Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Спасскцемент" slav'i 106 let od zalozen'i

"Спасскцемент" slav'i 106 let od zalozen'i Otevren'a akciov'a spolecnost «Спасскцемент» отпраздновало svuj 106 v'yroc'i. V'ice nez stolet'i v pr'imorsk'ych цементники s jistotou c'it'i v когорте nejvets'ich rusk'ych dodavatelu kvalitn'ich materi'alu. Stavby Summit, nejvets'i infrastrukturn'i projekty, bytov'e v'ystavby: v'yrobky спассчан popt'avky je vsude. Za posledn'ich pet let pro potreby regionu bylo dod'avan'e v'ice nez sedm milionu tun pr'imorsk'eho cementu, ruzn'ych znacek. Dnes dokonce divu, ze se cas «otevren'i» cementu, unik'atn'i materi'al, kter'y se naz'yv'a chlebem v'ystavby uplynulo pouh'ych 185 let. V Primorje prvn'i cement se objevil v roce 1907. To je pak inzen'yr mechanik a podnikatel Michael Ратомский zalozil jeho v'yrobu na z'aklade bohat'ych lozisek v'apence a j'ilu v bl'izkosti Спасской слободки. Prvn'i pr'imorsk'e cement'arny byl postaven podle projektu zn'am'eho nemeck'eho промышленника Круппа, a c'astecne obsazena nemeck'ym stejn'y hardware. Alespon, vsechny kovov'e konstrukce privezli z Nemecka. Z'akladn'i zar'izen'i, jako jsou z'aklady pod rotacn'i pece, cementov'e sila, steny budovy byl polozen z lomov'eho kamene jiz na «sv'e» pole. Podnikatelum tov'arna stoj'i milion rublu. V srpnu roku 1908 prvn'i rade Pr'imorsk'eho cement'arny byla zah'ajena. Okraj nasel sv'eho dodavatele na stavebn'i materi'aly, do t'eto chv'ile cement завозился пароходами z Новороссийска a st'alo to za ne'unosne drah'e. V'ice nez sto let uplynulo od chv'ile, kdy zacal pracovat «Pr'imorsk'e bloky portlandsk'eho-cement». Ale dnes спасские цементники jsou передовиками stavebnictv'i hrany. Pr'ave s Новоспасского cement'arny prisla skupina spolecnost'i «Востокцемент», kter'a dnes sdruzuje jako ver'i hr'aci na trhu jako «Теплоозерский cement'arny», OAO «NA «Якутцемент», Vladivostok бутощебеночный z'avod, Chodu sbern'eho z'avod v obci 'Uhlov'e, jakoz i porad'i deseti nej'uspesnejs'ich obchodn'ich mis'i z Japonsk'eho more, do Uralu.

primorye24.ru

Опубликовано:   24-06-2013, 19:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Druh'y filmov'y festival «Hladina hluku» skoncil v'itezstv'im d'ivky-дебютантки
10-06-2013, 14:16, Cesky
V sobotu, 8. cervna, v kine «Vladivostok» se konala druh'a v rade filmov'y festival kr'atk'ych filmu «Hladina hluku». Na soud div'aku byly prezentov'any 8 klipu a hern'ich filmu mlad'ych...
V posledn'i den l'eta ve Vladivostoku bude hostit festival barev
4-08-2013, 15:00, Cesky
31.srpna ve Vladivostoku bude hostit festival barev "Holi". Holi - je kazdorocn'i jarn'i festival, kter'y se kon'a v Indii. To existuje jiz v'ice nez 2000 let a je nyn'i prov'ad'i po cel'em svete,...
Na Владивостокской CHP-2 jde mont'az plynov'ych hor'aku
21-06-2013, 20:01, Cesky
Energie vedou mont'az горелочных zar'izen'i na газифицируемых kotlu. Do zac'atku topn'e sez'ony modr'e paliva mus'i vz'it dals'i dva котлоагрегата - c. 9 a c. 10. Celkov'a cena d'ila bude asi 650...
Putin: Rusko bude pom'ahat S'yrie v pr'ipade pouzit'i n'arodn'iho vojensk'eho 'uderu
8-09-2013, 01:52, Cesky
Rusko bude i nad'ale poskytovat pomoc S'yrii, jak je tomu v soucasnosti pres dod'avky zbran'i a hospod'arsk'e spolupr'aci, rekl rusk'y prezident Vladimir Putin na z'averecn'e tiskov'e konferenci na...
Policie N'amorn'i poskytuje legitimitu pri pr'iprave a prubehu voleb
23-08-2013, 11:17, Cesky
Behem videokonference podrobnosti o pr'avn'im st'ate v prubehu volebn'iho procesu. 08092013 na 'uzem'i 16 obc'i 'uzem'i volb'ach Pr'imorsk'y do org'anu st'atn'i moci a kontroly. Odpovednost za...
Rektor Palo Sergeje Iwaniec shrnul prij'imac'i kampan
31-08-2013, 15:33, Cesky
- Recepce kampan v roce 2013 je pro n'as naprosto unik'atn'i. Jej'i jedinecnost je, ze pr'ichoz'i kluci zac'it tr'enovat v nov'em are'alu FEFU. Rusky. Kr'asn'e budovy, s'aly, kter'e sportoviste byla...
V rusk'em, vysetrovatel'e odhalili zlodeje
31-07-2013, 18:01, Cesky
Zalobce rekl, ze pracuje na z'aklade rotace v Artem. Behem jeho dlouh'e nepr'itomnosti dals'iho bytu vloupal nezn'am'y. Byly ukradeny z dom'ac'iho elektrotitan, TV, lednice, elektrick'y spor'ak,...
Tezebn'i cinnost na D'aln'em v'ychode poroste o sest mil. m
11-08-2013, 21:02, Cesky
Podle odhadu vl'adn'ich zmocnencu z'astupce prezidenta RF v Far Eastern feder'aln'iho okruhu Ruska a Minvostokrazvitiya, do roku 2016 se objem drevozpracuj'ic'im dreva are'alu na D'aln'em v'ychode...
Druh'y se bude konat ve Vladivostoku
24-07-2013, 19:17, Cesky
Organiz'atori zvou vsechny cyklistum j'izdu v noci po hlavn'i ulici mesta. V 22:30 bude zah'ajena od cykloj'izdy Gaydamakskogo n'amest'i. Povrchov'a 'uprava se bude konat na n'abrez'i korunn'iho...
Petersburg lid'e shrom'azdili na D'aln'em v'ychode 35 tun humanit'arn'i pomoci
13-09-2013, 14:02, Cesky
Petersburg sb'irat humanit'arn'i pomoc od obcanu a podniku k potreb'am obyvatel D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh, na pomoc obetem povodn'i, dokoncen'e a tvoril. Zpracoval V'yboru pro soci'aln'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!