Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nadn'arodn'i преступная skupina zab'yvaj'ic'i se lesn'i pytl'actv'i v Primorje

Nadn'arodn'i преступная skupina zab'yvaj'ic'i se lesn'i pytl'actv'i v Primorje Na D'aln'em V'ychode zastaven преступная cinnost nadn'arodn'i organizovan'e skupiny, kter'a delala neleg'aln'i порубками, заготовками a distribuc'i rusk'eho lesy v zahranic'i. Uvedl to dnes Eugene Kuzhel, n'aceln'ik Hlavn'i spr'avy ministerstva VNITRA na ДВФО. Podle predbezn'ych 'udaju pr'imorsk'eho krajsk'ym odboru lesn'iho hospod'arstv'i skody zpusoben'e trestnou cinnost'i skupiny se odhaduje na c'astku presahuj'ic'i 150 milionu rublu. Podle predbezn'ych 'udaju brig'ady «cern'ych» drevorubcu, v jejichz slozen'i se skl'adala nejen m'istn'i obyvatel'e, ale i obcan'e C'insk'e Lidov'e Republiky, 'Azerb'ajdz'anu, Arm'enii, neleg'alne por'azeli cenn'e plemeno dreva na 'uzem'i tr'i okresu Приморья - Чугуевского, Кировского a Дальнереченского metro. Tezba vetrelci - jasan, dub a dals'ich cenn'ych plemen stromu Podle Eugena Кужеля, zamestnanci 'uradu ministerstvo VNITRA na ДВФО spolecne se z'astupci 'uzemn'ich jednotek, oddelen'i lesn'iho hospod'arstv'i, spr'avy ministerstva VNITRA a FSB Ruska Приморскому okraji, byla provedena rozs'ahl'a operace na dekriminalizaci лесопромышленного komplexu. Jeho v'ysledkem je dokumentov'an'i a boj proti trestn'e cinnosti, etnick'e organizovan'e skupiny, kter'a delala neleg'aln'i порубками a sber lesa. Podle informac'i deln'iku, aktivn'i clenov'e uskupen'i peclive pl'anovali sv'e ciny, pouz'ivali prostredky r'adiov'e komunikace, triky контрнаблюдения a ruzn'e metody spiknut'i. Ve skupine byly jasne rozdeleny role a povinnosti: poradatel'e kontrolovali kazd'eho, kdo vedl brig'ad a sledoval, jak discipl'inou na лесопилках, odpov'idal za poskytov'an'i спецтехники a pracovn'i s'ily, poskytoval ochranu a подыскивал vhodn'e pozemky pro nov'e nez'akonn'e tezby dreva. Pri vyhled'av'an'i byly zjisteny a odstraneny 12 kusu speci'aln'i techniky, vcetne traktory a automobily s манипуляторами, kter'e jsou urceny pro nakl'ad'an'i lesy, ale tak'e «arzen'al» motorov'e pily, t'emer 2 tis'ice metru krychlov'ych dreva a pr'ivesy pro jej'i prepravu. Krome toho m'ate «cern'ych» drevorubcu deln'iky st'ahl 40 munice z automatu a velk'e mnozstv'i penez. V soucasn'e dobe zamestnanci d'aln'eho policejn'i главка nainstalov'an organiz'ator trestn'e skupiny. Zadrzeni a uvezneni dva jeho aktivn'ich 'ucastn'iku. Pokud jde o dals'i dva zvolena opatren'i omezen'i v podobe predplatn'eho o невыезде. Jiz dnes se jedn'a o zah'ajen'i rady trestn'ich vecech na z'aklade trestn'ym cinem podle ch.3 ст.260 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (neleg'aln'i strom-rez'an'i lesn'ich porostu, lepen'a v extra velk'e velikosti, organizovan'e skupiny). Nen'i vylouceno, ze clenum kapely muset odpov'idat za organizaci krimin'aln'i spolecenstv'i nebo 'ucast v nem. Tak'e v soucasn'e dobe je overena dostupnost pracovn'ich v'iz a opr'avnenost pobytu obcanu na 'uzem'i Ruska.Опубликовано:   24-06-2013, 19:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nechte autobus by byl dobr'y
10-07-2013, 18:05, Cesky
13.cervence z Vladivostoku zase "Ahoj Bus". Bere deti se zdravotn'im postizen'im a jejich rodicu v margin'aln'ich spolecensk'ych rehabilitacn'i centrum "Sail of Hope". Jako dopisovatel RIA "VladNews»...
Primorje je ocistena od heroinu a «syntetiku»
25-06-2013, 19:17, Cesky
26. cervna se slav'i mezin'arodn'i den boje proti drog'am. V predvecer tohoto dne report'er RIA «VladNews» se setkal s 'uraduj'ic'i s'ef ФСКН na Приморскому okraji plukovn'ik policie Sergeje...
Policie zadrzela rezident Dalnerechensk za falesnou zpr'avu o prepaden'i
10-07-2013, 12:03, Cesky
Stezovatel uvedl, ze v noci na sv'eho b'yval'eho spolubydl'ic'iho a dva nezn'am'i muzi vnikli do jeho bytu, biti, svl'ekl krk a utekli. Podle obet opustil sc'enu vysetrovac'i t'ym. Policist'e...
Festival V-ROX zverejnil podrobn'y program
3-08-2013, 22:33, Cesky
Organiz'atori festivalu zahrnovaly V-ROX odpoc'it'av'an'i na hlavn'i str'ance M'isto . Nyn'i na festivalov'em webu mohou vyzkouset, co, kde a kdy se bude konat na festivalu v Rocks Vladivostok behem...
Rodinn'e drama s exekutory jsou pohlesche Shakespearovsk'e
5-09-2013, 15:19, Cesky
Tento pr'ibeh zacal, stejne jako vetsina podobne: po spolu zij'i nekolik let, p'ar si uvedomil, ze l'aska je pryc, a soubor pohled'avek a vz'ajemn'ych krivd a hromad'i se rozhodli rozv'est. Rozvod...
V Уссурийске policist'e stanovili totoznost vin'ika evakuace rodiny s kriticky nemocn'ych z mestsk'e nemocnice
19-06-2013, 20:30, Cesky
Do kancel'are souc'ast policie Уссурийска prijat'e zpr'avy sestry mestsk'e nemocnice. Медработник rekl o tom, ze v oddelen'i terapie nezn'am'y распылил peprov'y plyn z n'adoby od spreju, pouz'ivan'y...
Za kr'adez «ничейного» lesy - dva cl'anky WK
17-06-2013, 21:45, Cesky
Krimin'aln'i tezba dreva v oblastech Приморья, kter'e jsou tradicne povazov'any za «lesn'i» - to je cel'y podnik'an'i, v nemz jsou zapojeny stovky lid'i. Jen casto u «cern'ych» drevorubcu отработана...
L'ekar-terapeut je obvinen z служебном подлоге
22-06-2013, 15:00, Cesky
Call of duty je padelek, podle verze vysetrov'an'i, nedopustil, l'ekar, terapeut prij'imaj'ic'im-выписного pobocka КГБУЗ «Дальнегорская Centr'aln'i mestsk'a nemocnice». Od cervence 2012 . po...
J'izdenku na vlak z obrazovky telefonu
4-06-2013, 17:16, Cesky
Nyn'i e-vstupenky je mozn'e zakoupit on-Line. Na tomto pasem cestuj'ic'i budou moci осущетсвить prist'an'i na cel'e trase vlaky vlaky. Pro n'astup do vlaku, je treba jen d'at na samozvan'e vozu...
Horoskop na 16.cervence
16-07-2013, 12:47, Cesky
Owen. Zdrzet vzd'alen'e j'izdy a m'it cas na realizaci odv'azn'e n'apady. By meli b'yt opatrn'i pri jedn'an'i se star'ymi pr'ateli, ale ve vztahu s nek'ym, kter'ym duverujete a tolerance nebude...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!