Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую

Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую Vcera, 27. cervna, v prubehu t'ydenn'i v'yjezdov'e setk'an'i na t'ema kvality oprav silnice vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев prosel ulicemi Ленинского jm'eno mesta - Admir'ala Юмашева, Tolst'eho, Admiral Kuznecov, a Светланской, kde pokracuje pokl'adka nov'eho povrchu vozovky po demont'azi tramvajov'ych cest. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby spr'avy mesta, v prubehu pracovn'iho setk'an'i kapitola mesta pripomnel odborn'iky o komplexn'im pr'istupu na opravy mestsk'ych silnic a pozadoval, aby v dohledn'e dobe uspor'adat mimor'adn'e regeneracn'i opravy sestup na ulici Kapit'ana Шефнера, a tak'e stanovit prostredky v rozpoctu na jeho gener'alku na pr'ist'i rok. «Sestup z prospekt Kr'asa - problematika bod. Поручаю v co mozn'a nejkrats'i dobe, jakmile pocas'i dovol'i, prov'est opravy sestupu, kter'y je popul'arn'i mezi motoristy, - zduraznil s'ef Vladivostoku Igor Пушкарев, - a v pr'ist'im roce prov'est gener'aln'i opravu beton n'atery na ulici Kapit'ana Шефнера s pr'istrojem syst'emu destov'e kanalizace». Tak'e starosta проинспектировал opravy внутриквартальных prujezdu na ulici Tolst'eho, 38-44 Admir'ala Юмашева, 12-20 a pod'el domu c. c. 606264 66 a 68а na ulici Admir'al Kuznecov. Na kazd'em z techto m'ist улично-silnicn'i s'ite prob'ihaj'i pr'ace na instalaci nov'ych obrubn'ik a zar'izen'i vrstev cestovn'i oblecen'i. Pro odvod destov'e a odpadn'i vody, opravy внутриквартальных prujezdu prob'ih'a s pr'istrojem pr'icn'e predpojatosti silnice. «Celkove jsem spokojen s kvalitou oprav pl'anovan'ych v letosn'im roce silnic v Ленинском ctvrti, - rekl Igor Пушкарев presto, поручаю drzet pr'aci s obyvateli domu a vz'it v 'uvahu pri produkci del pr'an'i n'ajemn'iku». Pripomenme si, ze ve Vladivostoku pokracuje rekonstrukce hlavn'i a внутриквартальных silnic, stejne jako придомовых 'uzem'i. Mezi opravovan'ych objektu je ulice, na kter'e je oprava neexistovala cel'a desetilet'i. T'ydenn'i kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев por'ad'a v'ylet, setk'an'i, behem kter'ych se osobne dohl'iz'i na kvalitu prov'aden'ych prac'i.Опубликовано:   28-06-2013, 14:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sergej Iwaniec:
6-09-2013, 21:48, Cesky
Strany projedn'avaly ruzn'e aspekty rusko-japonsk'e vztahy v oblasti vzdel'av'an'i, inovac'i a v'yzkumu, a identifikov'any slibn'e oblasti spolupr'ace Far Eastern Feder'aln'i univerzity a vysok'e...
V rusk'em, soud nad organiz'atora prodeje padelan'eho st'atn'ich vyznamen'an'i
9-08-2013, 20:01, Cesky
Ve sv'e "sb'irky" obsahuje: "Leninuv r'ad," medaili "Zlat'a hvezda" medaile "Ushakov." Aby bylo mozn'e naj'it ochotni koupit ocenen'i a pril'akat potenci'aln'i kupce, zadrzen'y dal inzer'at na...
Igor Пушкарев dal vudce велодвижения Vladivostoku na kole
24-06-2013, 10:01, Cesky
Vcera, 23. cervna, v'ice nez tis'ic obcanu vtazeni do ulice Vladivostoku na kole. Jak rekl Jeden z 'ucastn'iku веловыходных se stal i hlava mesta Igor Пушкарев m'isto s prumernou synem Alexejem....
Prokur'atori rusk'em kontrolovat pokrok vnitrost'atn'ich projektu
25-07-2013, 18:35, Cesky
Region zastupitelstv'i shrnul pr'aci dohledu nad prov'aden'im pr'avn'ich predpisu pri prov'aden'i prioritn'ich projektu n'arodn'ich. Anal'yza stavu pr'avn'ich predpisu v t'eto oblasti ukazuje, ze...
Lekce elektrick'e
27-06-2013, 14:02, Cesky
Prohl'idka program zahrnoval n'avstevu klukama электроинспекции, projektov'e skupiny PTS, v'yrobn'i haly a stanoviste obsluhy r'izen'i. Energie sezn'amil studenty se strukturou palivo-energetick'eho...
Tento v'ikend, na n'amest'ich Vladivostoku opet bude hr'at ziv'a hudba
25-07-2013, 18:32, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych hudeb v n'amest'ich - jin'e oblasti "pekingsk'e friendly", kter'a byla zah'ajena 28. cervna. Tento v'ikend ziv'a hudba opet potes'i obyvatele a n'avstevn'iky. Takze z'itra, 26....
V'itezov'e obdrz'i student Primorye
18-07-2013, 14:33, Cesky
"Peclive jsem studoval probl'em a rozhodl se napravit toto opomenut'i. Jsme tento z'akon novelizoval - budou platit "cenu" pro vsechny nase sportovce, kter'i vyznamenali v ruzn'ych soutez'ich od 1....
Primorje je ocistena od heroinu a «syntetiku»
25-06-2013, 19:17, Cesky
26. cervna se slav'i mezin'arodn'i den boje proti drog'am. V predvecer tohoto dne report'er RIA «VladNews» se setkal s 'uraduj'ic'i s'ef ФСКН na Приморскому okraji plukovn'ik policie Sergeje...
M'istopredseda vl'ady, ministr Olga Golodets rekl dobr'y v'yvoj Primorye
7-08-2013, 20:01, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady o soci'aln'i politice a hodnotit rozvoj infrastruktury a Palo doporucujeme str'avit zde mezin'arodn'i, n'arodn'i a meziregion'aln'i ml'adeznick'ych aktivit. Tento dokument...
Zn'am'i mistri parkouru z Francie d'am zdarma mistrovsk'e kurzy ve Vladivostoku
14-08-2013, 21:17, Cesky
6. az 9. z'ar'i v Vladivostoku konat verejn'e predn'asky a mistrovsk'e tr'idy z hvezd sveta parkour hodnoty. Budou clenov'e Francouzsk'e federace parkour le Tom Gruanek, Aur'elien Bonhomme, Charlotte...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!