Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vibrace hudby - to, ze Pythagoras predepsal

Vibrace hudby - to, ze Pythagoras predepsal Koncertn'i program «Na brehu reky Amur z'alivu» dne 4. cervence dokonc'i sez'onu Guvern'er dechov'y orchestr. Nejleps'i d'ila, napsan'a pro dechov'e orchestry, se posluchacum hudebn'ici - a попрощаются s nimi az do z'ar'i - Nicm'ene, to neznamen'a, ze budeme moci relaxovat, - s 'usmevem Vitali Mrazy, dirigent a umeleck'y reditel Губернаторского духового orchestru. - V z'ar'i jsme zodpovedn'y v'ykon - behem oslav sveta, v Tich'em oce'anu. Uz jsme to pripravovat. - Pokud se m'yl'i, pak za p'ar let svuj orchestr bude slavit 10. v'yroc'i. - Ano. Jsme vytvorily v roce 2005. Kdy guvern'er, Sergej Дарькин navst'ivil na oslave v'yroc'i Kaliningradu-Varsavy, tam hr'al m'istn'i dechov'y guvern'er orchestr. Po n'avratu, Sergej Michajlovic dala za c'il vytvorit stejn'e v Primorje. Bylo ovsem tezk'e, protoze hudebn'ici a tehdy a dnes chybel, ale nakonec vsechno se stalo. - Kdy, Vitali Евгеньевич, v'am nab'idli v'est kolektiv, jste pochybovali: souhlas'im, nebo ne? V m'em zivote uz zazil situaci, kdy musel zac'it doslova od nuly. Tak to nen'i ciz'i. Vedel jsem hudebn'iku, pochopil, co jsou schopni. Rozhodl vyzkouset - bylo z'iskat. V roce 2005 se n'am zd'alo, ze to bude orchestr pro zajisten'i region'aln'ich form'aln'i akce - objevy nejak'e, obrady. Ale velmi rychle jsme se stali export v kraji na koncerty v r'amci programu «Pruvodce umen'i - obyvatelum Приморья». A pak si dali za 'ukol d'avat koncerty na velk'e sc'ene. Byly velk'e probl'emy S reperto'ar: origin'aln'ich skladeb pro духового orchestru jako takov'y nen'i, v podstate to jsou pochody, valc'iky, фокстроты - to, ze se hraje v parc'ich nebo na плацах. Musel me, a hudebn'ikum zvednout si, hledali pozn'amky vsude. A v t'eto chv'ili m'ame jiz rozs'ahl'e, bohat'y reperto'ar. Slozen'i orchestru u n'as nejsou klasick'e, nekter'i hudebn'ici chyb'i, takze s партитурами mus'i hodne pracovat: od neceho dokonce odm'it'ame, ale neco hrajeme vlastn'i инструментовках. Zde teprve ned'avno se n'am podarilo pozvat do kolektiv - hr'at jazzov'e a rockov'e skladby - bas-kytarista a электрогитариста. Je to velmi slo n'am na prospech. Posledn'i tri roky jsme s Tatjana Сергеевой, umeleck'ym reditelem filharmonie, program pl'anujeme na rok dopredu - a v podstate t'ematikou. Tanecn'i, do 8. Brezna, vojensk'e a tak d'ale. Ze j'a s'am jsem si v'ic l'ib'i plnit? Klasiku, kterou, bohuzel, velmi m'alo naps'ano pro духового orchestru. I kdyz popul'arn'i klasiky - «Радецкий pochod», «Let cmel'aka» - my cin'ime. Co se preference div'aku, to jsem si vsiml: bez ohledu na vek vsichni r'adi latinskoamerick'a hudba. Muze to b'yt proto, ze je to bl'iz k nas'i цыганочке? - Ned'avno jste se z'ucastnil festivalu dechov'ych orchestru ve Vladivostoku. L'ibil? - To byla skvel'a akce v kulturn'im zivote krajsk'e metropole! Prijeli velmi ruzn'e orchestry - a podle veku, a na pr'ipravu. Ale to bylo zaj'imav'e. Samozrejme, pusobit na festivalu, na voln'e plose-je velmi tezk'e a pro dirigent a hudebn'ik. M'alo prem'yslej'i o tom, ze hr'at na духовом n'astroj - nen'i to tak jednoduch'e. V procesu se pod'ilej'i prakticky vsechny svaly obliceje, kter'e unavuje. M'it n'astroje, pr'ilis tezk'e. Ano, a dirigent, nen'i jen tak m'av'a rukama. Kdysi jsem cetl statistiku: za koncert, dirigent muze vynalozit tolik energie, kolik horn'ik za smenu. Vystoupen'i na cerstv'em vzduchu nikdy nemohou b'yt a priori dobr'y. Vsechno m'a hodnoty: vlhkost vzduchu, s'ila vetru. Siln'y v'itr - zvuk muze jednoduse odletet, st'av'a se, ze hudebn'ici navz'ajem neslys'i, ano, a dirigent taky. Vlhkost - глушит zvuk, mus'i hr'at hlasiteji, a tady a do nepravdivost nedaleko. Co se t'yce vystoupen'i v s'alech bohuzel, ve meste t'emer vsechny m'istnosti v akustick'ych t'ykaj'ic'i se proste nevhodn'e pro zvuk orchestru, a to nejen духового. Slozitosti, zkr'atka chyb'i. - Jste za d'alkov'eho v jak'em rozpolozen'i stoj'ite? - Dirigent - jako pot'apec. Nikdy nelze uvolnit, dokud jste ve vode, tak na to r'ict. M'irne uvolnen'a - utopil se. Kazd'y koncert ob'av'am se, nikdy nev'im, jak vse bude prob'ihat. Nekdy za noc pred koncertem me testa, a j'it ven na sc'enu - v klidu a sestaven. Verejnost, zd'a se, ze v s'ale pom'ah'a. Духовая hudba pritahuje lidi. V'ite, pamatuji si, jak jako hostuj'ic'i dirigent sel na turn'e po okraji s Tichomorsk'e symfonick'ym orchestrem. Hr'ali jsme hudbu Andreje Petrova. A tady je po jednom koncertu prisla d'ivka osm let s kvetinami a rekla: «dekuji, l'epe, nez na disku!». Nejprve jsem si neuvedomil, ze to m'a na mysli, a pak сообразил: to poprv'e slysela ziv'a hudba, ziv'y orchestr. Muzete kolik chcete poslouchat hudbu v плейере, lze обложиться drah'e reproduktory, эквалайзерами a tak d'ale, ale kdyz je slys'ite ziv'y orchestr - uvnitr je vse obr'at'i vzhuru nohama. My vtip, samozrejme, ale presto: pokud orchestr zac'in'a, napr'iklad, hr'at na n'amest'i, pak jako prvn'i k n'am сбредаются ruzn'eho druhu ночующие a zij'ic'i v techto ctverce маргиналы. Pak se jiz bl'iz'i slusn'e publikum, i kdyz je to jen sla kolem. Lid'e se vzdy zastav'i, pohybovat se, poslouchat. A, mimochodem, jsme velmi r'adi poslouchat toulav'i psi - Jste autorit'arsk'y dirigent? - Dokud hudebn'ici nejsou nastoupit na d'alkov'e ovladace, u n'as demokracie. Jakmile zacala gener'alka nebo koncert - vse, demokracie je u konce. Orchestr je n'astroj dirigenta. S n'im mus'ite umet zach'azet, a to vsechno vyjde. 4. cervence jsme uzavr'it sez'onu. To bude program snadn'e hudby - aby div'aci odpocinuli a usm'al. Neust'ale venujeme popularizaci hudby, приучаем, lze r'ici, verejnost do troubou оркестрам. Mimochodem, v'ite, ze духовая hudba лечебна pro posluchace? Slavn'y matematik a l'ekar Pythagoras просчитывал znej'ic'i dechov'e n'astroje a urcit'e frekvence zvuky прописывал sv'ym pacientum s urcit'ymi nemocemi. Vlnov'a povaha zvuku - je to stejn'e z'aklady fyziky! Jo a hudba sama o sobe vytv'ar'i dobrou n'aladu - a pokud je to dobr'e, znamen'a to, ze je clovek zdrav'y!

L'aska БЕРЧАНСКАЯ

Опубликовано:   26-06-2013, 23:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horoskop pro 6.srpna
6-08-2013, 12:02, Cesky
V dobe, bolesti v z'adech a srdce "s'il'i". Vse, co pretezuje srdce a obehov'y syst'em, je treba se vyhnout. Lid'e s onemocnen'im srdce v techto dnech, jak se vyhnout zdlouhav'e cesty, by mel vzd'at...
Nov'e autobusov'e linky: are'al je bl'ize
2-09-2013, 22:18, Cesky
Palo Studenti mohou nyn'i z'iskat na akademick'e pude jednoduss'i a rychlejs'i. Autobusy na nov'ych tras'ach n'asleduje ve trech ruzn'ych c'astech mesta. To je c'islo 74("Balyaeva - Palo»), №...
Obyvatele Kalifornie cek'a ve velk'em mer'itku n'arodn'i referendum
18-06-2013, 02:30, Cesky
V pondel'i, 17. cervna, na Оргкомитете mestsk'eho projektu «Lidov'a vysetren'i», byl predstaven pruzkum formul'ar list - posledn'i bod pr'ipravy k sirok'e verejn'e referendu, d'a v'yberu prioritn'ich...
Nejleps'i kreativn'i t'ymy Palo Blahoprejeme primortsev 75. v'yroc'i okraji
6-09-2013, 21:47, Cesky
Palo umelci d'am 15 koncertu v ruzn'ych c'astech regionu. Konec pr'azdninov'y program "Primoushen" s koncertem na n'amest'i Vladivostoku 20. r'ijna. Projekt je pod dohledem osobne guvern'er Vladim'ir...
Vladivostok prijel do Moskvy Sergej Kuznecov
4-08-2013, 15:01, Cesky
Vladivostok prisel mlad'y Moskvy Sergej Kuznecov. "Muz s opic'i", a to je naps'ano na vizitce Sergej vystudoval All-unie St'atn'iho 'ustavu kinematografie(VGIK)a zapojili se do tvurc'i cinnosti: kino...
V Artem zkontrolovat pripravenost nov'eho skoln'iho roku
5-08-2013, 12:30, Cesky
Podle tiskov'e sluzby mestsk'e c'asti Artyom, o pr'iprav'ach vzdel'avac'ich instituc'i mesta na nov'e, 2013-2014 akademick'y rok str'avil v'ice nez 45 milionu rublu, zat'imco m'istn'i rozpocet bylo...
Vladivostok st'at cirkus pokracuje audit
16-09-2013, 23:01, Cesky
Podle rusk'eho st'atn'iho podniku Circus, Vladivostok dals'iho prezkoum'an'i financn'ich cinnost'i Vladivostok st'atn'i cirkus, kter'y byl zah'ajen na podnet Spolkov'e st'atn'iho podniku "rusk'e...
Boris Mincovny, prezident advok'atn'i komory rusk'em,
18-07-2013, 14:30, Cesky
Predseda advok'atn'i komory rusk'em mincoven Boris, jej'iz s'idlo se nach'az'i pouh'ych 100 metru od divadla n'amest'i Vladivostoku, velmi r'ad slys'im, ze budou instalov'any pam'atn'ik Vladimira...
Porodnice c'islo 2 otevren po rekonstrukci
4-08-2013, 15:02, Cesky
Vladivostok klinick'y porodnice c'islo 2(ulice Cheremukhovaya, 32)otevren po dvout'ydenn'i prest'avce - 17 - 31 srpna prov'ad'i rutinn'i dezinfekci. Jak poznamenal s'efl'ekarky c'islo VKRD 2 Tatiana...
6-09-2013, 15:15, Cesky
V dals'i pryc odpov'idat "Luch" porazit "Rotor Volgograd" - 2:00. Nyn'i "Luc" je 10 m'iste v porad'i. 'Ucet byl otevren na 45 minut na setk'an'i. C'il "v satne", konan'e Vyacheslav precl'iky, kter'y...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!