Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Sluzby zamestnanosti Приморья v'am absolventi skol a vysok'ych skol z'iskat pr'aci

Sluzby zamestnanosti Приморья v'am absolventi skol a vysok'ych skol z'iskat pr'aci V roce 2012 asi 150 chlapcu a d'ivek nasli pr'aci s pomoc'i odborn'iku sluzeb zamestnanosti Приморья. Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje kraje, jde o mlad'e lidi, kter'i se po skoncen'i vzdel'avac'i instituci poprv'e se konaj'i na pr'aci. Podnik nebo organizace v r'amci pevn'e pracovn'i smlouvy nab'iz'i zadatele pr'aci podle z'iskan'e kvalifikace. Mzdy prov'ad'i zamestnavatel za skutecne proveden'y rozsah prac'i nebo cas pracoval s normami a расценками, platn'ych v dan'e organizaci. Krome toho, ze docasne pracuje poskytuj'i materi'aln'i podporu krajsk'ym rozpoctem. Podle odborn'iku, docasn'e zamestn'av'an'i - je to jak'esi zkusebn'i doby. Je to pr'ilezitost pro mlad'eho cloveka z'iskat prvn'i zkusenosti v profesi, adaptovat se v kolektivu a v pr'ipade 'uspesn'eho absolvov'an'i prechodnou f'azi, z'iskat st'alou pr'aci, ve spolecnosti. Pro zamestnavatele 'ucast na akc'ich pro docasn'e zamestn'an'i absolventu m'a sv'e pozitivn'i str'anky. Predevs'im je to moznost docasne nahradit chybej'ic'i kvalifikovan'e илиуспешно prov'adet pr'ace, kter'e je obt'izn'e naj'it st'al'e zamestnance. Krome toho, za tu dobu vedouc'i m'a moznost se bl'ize pod'ivat na zadatele, hodnotit jeho obchodn'i kvality a za jeho kandidaturu na st'alou pr'aci, je to mozn'e - a vyzvednout zamestnance potrebn'e dovednosti z nekolika kandid'atu. V tomto roce специалтсты pl'anuj'i трудоустроить na docasn'e pr'ace asi 200 mlad'ych lid'i. Vsimnete si, ze hlavn'i pod'il uchazecu o zamestn'an'i - z'astupci pracovn'ich oboru. Ministerstvo pr'ace a soci'aln'iho rozvoje zve chlapcu a d'ivek vyuz'it sluzeb odborn'iku vl'adn'ich stredisek zamestnanosti pri hled'an'i pr'ace hned po z'isk'an'i diplomu.Опубликовано:   24-06-2013, 19:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Populace Vladivostoku zv'ysil oproti lonsk'emu roku
7-08-2013, 00:02, Cesky
Tyto statistiky se vztahuj'i na hospod'arsk'e Monitor, leden-cerven 2013 pripravila na z'aklade statistick'eho v'ykaznictv'i Primorskstata a vydal vcera. Behem posledn'ich sesti mes'icu ve meste ve...
Ulice predstaven'i
28-08-2013, 18:20, Cesky
Od 14 do 20hodin Ryoji Yamamoto bude ps'at spatra inkoustu znaky, kter'e odr'azej'i dusi div'aka. Street - je prostor naplnen'y magi'i lidsk'e energie, a muze st'at i tady je neco velmi zaj'imav'eho....
Artyom opil'y jezdec bude souzen za hrozby proti policii
11-09-2013, 13:50, Cesky
Opil'y husarsk'y kousek motocykl Artem nyn'i bude navzdy skvrna v jeho biografii. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» asistenta SU porodnost Primorsky r'imsk'e Aurore, 27 cervence 2013 v...
Prevence extremismu zab'yv'a Primorye
23-07-2013, 12:31, Cesky
Semin'ar na t'ema "Vytvoren'i 'ucinn'eho syst'emu region'aln'iho informacn'iho m'ista v oblasti interetnick'ych vztahu. Funkce tvorby, zkusenosti z regionu "ve Vladivostoku. Semin'are se z'ucastnilo...
V'ice nez 15 tis'ic obyvatel jsou ochotni j'it na Светланской na pocest Dne mesta
6-07-2013, 08:00, Cesky
Slavnostn'i pruvod na pocest Dne mesta zac'in'a z'itra, 6. cervence ve 12 hodin od domu c. 37 na ulici Светланской smerem k n'amest'i. Jak uv'ad'i tiskov'a spr'ava mesta, prevezmou zodpovednost za...
V Анучинском oblasti porazil kandid'at «Jednotn'e Rusko»
10-06-2013, 19:00, Cesky
Za Sergej Прокопьева hlasovalo 49 procent volicu. Krome z'astupce «Jednotn'e Rusko» za депутатское kreslo bojoval dva самовыдвиженца - Sergej Глушак a Stanislav Минчик. Celkem se hlasov'an'i...
Pomocn'a ruka - to nen'i tezk'e
19-09-2013, 22:33, Cesky
A nejsou to jen c'isla - kazd'y z nich zvl'astn'i pr'ibeh, cel'y svet, kdyz lid'e sh'anet pen'ize na drah'e l'ekarsk'e osetren'i, podpera materi'alu. 'Uspory pracuje s takov'ymi z'aklady jako "dar...
Rusk'em chcete, aby se ryby za prijatelnou cenu
22-08-2013, 11:03, Cesky
12.z'ar'i v Primorye bude VIII Mezin'arodn'i kongres pro rybolov, se kazdorocne kon'a v rozvoji odvetv'i rybolovu, pos'ilen'i mezin'arodn'i spolupr'ace mezi rusk'ymi a zahranicn'imi podniky rybolovu....
Nejleps'i tenory Мариинского divadla поздравят владивостокцев Happy mesta 2. cervence
28-06-2013, 23:46, Cesky
Na jevisti se sejdou umelci Мариинского divadeln'i Rom'an Муравицкий, Sergej Скороходов a Sergej Семишкур a Pacifik symfonick'y orchestr pod veden'im dirigenta Tatiana Терещенко. Spr'ava Vladivostoku...
24-07-2013, 09:01, Cesky
23.cervence Pervorechenskij soud Vladivostoku, pravideln'y prezkum dan'eho pr'ipadu na dals'i "Windows rustu" v Vladivostok. A abych byl 'uplne presn'y, dals'i obet'i IP Rubinstein. RIA «VladNews»...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!