахалинской byl pozastaven v kvetnu 2011 v souvislosti s t'im, ze okrajov'a podnik «Pr'imorsk'e vodn'i kan'al» zac'atek tesnen'i na ulici Борисенко s'it'i mestsk'ych cist'iren odpadn'ich vod. Bylo pl'anov'ano, ze tyto pr'ace se uzavre na pul roku, a tramvaj se opet vyjde na linku. Mestsk'e 'urady a pri tom okamzite zorganizoval pr'aci tramvaje c. 6-k docasn'emu zkr'acen'y trase od Баляева do zast'avky «Stadion» v okol'i Skoly. Predpokl'adalo se, ze preprava cestuj'ic'ich do Сахалинской bude pokracovat na jare 2012. Nicm'ene «Примводоканал» nejen hrube strhl celou dobu, ale odm'itl obnovit демонтированные jeho brig'ad tramvajov'e trate, заморозив proces na cel'e dva roky. V situaci musela zas'ahnout kapitole Vladivostoku Hry Пушкареву, a pak za pr'aci vzali smluvn'i strany podniku «Rychlovarn'a doprava». V dusledku toho na dnesn'i den kolejnice nove jezd'i od Skoly do tramvajov'e vozovny, a uz od pondel'i, 1. cervence, trasa c. 6 bude trvat od Minov'e mesta na Баляева az do tohoto bodu. A dokud zde jsou konecn'e pr'ipravn'e pr'ace, behem pr'ist'ich dvou dn'i volna, od 29. cervna do 1. cervence, pr'ace tramvaje na trase «Мингородок» - «Stadion» bude pozastaveno. Cestuj'ic'im prin'est omluvu za tyto docasn'e nepohodl'i, kter'e budou plne kompenzov'any jiz v nejblizs'i pondel'i. Pri tomto Igor Пушкарев za 'ukol plne obnovit spojen'i tramvaj'i pohyb od Баляева do Сахалинской do z'ar'i letosn'iho roku.Опубликовано:   28-06-2013, 14:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sluzby zamestnanosti Приморья v'am absolventi skol a vysok'ych skol z'iskat pr'aci
24-06-2013, 19:32, Cesky
V roce 2012 asi 150 chlapcu a d'ivek nasli pr'aci s pomoc'i odborn'iku sluzeb zamestnanosti Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, jde o mlad'e lidi, kter'i se...
Za 15 kontrol - 14 porusov'an'i zemi pr'avn'ich predpisu
1-07-2013, 23:30, Cesky
Za toto obdob'i bylo odhaleno deset porusen'i platn'ych zemi pr'avn'ich predpisu, za sp'ach'an'i nichz byly seps'any protokoly o spr'avn'im deliktu, vyd'any predpisy o odstranen'i porusov'an'i...
D'aln'y v'ychod sporitelna prodala pet zlat'ych minc'i o v'aze 1 kg
9-08-2013, 20:03, Cesky
Celkov'a kupn'i cena cinila 117 milionu rublu. Dohoda je v'ysledkem vz'ajemne prospesn'e partnerstv'i klienta a banky informovanost o v'yhod'ach investov'an'i 'uspor v minc'ich. Velmi popul'arn'i na...
Vladivostok tri skoly vstoupil do top 500 nejleps'ich skol v Rusku
20-09-2013, 05:12, Cesky
Moskva Centrum pro kontinu'aln'i matematick'e vzdel'av'an'i s informacn'i podporou skupiny RIA Novosti a noviny ucitelu "s podporou Ministerstva skolstv'i a vedy Rusk'e federace sestavila seznam 500...
Dals'i Zobrazit ve venkovn'im divadle se bude konat dnes ve Vladivostoku
27-07-2013, 22:48, Cesky
Dnes, v otevren'em divadle v n'abrezn'i Sports, kter'a byla zah'ajena na z'aklade iniciativy hnut'i ml'adeze "Patriot Primorye" na zac'atku l'eta, bude prom'itat film "500 Days of Summer." Hlavn'im...
Sporitelna zve vsechny z'ajemce o investov'an'i sobotu
28-08-2013, 18:19, Cesky
Banky odborn'ici hosty sezn'am'i se strukturou na akciov'em trhu, typy rizik, investic a pr'ilezitost'i. Kazd'y bude m'it moznost z'iskat podrobn'e informace o tom, jak smlouva o koupi a prodeji...
Billy ' s Band ve Vladivostoku: mobiln'i kvarteto
14-06-2013, 23:45, Cesky
Dnes ve vys'il'an'i r'adia VBC probehla setk'an'i se skupinou billy ' s Band - hudebn'iky «romantick'e алкоджаза» od Petera. Na zive byl pr'itomen i report'er VladNews, kter'ym se podarilo polozit...
Prezident Ruska sl'ibil, ze 2 miliony rublu. Kazd'a postizen'a rodina v RFE
30-08-2013, 22:33, Cesky
Vladimir Putin se setkal s obyvateli postizen'ych povodn'i v Chabarovsku, kde hladina vody v rece Amur v uplynul'em dni dos'ahla 773 centimetru. Rusk'y prezident rovnez hovoril s lidmi Big Ussuri,...
Pod'ivejte se na konecn'e King of the Rock a fandit Alexeje Sysoev
17-08-2013, 19:47, Cesky
Dnes je 17. srpna, v Design centra Moskvy ARTPLAY 16 nejleps'ich basketbalistu, kter'e prosly kvalifikacn'i f'aze ve sv'ych regionech bude soutezit o jednu letenku do americk'e veznice na Alcatrazu...
Pr'imorsk'e basketbalov'y hr'ac povol'an t'ym Ruska U17
1-07-2013, 18:46, Cesky
Prvn'i kolekce, na kter'y je pozv'an 18 hr'acu rozs'iren'e slozen'i, se bude konat ve Voronezi od 1. do 10. cervence. Na jeho konci tr'enuj'ic'i ve slozen'i Gennadij Щетинина a Alexandra Антипова...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!