Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku se poprv'e dukladne реставрируют podmorsk'y clun S-56

Ve Vladivostoku se poprv'e dukladne реставрируют podmorsk'y clun S-56 Ve Vladivostoku pokracuje restaurov'an'i ponorka S-56 pametn'i komplexu «Bojov'y sl'ava Tichomorsk'e flotily.» Zde je dukladn'a реставрируется paluba - прогнившие desky jsou nahrazeny novou; тамбуры vstupu a v'ystupu ponorky - odborn'ici se men'i dvere, okna, prumysl byl b'il'y. Rozs'ahl'a rekonstrukce se dotkla trupu ponorky, kter'y je vycisten пескоструйным metodou, загрунтован, nyn'i prob'ih'a pr'iprava na окрашиванию ve zn'am'em zelen'a barva. Jak je uvedeno v r'izen'i kultury spr'avy Vladivostoku, p'iskov'an'i cisten'i - jeden z nejv'ice efektivn'i, ale casove n'arocn'e procesy. Pri jeho pouz'iv'an'i se poc'itaj'i takov'e faktory, jako je materi'al, z kter'eho je vyroben pam'atka, jeho vek a na to, v jak'em stavu se objekt nach'az'i. Ponorka S-56 byl prijat do obecn'iho majetku v roce 2012 po kter'em byl proveden technick'y pruzkum objektu a oznaceny pozadovan'e restaur'atorsk'e pr'ace, kter'e ted prob'ihaj'i. A kapit'alov'a restaurov'an'i ponorky se prov'ad'i poprv'e. Pripomenme si, ze pred tremi lety na osobn'i iniciativa kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева byla zorganizov'ana velk'a pr'ace pro obnovu a zachov'an'i pam'atek. Starosta trval na tom, ze mestsk'e 'urady mus'i prevz'it odpovednost za pam'atn'iky, pametn'i zn'amky a pohrebiste v pr'imorsk'e metropoli. V t'e dobe pouze 3 pam'atn'iku nespechaj'i s napodobov'an'im bojovn'iku za moc Tipu na D'aln'em V'ychode na n'amest'i Bojovn'iku Revoluce, pomn'ik admir'ala С.О. Макарову a zed pameti владивостокцев, kter'i zemreli v letech Velk'e Vlasteneck'e v'alky - byly v mestsk'ych nemovitost'i. V souladu s poveren'im vedouc'iho mesta byl navrzen a prijat oddelen'i c'ilov'eho programu «Zachov'an'i pam'atek, historie a kultury ve meste Vladivostoku 2010 - 2012 letech», v roce 2012 - oborov'a c'il program «Uchov'an'i, vyuzit'i a popularizaci objektu kulturn'iho dedictv'i (pam'atek, historie a kultury) ve meste Vladivostoku» v letech 2013 az 2015». Hlavn'im c'ilem programu je zachov'an'i a popularizaci historick'e a kulturn'i dedictv'i mesta Приморья.Опубликовано:   19-06-2013, 15:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
15.5% Sberbank DEKUJEME Lamoda.ru
21-08-2013, 20:45, Cesky
Na pr'ikazu k 'uhrade na m'iste bude Lamoda.ru karty banka Sberbank na bonusov'y 'ucet prip'ise 15% z objedn'avky a prid'a dals'i 05% Sberbank. 3 duvody, jak aktualizovat svuj satn'ik na novou...
Dmitrij Medvedev schv'alila pl'an na zaveden'i programu pro podporu rybolovu Rusku 2015
9-07-2013, 15:03, Cesky
V tomto pr'ipade je feder'aln'i rozpocet na program pl'anuje vyclenit 309 miliardy rublu. Dr'ive, rusk'a vl'ada schv'alila program pro rozvoj rybolovu prumyslu Rusk'e federace do roku 2020. Podle...
Do nov'eho roku dom'ac'i s'yr bude st'at v'ice nez 300 rublu za kilo
22-09-2013, 14:45, Cesky
Tak, podle reditele marketingu a prodeje Belebeevskiy Dairy Anna Vedernikova, ceny techto odrud roste kazd'y mes'ic. Po p'adu popt'avky v letech 2008-2010. V posledn'ich dvou letech se opet prevysuje...
Igor Pushkarev zkontrolovat upraven'e fas'ady
1-08-2013, 16:32, Cesky
Spolu s hlavou z obyvatel mesta inspekci fas'ad a strech, se naucil, jak pohodln'e lid'e rekonstrukc'i zimu. Na zac'atku cesty starosta navst'ivil Ocean Avenue 101. Tento dum je zateplen'y a s...
Na Alliluev 5 prepracov'ana domu prilehl'e hriste. Ahead - nastaven'i kos'ikov'e
18-07-2013, 14:33, Cesky
Pracovn'ici lemovaly povrch m'ista, nainstalovan'e nov'e desky a kovov'y plot. Jiz kluci z nejblizs'ich domu ucit aktualizovan'y objekt. "Je skvel'e, ze na m'iste nyn'i m'ame nov'e a kr'asn'e -...
Festival
23-07-2013, 18:50, Cesky
Festival "Noise" zmen'i form'at - filmy mlad'ych rezis'eru Vladivostok nejprve hodnoceny odborn'iky, a pak se rozhodnout o osudu funguje publikum. Podle RIA «VladNews» organiz'ator projektu Tikhon...
Prokur'atori rusk'em poc'it'a m'istn'i zkorumpovan'e
19-08-2013, 21:04, Cesky
Zastupitelstv'i na 'uzem'i Primorsky analyzovala stav cinu spojen'ych s korupc'i v regionu - hl'as'i tiskov'e sluzby ministerstva. Generalizace uk'azal, ze prijala opatren'i, z'astupci hrana...
Maria Yanovska slav'i 100. v'yroc'i
15-07-2013, 20:36, Cesky
Poblahopr'al mu k pr'ilezitosti prisel Z'astupci Spr'avy Vladivostoku. Jm'enem region'aln'iho centra Igora Pushkarev poblahopr'at pr'ilezitosti oslavenkyne, predstavil kvetiny a d'arky. Maria S. -...
Dmitry Livanov prehnala pres akademick'e pude shuttle bus Palo
29-07-2013, 21:01, Cesky
Jak pohodlne pohybovat po are'alu v Palo pohodln'e autobusy, raketopl'any, ocenil ministr skolstv'i a vedy Rusk'e federace Dmitrij Livanov. Za doprovodu rektora Sergeje Palo Ivantsov on cestoval do...
V sovetsk'ych syst'emech d'alkov'eho vyt'apen'i pokracuje pr'iprava na topnou sez'onu
18-07-2013, 20:16, Cesky
Arsenalna Bagrationa 1546 6a, 837/3 Borodinskaya, 232525 str. 22729313341434547 Davydov, 346 6a, 81010a, 121414a, 162020a, 2222a, 242828a, 28b, 28c, 3030a, 3234 Kutuzova, 3 3a, 5 5a 5b, 5c, 718...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!