Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku se bude konat sv'atek tataru a башкир «Сабантуй»

Ve Vladivostoku se bude konat sv'atek tataru a башкир «Сабантуй» Host'e budou nab'izeny divadeln'i predstaven'i, vystoupen'i tvurc'ich skupin, tatar, башкирских a dals'ich n'arodnost'i, sportovn'i souteze - boj курэш, pretahov'an'i lanem, армреслинг, n'arodn'i hry, souteze. V koncertn'i programu se z'ucastn'i umelci z Republiky Tatarstan. Podle informac'i odboru vnitrn'i politiky Pr'imorsk'eho kraje, pr'imorsk'e «Сабантуй» m'a bohatou historii. Tradice oslav Сабантуя v Primorje vznikl 21 pred rokem. Tehdy z iniciativy Жавдята Гиззатуллина, obyvatel obce 'Umyslne-Надеждинское, poprv'e sesli na n'amest'i z'astupci tataru a башкир mest a okresu kraje. Kazd'y rok dovolen'a прирастал nov'ymi pr'ateli, se postupne transformuje v nadn'arodn'i ud'alost hrany. Z'astupci t'emer vsech obc'i a diaspory povazuj'i za svou povinnost vyj'adrit 'uctu татарам a башкирам v tento radostn'y pro ne den, plne zaz'it barevnost lidov'e koledov'an'i.

Tiskov'a Spr'ava Pr'imorsk'eho hrany

Опубликовано:   28-06-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sluzby zamestnanosti Приморья v'am absolventi skol a vysok'ych skol z'iskat pr'aci
24-06-2013, 19:32, Cesky
V roce 2012 asi 150 chlapcu a d'ivek nasli pr'aci s pomoc'i odborn'iku sluzeb zamestnanosti Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, jde o mlad'e lidi, kter'i se...
Za 15 kontrol - 14 porusov'an'i zemi pr'avn'ich predpisu
1-07-2013, 23:30, Cesky
Za toto obdob'i bylo odhaleno deset porusen'i platn'ych zemi pr'avn'ich predpisu, za sp'ach'an'i nichz byly seps'any protokoly o spr'avn'im deliktu, vyd'any predpisy o odstranen'i porusov'an'i...
D'aln'y v'ychod sporitelna prodala pet zlat'ych minc'i o v'aze 1 kg
9-08-2013, 20:03, Cesky
Celkov'a kupn'i cena cinila 117 milionu rublu. Dohoda je v'ysledkem vz'ajemne prospesn'e partnerstv'i klienta a banky informovanost o v'yhod'ach investov'an'i 'uspor v minc'ich. Velmi popul'arn'i na...
Vladivostok tri skoly vstoupil do top 500 nejleps'ich skol v Rusku
20-09-2013, 05:12, Cesky
Moskva Centrum pro kontinu'aln'i matematick'e vzdel'av'an'i s informacn'i podporou skupiny RIA Novosti a noviny ucitelu "s podporou Ministerstva skolstv'i a vedy Rusk'e federace sestavila seznam 500...
Dals'i Zobrazit ve venkovn'im divadle se bude konat dnes ve Vladivostoku
27-07-2013, 22:48, Cesky
Dnes, v otevren'em divadle v n'abrezn'i Sports, kter'a byla zah'ajena na z'aklade iniciativy hnut'i ml'adeze "Patriot Primorye" na zac'atku l'eta, bude prom'itat film "500 Days of Summer." Hlavn'im...
Sporitelna zve vsechny z'ajemce o investov'an'i sobotu
28-08-2013, 18:19, Cesky
Banky odborn'ici hosty sezn'am'i se strukturou na akciov'em trhu, typy rizik, investic a pr'ilezitost'i. Kazd'y bude m'it moznost z'iskat podrobn'e informace o tom, jak smlouva o koupi a prodeji...
Billy ' s Band ve Vladivostoku: mobiln'i kvarteto
14-06-2013, 23:45, Cesky
Dnes ve vys'il'an'i r'adia VBC probehla setk'an'i se skupinou billy ' s Band - hudebn'iky «romantick'e алкоджаза» od Petera. Na zive byl pr'itomen i report'er VladNews, kter'ym se podarilo polozit...
Prezident Ruska sl'ibil, ze 2 miliony rublu. Kazd'a postizen'a rodina v RFE
30-08-2013, 22:33, Cesky
Vladimir Putin se setkal s obyvateli postizen'ych povodn'i v Chabarovsku, kde hladina vody v rece Amur v uplynul'em dni dos'ahla 773 centimetru. Rusk'y prezident rovnez hovoril s lidmi Big Ussuri,...
Pod'ivejte se na konecn'e King of the Rock a fandit Alexeje Sysoev
17-08-2013, 19:47, Cesky
Dnes je 17. srpna, v Design centra Moskvy ARTPLAY 16 nejleps'ich basketbalistu, kter'e prosly kvalifikacn'i f'aze ve sv'ych regionech bude soutezit o jednu letenku do americk'e veznice na Alcatrazu...
Pr'imorsk'e basketbalov'y hr'ac povol'an t'ym Ruska U17
1-07-2013, 18:46, Cesky
Prvn'i kolekce, na kter'y je pozv'an 18 hr'acu rozs'iren'e slozen'i, se bude konat ve Voronezi od 1. do 10. cervence. Na jeho konci tr'enuj'ic'i ve slozen'i Gennadij Щетинина a Alexandra Антипова...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!