Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vibrace hudby - to, ze Pythagoras predepsal

Vibrace hudby - to, ze Pythagoras predepsal Koncertn'i program «Na brehu reky Amur z'alivu» dne 4. cervence dokonc'i sez'onu Guvern'er dechov'y orchestr. Nejleps'i d'ila, napsan'a pro dechov'e orchestry, se posluchacum hudebn'ici - a попрощаются s nimi az do z'ar'i - Nicm'ene, to neznamen'a, ze budeme moci relaxovat, - s 'usmevem Vitali Mrazy, dirigent a umeleck'y reditel Губернаторского духового orchestru. - V z'ar'i jsme zodpovedn'y v'ykon - behem oslav sveta, v Tich'em oce'anu. Uz jsme to pripravovat. - Pokud se m'yl'i, pak za p'ar let svuj orchestr bude slavit 10. v'yroc'i. - Ano. Jsme vytvorily v roce 2005. Kdy guvern'er, Sergej Дарькин navst'ivil na oslave v'yroc'i Kaliningradu-Varsavy, tam hr'al m'istn'i dechov'y guvern'er orchestr. Po n'avratu, Sergej Michajlovic dala za c'il vytvorit stejn'e v Primorje. Bylo ovsem tezk'e, protoze hudebn'ici a tehdy a dnes chybel, ale nakonec vsechno se stalo. - Kdy, Vitali Евгеньевич, v'am nab'idli v'est kolektiv, jste pochybovali: souhlas'im, nebo ne? V m'em zivote uz zazil situaci, kdy musel zac'it doslova od nuly. Tak to nen'i ciz'i. Vedel jsem hudebn'iku, pochopil, co jsou schopni. Rozhodl vyzkouset - bylo z'iskat. V roce 2005 se n'am zd'alo, ze to bude orchestr pro zajisten'i region'aln'ich form'aln'i akce - objevy nejak'e, obrady. Ale velmi rychle jsme se stali export v kraji na koncerty v r'amci programu «Pruvodce umen'i - obyvatelum Приморья». A pak si dali za 'ukol d'avat koncerty na velk'e sc'ene. Byly velk'e probl'emy S reperto'ar: origin'aln'ich skladeb pro духового orchestru jako takov'y nen'i, v podstate to jsou pochody, valc'iky, фокстроты - to, ze se hraje v parc'ich nebo na плацах. Musel me, a hudebn'ikum zvednout si, hledali pozn'amky vsude. A v t'eto chv'ili m'ame jiz rozs'ahl'e, bohat'y reperto'ar. Slozen'i orchestru u n'as nejsou klasick'e, nekter'i hudebn'ici chyb'i, takze s партитурами mus'i hodne pracovat: od neceho dokonce odm'it'ame, ale neco hrajeme vlastn'i инструментовках. Zde teprve ned'avno se n'am podarilo pozvat do kolektiv - hr'at jazzov'e a rockov'e skladby - bas-kytarista a электрогитариста. Je to velmi slo n'am na prospech. Posledn'i tri roky jsme s Tatjana Сергеевой, umeleck'ym reditelem filharmonie, program pl'anujeme na rok dopredu - a v podstate t'ematikou. Tanecn'i, do 8. Brezna, vojensk'e a tak d'ale. Ze j'a s'am jsem si v'ic l'ib'i plnit? Klasiku, kterou, bohuzel, velmi m'alo naps'ano pro духового orchestru. I kdyz popul'arn'i klasiky - «Радецкий pochod», «Let cmel'aka» - my cin'ime. Co se preference div'aku, to jsem si vsiml: bez ohledu na vek vsichni r'adi latinskoamerick'a hudba. Muze to b'yt proto, ze je to bl'iz k nas'i цыганочке? - Ned'avno jste se z'ucastnil festivalu dechov'ych orchestru ve Vladivostoku. L'ibil? - To byla skvel'a akce v kulturn'im zivote krajsk'e metropole! Prijeli velmi ruzn'e orchestry - a podle veku, a na pr'ipravu. Ale to bylo zaj'imav'e. Samozrejme, pusobit na festivalu, na voln'e plose-je velmi tezk'e a pro dirigent a hudebn'ik. M'alo prem'yslej'i o tom, ze hr'at na духовом n'astroj - nen'i to tak jednoduch'e. V procesu se pod'ilej'i prakticky vsechny svaly obliceje, kter'e unavuje. M'it n'astroje, pr'ilis tezk'e. Ano, a dirigent, nen'i jen tak m'av'a rukama. Kdysi jsem cetl statistiku: za koncert, dirigent muze vynalozit tolik energie, kolik horn'ik za smenu. Vystoupen'i na cerstv'em vzduchu nikdy nemohou b'yt a priori dobr'y. Vsechno m'a hodnoty: vlhkost vzduchu, s'ila vetru. Siln'y v'itr - zvuk muze jednoduse odletet, st'av'a se, ze hudebn'ici navz'ajem neslys'i, ano, a dirigent taky. Vlhkost - глушит zvuk, mus'i hr'at hlasiteji, a tady a do nepravdivost nedaleko. Co se t'yce vystoupen'i v s'alech bohuzel, ve meste t'emer vsechny m'istnosti v akustick'ych t'ykaj'ic'i se proste nevhodn'e pro zvuk orchestru, a to nejen духового. Slozitosti, zkr'atka chyb'i. - Jste za d'alkov'eho v jak'em rozpolozen'i stoj'ite? - Dirigent - jako pot'apec. Nikdy nelze uvolnit, dokud jste ve vode, tak na to r'ict. M'irne uvolnen'a - utopil se. Kazd'y koncert ob'av'am se, nikdy nev'im, jak vse bude prob'ihat. Nekdy za noc pred koncertem me testa, a j'it ven na sc'enu - v klidu a sestaven. Verejnost, zd'a se, ze v s'ale pom'ah'a. Духовая hudba pritahuje lidi. V'ite, pamatuji si, jak jako hostuj'ic'i dirigent sel na turn'e po okraji s Tichomorsk'e symfonick'ym orchestrem. Hr'ali jsme hudbu Andreje Petrova. A tady je po jednom koncertu prisla d'ivka osm let s kvetinami a rekla: «dekuji, l'epe, nez na disku!». Nejprve jsem si neuvedomil, ze to m'a na mysli, a pak сообразил: to poprv'e slysela ziv'a hudba, ziv'y orchestr. Muzete kolik chcete poslouchat hudbu v плейере, lze обложиться drah'e reproduktory, эквалайзерами a tak d'ale, ale kdyz je slys'ite ziv'y orchestr - uvnitr je vse obr'at'i vzhuru nohama. My vtip, samozrejme, ale presto: pokud orchestr zac'in'a, napr'iklad, hr'at na n'amest'i, pak jako prvn'i k n'am сбредаются ruzn'eho druhu ночующие a zij'ic'i v techto ctverce маргиналы. Pak se jiz bl'iz'i slusn'e publikum, i kdyz je to jen sla kolem. Lid'e se vzdy zastav'i, pohybovat se, poslouchat. A, mimochodem, jsme velmi r'adi poslouchat toulav'i psi - Jste autorit'arsk'y dirigent? - Dokud hudebn'ici nejsou nastoupit na d'alkov'e ovladace, u n'as demokracie. Jakmile zacala gener'alka nebo koncert - vse, demokracie je u konce. Orchestr je n'astroj dirigenta. S n'im mus'ite umet zach'azet, a to vsechno vyjde. 4. cervence jsme uzavr'it sez'onu. To bude program snadn'e hudby - aby div'aci odpocinuli a usm'al. Neust'ale venujeme popularizaci hudby, приучаем, lze r'ici, verejnost do troubou оркестрам. Mimochodem, v'ite, ze духовая hudba лечебна pro posluchace? Slavn'y matematik a l'ekar Pythagoras просчитывал znej'ic'i dechov'e n'astroje a urcit'e frekvence zvuky прописывал sv'ym pacientum s urcit'ymi nemocemi. Vlnov'a povaha zvuku - je to stejn'e z'aklady fyziky! Jo a hudba sama o sobe vytv'ar'i dobrou n'aladu - a pokud je to dobr'e, znamen'a to, ze je clovek zdrav'y!

L'aska БЕРЧАНСКАЯ

Опубликовано:   26-06-2013, 23:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok eliminovat Uloz'i
12-07-2013, 18:01, Cesky
V kveten-62013 ve Vladivostoku mestsk'e c'asti eliminov'an 36 skl'adek komun'aln'iho a stavebn'iho odpadu odstraneno asi 7000 m3 na 33000 m2. Nejvets'i mnozstv'i necistot se hromad'i u soukrom'eho...
V bl'izkosti skoly v centru Vladivostoku starosta otevrel modern'i hriste
27-08-2013, 14:47, Cesky
Tento festival pokracoval sportovn'i v'ykonnost skol a sportovn'ich federac'i mesta. Mesto je jiz 18. v rade sportovn'ich skoln'im zar'izen'i. Na m'iste z pogumovan'e bezeck'a dr'aha, hriste na...
Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye
23-08-2013, 18:47, Cesky
Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla zverejnena na webov'ych str'ank'ach vl'ady. Jak bylo uvedeno ve financn'im oddelen'i Primorsk'eho kraje, prov'aden'i ustanoven'i nar'izen'i vl'ady bude rozsirovat...
Ethno-festival
19-07-2013, 22:07, Cesky
Z'itra, 20. cervence na n'abrezn'i sportovn'i Vladivostoku bude kazdorocn'i festival etnick'e "East l'eta." Program festivalu v tomto okamziku je mnohem rozs'ahlejs'i. Festival bude pracovat 9...
Profil pro kadety t'abor otevren v Nakhodka
12-07-2013, 18:05, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Nakhodka mestsk'e c'asti, a to do sedmi dnu od kluku v oboru a naucit se z'aklady prezit'i v praxi, konsolidovat vojenskou discipl'inu. Camp skoln'i c'islo 25 "Helios" je...
Gorky divadlo Chyst'ate se na dovolenou a zve na
3-08-2013, 17:33, Cesky
V akademick'em divadle. Gorky skoncil v'yroc'i 80. sez'onu. Dokud t'ym m'a na zaslouzen'e dovolen'e, a div'aci jsou zv'ani na tradicn'i podzimn'i reperto'ar predstavovat hvezdy Moskvy.. "No, n'as...
Skupina billy ' s Band dnes bude dals'i koncert ve Vladivostoku
13-06-2013, 19:16, Cesky
Ted to je востребованная kapela na rusk'e rock-jazzov'e sc'ene, ведомая neuveriteln'e хрипловатым n'adhern'ym hlasem контрабасиста Billy Новика. Krome Billy, z'azracn'a питерскую jazzovou smes s...
Cestuj'ic'i z autobusu c'islo 98 c na zast'avce
22-07-2013, 16:04, Cesky
Ode dne, kdy jeho poc'atecn'i a konecnou stanice je na m'iste, "louka", "Bunker Town"(ctvrt "Snow Pad"). Pak ze sousedstv'i "Snow Pad" pohyb se prov'ad'i ulicemi Vyselkovoy a sn'ih, Balyaeva oblasti...
Probl'emy s l'eky pro онкобольных v Primorje ne
21-06-2013, 15:16, Cesky
Jak je uvedeno v ministerstvu zdravotnictv'i, z toho v'ice nez 24 milionu kc prideleno z feder'aln'iho rozpoctu a v'ice nez 43 milionu rublu z hranice. Podle odborn'iku, probl'emy by mohly nastat v...
Slavnostn'i ohnostroj bude zah'ajena poprv'e s
30-07-2013, 10:31, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky, kazd'y Primorskiy Krai maj'i jedinecnou pr'ilezitost videt, jak je instalace zar'izen'i ke spusten'i ohnostroje. Pripomenme guvern'er 'uzem'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!