Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'atoka Новик se muze st'at z'akladnou pro vodn'i sporty

Z'atoka Новик se muze st'at z'akladnou pro vodn'i sporty Na posledn'im setk'an'i na t'ema rozvoj vod'ack'y sport v Pr'imorsk'em kraji se z'ucastnili prezident federace vod'ack'y sport Rusku Beniamin Booth. «Jsme pred dvema t'ydny otevreli pobocku v Primorje a pl'anujeme rozv'ijet akademickou a pobrezn'i plavba. Ve svete je povazov'an za tradicne pujcek sport,» rekl Benjamin Booth. Primorje je zn'am'y sv'ymi 'uspechy v tomto sportu. Tak bronzov'y medailista z Olympijsk'ych her v Lond'yne Ivan Штыль minul'y t'yden z'iskal dals'i v'itezstv'i a stal se mistrem Evropy ve vzd'alenosti 500 m j'izda na kano'ich-skupine. Krome toho, v kraji se kazdorocne konaj'i mistrovstv'i ve veslov'an'i na lodk'ach tr'idy «drak». Z'astupci federace v predvecer inspekce z'aliv Новик nach'az'i na ostrove Rus, kde se pl'anuje vytvorit z'akladnu vodn'ich sportu. Reditel odboru telov'ychovy a sportu Jean Kov'ari dodal, ze tam jiz existuje infrastruktura, kter'a umozn'i, aby se v prvn'i rade rozv'ijet akademickou plavba. «Pr'irodn'i koupaliste d'elce 11 kilometru - to je nase v'yhoda. Na pr'ist'i rok do Soulu se budou konat Asijsk'e hry, ve kter'e je zapnuta a veslarsk'e. Nyn'i povazov'ano moznost por'ad'an'i skolen'i rusk'e fotbalov'e reprezentace se na tyto z'avody se zde, v Primorje,» - rekl Jean Kov'ari.

RIA "VladNews"

Опубликовано:   18-06-2013, 16:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Policejn'i Уссурийска tr'av'i akcii «Bezpecn'e l'eto»
16-06-2013, 18:31, Cesky
Oddelen'i ministerstva VNITRA v roce Уссурийску prov'ad'i akci na prevenci sez'onn'i kr'adezi j'izdn'ich kol a mopedu. Preventivn'i akce "Kolo" se kon'a ani n'ahodou. S n'astupem l'eta st'ale v'ice...
N'amest'i pojmenovan'e po Anne Schetinina: druh'y zivot z kultovn'ich m'ist Vladivostoku
20-08-2013, 16:19, Cesky
V parku Anna Schetinina na konkr'etn'im m'iste "maj'ak" v ulici. Krygin, 80 restaur'atorsk'e pr'ace zacaly dne 15. kvetna tohoto roku. Byla provedena monolitick'a opern'a zed, na kter'em byla...
V rusk'em, dokoncil vysetrov'an'i mladistv'ych lupicu
12-08-2013, 13:45, Cesky
Setren'im bylo zjisteno, v noci 1122013 dva predt'im nezn'amou pro nezletil'e na n'adraz'i Vladivostok zpr'avy Partizansk Far Eastern Railroad vstoupila na zlocinn'em spolcen'i otevrene kradl kabelky...
Nov'y topn'y syst'em bude pro skoln'i rok v rade skol a skolek
27-07-2013, 04:01, Cesky
Nyn'i dodavatel'e obnovit kanalizace. Hlavn'i opravy instituce syst'emu topen'i cekal v posledn'ich nekolika letech. Pripomenme, opravy strech, fas'ad, telocvicny, v'ymena oken, opravy ventilacn'ich...
Фигуранты «уссурийского veci» vol'i sebevrazda?
13-06-2013, 14:32, Cesky
RIA «VladNews» jiz vyk'azan'e o tom, ze v prubehu posledn'iho mes'ice v Уссурийске konaj'i zadrzov'an'i a zat'yk'an'i zn'am'ych ve meste podnikatelu a sportovcu. Duvodem je pr'ace na odhalen'i vrazdy...
Golden plav'an'i
2-08-2013, 13:17, Cesky
V Sofii(Bulharsko)v techto dnech jsou XXII Letn'i Deaflympics - zacali 24. cervence a potrv'a az do 4.srpna. Surdlimpiada - to je stejn'e olympi'ada, pouze sportovci se sluchov'ym postizen'im. Kon'a...
«Fat'aln'i» p'atek ve Vladivostoku
27-06-2013, 14:00, Cesky
Tak, v p'atek, 28. cervna, ve Vladivostoku se stane opravdu «Osudov'e». V 18 hodin na Sportovn'im n'abrez'i zacne «Rock Fest» na sc'enu «Vladivostoku laskav'ym» prisli mlad'i rock-t'ymu mesta, zde...
Policejn'i Vladivostoku pozvali na n'avstevu chovanci detsk'eho domova
27-06-2013, 23:31, Cesky
V r'amci t'eto pr'ace policie pozval k sobe na n'avstevu chovanci detsk'eho domova. Dvacet sedm kluku ve veku od 13 do 18 let se spolu s lektory navst'ivili УМВД Ruska ve meste Haiphong. Setk'an'i...
Aktu'aln'i informace MINISTERSTVO do 30. cervna
30-06-2013, 14:16, Cesky
Poz'arn'i situace: Behem posledn'ich dnu na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany stalo, 10 poz'aru. Mrtv'ych a zranen'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 60 lid'i person'aln'i a 19 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava...
Hodnota poslanci schv'alili novou 'upravu rozpoctu Приморья
27-06-2013, 14:01, Cesky
Rozpocet Pr'imorskou hrany na rok 2013 revidov'an. Jak informuje tiskov'e kancel'are AP PC, s ohledem na zmeny jeho nastaven'i cin'i: pr'ijmy - 70 miliard 540 milionu kc, na v'ydaje - 86 miliard 218...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!