Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Уссурийских podnikatelu podezren'i na sp'ach'an'i vrazdy «z minul'ych let»

Уссурийских podnikatelu podezren'i na sp'ach'an'i vrazdy «z minul'ych let» Detektivn'i pr'ibeh, o nemz opakovane рассказывало RIA «VladNews», spojen'e se zatcen'im nekolika уссурийских podnikatelu, konecne z'iskala form'aln'i publicity. Dnes a pr'imorsk'eho r'izen'i Vysetrovac'iho v'yboru, a УМВД na Приморскому okraji ofici'alne озвучили informace o obnoven'i vyr'ab'i z nekolika trestn'ich vecech o zlocinech z let minul'ych - na skutecnosti vrazd na 'uzem'i mesta se Уссурийск. A SK, a okrajov'ych policie mluv'i o tom, ze pro podezren'i z dat trestn'ych cinu zadrzeni a jsou uzavreny do vazby nekolik obyvatel Уссурийска. Jim obvinen z trestn'eho cinu podle cl'anku 105 Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace (vrazda). Odhalen'i trestn'eho cinu a to d'iky spolecn'e pr'aci УФСБ hrany, УМВД hrany a GU ministerstvo VNITRA na ДВФО. Ale je to ofici'aln'i souc'ast zlocinn'eho «ledovce». Neofici'alne stejn'e informace o tom, ze v Уссурийске nekolik podnikatelu, byli zadrzeni a um'isteni v ruzn'ych izol'atory syst'emu ministerstvo VNITRA a syst'em ФСИН chod'i uz dlouho. Vcetne, - v s'iti Internet. Z f'ora pr'imorsk'eho Internetu lze zjistit, ze se jedn'a o zverejnov'an'i zab'ijen'i 15-ti let'e lhuty obyvatel Уссурийска jm'enem Sergej Гостюшев, v'ice zn'am'y v t'e dobe v urcit'ych kruz'ich jako «Банзай». 'Udajne nekter'e z trestanci v dan'e veci jiz d'avaj'i признательные svedectv'i o t'eto vrazde, a dva z obvinen'ych vubec delali pokusy o sebevrazdy, kdyz se v SEDO a IVS. Pred p'ar dny na Internetu dokonce byla um'istena informace o tom, ze jeden z hlavn'ich obvinen'ych v уссурийским z'alezitosti, «minul'ych let» i zemrel, kdyz se v SEDO Vladivostoku po pokusu o sp'ach'an'i sebevrazdy. Nicm'ene, ofici'aln'i potvrzen'i takov'e «hork'e» informace zat'im nejsou, takze tento druh zpr'av nelze rozpoznat spolehliv'e.Опубликовано:   21-06-2013, 15:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Festival kultury a kuchyne severn'i v'ychodn'i Asie se prenese do klubu
12-07-2013, 12:18, Cesky
Program - kurzy varen'i, skupiny performance art. Konference, kterou por'ad'a odbor mezin'arodn'i spolupr'ace a rozvoje cestovn'iho ruchu Primorsk'eho kraje a lidov'a vl'ada, na Suifenhe, kter'a se...
Jednoduch'a pravidla chov'an'i na vode v'am zachr'anit zivot
23-06-2013, 14:46, Cesky
Tady a konecne prislo dlouho ocek'avan'e l'eto, a mnoho, charta od mestsk'eho ruchu, se snaz'i s celou rodinou pri kazd'e pr'ilezitosti opustit mesto, bl'ize k pr'irode a vody. Samozrejme, berou s...
Trutnev jmenov'an nov'y prezidentsk'y vyslanec na D'aln'y v'ychod
1-09-2013, 11:47, Cesky
Trutnev byl jmenov'an do funkce m'istopredsedy vl'ady a zplnomocnen'y velvyslanec RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, kter'e se konalo 31. srpna v jedn'an'i Vladivostok. Rusk'y...
Ve Vladivostoku, policie prov'adet kontroly na skutecnosti nehode ctyr-d'ite
11-08-2013, 00:01, Cesky
Na sc'ene, policist'e dorazili neprodlene vysetrovac'i skupinu. Policie zjistila, ze ctyrlet'y chlapec vylezl na okenn'i parapet a spadl z okna v osm'em patre. Okno bylo otevren'e, dospel'i nebyli...
Ve Vladivostoku se D'aln'em v'ychode Kongres proj'it hlavn'i l'ecbu drogov'e z'avislosti
2-08-2013, 18:01, Cesky
Tato akce, kter'a se bude konat pod z'astitou ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, se stane vedouc'i drogov'e odborn'ici na zdravotn'i DFO, prim'ari zdravotnick'ych instituc'i, kter'e tuto...
Japonsk'e studenti hostovan'e v Nakhodka
25-07-2013, 18:36, Cesky
T'ydenn'i pobyt zacal s n'avstevou spr'avy mestsk'e c'asti. Host'e ze zeme vych'azej'ic'iho slunce se prvn'i n'amestek vedouc'iho spr'avy mestsk'e c'asti Boris hladce. Podle tiskov'e sluzby spr'avy...
Vladivostok starosta byl spokojen s tempem v'ystavby MS v Vladivostok
21-08-2013, 11:16, Cesky
V zahrade u Gulbinovicha 4 kter'e spr'ava mesta se vr'atil do pusobnosti obce(budova po mnoho let obsadili danov'e kontroly), starosta ocenil prubeh rekonstrukce. V "The Ship"(jen, ze kdysi nazval...
V rusk'em, udelal pl'an pro jarn'i v'yzvu
13-07-2013, 16:15, Cesky
Jako predseda n'avrhu predstavenstva na 'uzem'i Primorsky - je z'astupce vedouc'iho Spr'avy Primorsk'y kraj Oleg Melnikov, na 'uzem'i Primorsky navrzeny a posl'an do vojska 2780 coz predstavuje 100...
Rodiny s n'izk'ymi pr'ijmy obdrz'i zdarma byt
6-08-2013, 18:17, Cesky
Budou obdrz'i zdarma byt v oblasti ekologicky setrn'e zelen'e Sedanka ve Vladivostoku. Kr'asn'y modern'i dum na ulici Glinka v bl'izk'e budoucnosti stavitel'e budou uvedena do provozu jiz. Osadn'ici...
Darkin a cek'a a cek'a
4-09-2013, 20:32, Cesky
Brzy by mel b'yt prezident Rusk'e smerovat kandidaturu na predsednictv'i Minvostorazvitiya Rusku. Podle den'iku "Izvestija", mezi uchazeci - Sergej Darkin, kter'y slouzil jako n'amestek ministra pro...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!