Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Sluzby zamestnanosti Приморья v'am absolventi skol a vysok'ych skol z'iskat pr'aci

Sluzby zamestnanosti Приморья v'am absolventi skol a vysok'ych skol z'iskat pr'aci V roce 2012 asi 150 chlapcu a d'ivek nasli pr'aci s pomoc'i odborn'iku sluzeb zamestnanosti Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, jde o mlad'e lidi, kter'i se po skoncen'i vzdel'avac'i instituci poprv'e se konaj'i na pr'aci. Podnik nebo organizace v r'amci pevn'e pracovn'i smlouvy nab'iz'i zadatele pr'aci podle z'iskan'e kvalifikace. Mzdy prov'ad'i zamestnavatel za skutecne proveden'y rozsah prac'i nebo cas pracoval s normami a расценками, platn'ych v dan'e organizaci. Krome toho, ze docasne pracuje poskytuj'i materi'aln'i podporu krajsk'ym rozpoctem. Podle odborn'iku, docasn'e zamestn'av'an'i - je to jak'esi zkusebn'i doby. Je to pr'ilezitost pro mlad'eho cloveka z'iskat prvn'i zkusenosti v profesi, adaptovat se v kolektivu a v pr'ipade 'uspesn'eho absolvov'an'i prechodnou f'azi, z'iskat st'alou pr'aci, ve spolecnosti. Pro zamestnavatele 'ucast na akc'ich pro docasn'e zamestn'an'i absolventu m'a sv'e pozitivn'i str'anky. Predevs'im je to moznost docasne nahradit chybej'ic'i kvalifikovan'e илиуспешно prov'adet pr'ace, kter'e je obt'izn'e naj'it st'al'e zamestnance. Krome toho, za tu dobu vedouc'i m'a moznost se bl'ize pod'ivat na zadatele, hodnotit jeho obchodn'i kvality a za jeho kandidaturu na st'alou pr'aci, je to mozn'e - a vyzvednout zamestnance potrebn'e dovednosti z nekolika kandid'atu. V tomto roce специалтсты pl'anuj'i трудоустроить na docasn'e pr'ace asi 200 mlad'ych lid'i. Vsimnete si, ze hlavn'i pod'il uchazecu o zamestn'an'i - z'astupci pracovn'ich oboru. Ministerstvo pr'ace a soci'aln'iho rozvoje zve chlapcu a d'ivek vyuz'it sluzeb odborn'iku vl'adn'ich stredisek zamestnanosti pri hled'an'i pr'ace hned po z'isk'an'i diplomu.Опубликовано:   24-06-2013, 19:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V posledn'i den l'eta ve Vladivostoku bude hostit festival barev
4-08-2013, 15:00, Cesky
31.srpna ve Vladivostoku bude hostit festival barev "Holi". Holi - je kazdorocn'i jarn'i festival, kter'y se kon'a v Indii. To existuje jiz v'ice nez 2000 let a je nyn'i prov'ad'i po cel'em svete,...
Zivot s predponou
26-08-2013, 20:02, Cesky
"Velosipedizatsiya Vladivostok" - soci'aln'i hnut'i zameren'e na podporu cyklistiky. Jeho poradatel, Eugene Mamaev, hovoril o veloparkovki, velovyhodnyh, velopiknikah a dokonce i orientacn'i beh....
14 vozu s alergiemi se odstehovala z Приморья v Chelyabinsk
10-06-2013, 14:15, Cesky
Pr'imorsk'e pobockou «rusk'y centrum pro v'yzkum karant'eny rostlin» Россельхознадзора v d'avk'ach s'oji ve v'ysi 952 tuny, urcen'e k dod'an'i v Челябинскую a Курганскую oblasti, ke stretu napaden'i...
Zmeinka zve k un'asen'i
12-07-2013, 18:03, Cesky
13.cervence 2013 ve 13:00 na motok'ar'ach okruhu Zmeinka konala na 2. stupni Drift Street Legal a z'avod motok'ar ve tr'ide Rotax Max. Akce je podporov'ana Spr'avou Vladivostoku. Program akc'i -...
Kapitola mesta Igor Пушкарев koupil толстовку s n'apisem Vladivostok na veletrhu mlad'ych design'eru
24-06-2013, 10:00, Cesky
V r'amci Dne ml'adeze ve Sportovn'i n'abrez'i konal veletrh-prodej Creativespot, a tak'e soutez p'isecn'e postav. S tvorivost'i talentovan'e ml'adeze a obcanu se sezn'amil a kapitola mesta Igor...
Dnes v rozhovoru Vladivostok o vegetari'anstv'i, tance a inspirace
31-08-2013, 15:33, Cesky
4 predn'asky pripravujeme pobrezn'i aktivist'e, soci'aln'i aktivisty a tanecn'iku soucasnosti. Od 14:30 do 15:30 Alexander Prosekin, aka DJ Shur, odhaluje probl'em motivace, inspirace a povedom'i...
Nouzov'e situace ministerstvo na zac'atku roku 2014 bude nov'a rozdelen'i na D'aln'em v'ychode
1-09-2013, 19:02, Cesky
Podle tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v Rusk'e federaci, na zac'atku roku 2014 bude MZP poskytovat nov'e poz'arn'i z'achrann'e jednotky na D'aln'em v'ychode, rekl cinitel rusk'e...
Dopravn'i policista, kter'y byl distribuci drog, zadrzen'ych
20-07-2013, 21:34, Cesky
Ussuri mestsk'e zastupitelstv'i, obvinen'i v trestn'i veci pokusu o ileg'aln'i prodejem drog, sp'achan'e skupinou osob po predchoz'i dohode. Toto rozhodnut'i bylo schv'aleno v souvislosti s b'yval'ym...
Владивостокской diec'eze - 115 let
17-06-2013, 17:00, Cesky
Na z'aklad jej'i vliv a to, ze Vladivostok vysel na nov'y administrativn'i a na mezin'arodn'i 'urovni je skoncila v'ystavba Sibirsk'e zeleznicn'i trat'i. 17 a star'y styl - 4. cervna roku 1898 c'isar...
Nov'y plot instalov'ana v bl'izkosti skol Vladivostok
15-07-2013, 20:36, Cesky
Pro nov'y skoln'i rok, vzdel'avac'i instituce se men'i oken, opravy fas'ad, instalovat nov'e osvetlen'i, mont'az kamer a nov'e oplocen'i. Zejm'ena nov'e oplocen'i v techto dnech nach'az'i v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!