Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Za kr'adez «ничейного» lesy - dva cl'anky WK

Za kr'adez «ничейного» lesy - dva cl'anky WK Krimin'aln'i tezba dreva v oblastech Приморья, kter'e jsou tradicne povazov'any za «lesn'i» - to je cel'y podnik'an'i, v nemz jsou zapojeny stovky lid'i. Jen casto u «cern'ych» drevorubcu отработана cel'a technologie p'ece odpovednost: nekter'i lid'e rez'an'i dreva, ostatn'i, dorazil o neco pozdeji, se pro prodej jako by «ничейный» les. Dok'azou tohoto «lesn'iho kur'yr», ale u nej ochrana: «ne, j'a se rezal, n'astroju ne, jen вывожу «ничейное». V roce 2012 Дальнереченская межрайонная prokuratura vym'yslet «protijed» od t'eto cinnosti. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Elena Телегина, Дальнереченской межрайонной st'atn'im z'astupcem je realizov'an moznost pril'akat k trestn'i odpovednosti osob za kr'adez dreva (cl'anky 158 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace). Tak, v cervnu lonsk'eho roku na ctvrtlet'i 37 Веденкенского obvodn'iho lesnictv'i Дальнереченского pobocky КГКУ «Приморское лесничество» zjisten neleg'aln'i strom-rez'an'i lesn'ich porostu v obzvl'aste velk'em mer'itku. Na m'iste cinu byl zadrzen g-n Oa, kter'y se za pomoci traktoru DT-75» vypustili трелевку neleg'alne срубленной dreva. Pri tomto muz vysvetlil, ze on se snazil jen uzavr'it les, kter'y byl спилен nezn'am'ymi osobami jeste pred jeho pr'ijezdem. V souvislosti s t'im, ze org'any predbezn'e setren'i nebyla prijata dukaz implikace zadrzen'e k neleg'aln'i conning stromu, z podnetu zalobce t'ykaj'ic'i se posledn'iho byly prideleny materi'aly pro pril'ak'an'i jeho trestn'i odpovednost za pokus o kr'adez lesa (h. 3 kalend'ar. 30 hod. 1 kalend'ar. 158 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace), a tak'e na skutecnosti, znicen'i подроста a mlad'ych jedincu pri prov'aden'i трелевки t'eto dreva (p. «g» h. 2 kalend'ar. 260 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace). Zabaveno drevo je v r'amci predbezn'eho vysetrov'an'i v trestn'i veci bylo приобщена jako podstatn'e dukazy a je zameren na realizaci pr'ijmu st'atu. Trestn'i pr'ipad byl pred'an soudu pro posouzen'i veci. Na konci jeho soudn'i prezkum t'ykaj'ic'i se dan'e osoby vynesen odsuzuj'ic'i rozsudek. Jen za obdob'i 2012-2013 letech межрайонным prokur'ator v soud poslal jeste 9 podobn'ych trestn'ich vecech, po prezkoum'an'i nichz soudy vedlo k обвинительные vety.

Jitka Ivanov

Опубликовано:   17-06-2013, 21:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Schv'alen dals'i 'uprava rozpoctu Vladivostoku
20-06-2013, 15:32, Cesky
Celkov'y objem pr'ijmu rozpoctu schv'alen ve v'ysi 1148 miliardy kc, celkov'e v'ydaje - 1269 miliardy, schodek - 12 miliardy rublu. Jak vysvetlil predseda v'yboru pro rozpocet, dane a finance Dumy...
Pod'ivejte se na prezit'i. Sony nemocn'y otec hled'a pen'ize za l'istky do Moskvy
19-09-2013, 11:38, Cesky
Muj otec uz dohodli na pl'anovanou operaci pro jej'i dceru, kter'a se bude konat po 10. r'ijna. Ale rodina nem'a pen'ize ani prov'adet letov'e Vladivostok-Moskva. Rodina cekal Tishchenko narodil....
Behem posledn'iho dne na silnic'ich Primorsk'eho kraje bylo 12 nehod,
10-07-2013, 12:02, Cesky
Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 51 zamestnancu a 18 vozidel. Podle ministerstva lesn'iho hospod'arstv'i Primorsk'eho kraje, lesn'i poz'ary v regionu nen'i....
Aktivist'e «Lidov'e vysetren'i» dostali rozloucenou slova od starosty Vladivostoku
19-06-2013, 11:00, Cesky
cerven 18 kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев se setkal s 'ucastn'iky projektu «Lidov'a vysetren'i». Na letn'i terase kina «Oce'an» v tento slunecn'y den panoval jedinecn'e vzrusen'i. Mlad'i kluci,...
Pr'imorsk'a skupina Wasabi natocila klip na «nejleps'i letn'i p'isen»
19-06-2013, 15:47, Cesky
Na internetu se objevil nov'y klip na p'isen «200 km» mlad'y владивостокской skupiny Wasabi. V t'eto, podle vyj'adren'i hudebn'iku, «nejvets'i letn'i p'isni» - mestsk'e krajiny, more, slunce a...
Fukushima z'aren'i pridal Vladivostok
2-08-2013, 13:19, Cesky
Hav'arie v elektr'arne Fukusima-1 "" v Japonsku st'ale duvodem k obav'am v rusk'em. Vladivostok Celn'i spolecne s veden'im epidemiologie na 'uzem'i Primorsky nad'ale identifikovat dovezen'e z...
Komsomolsk: zeny se zdravotn'im postizen'im zachr'anen'e ze z'ony z'aplav
9-09-2013, 06:14, Cesky
07092013 den pretecen'i vody pres hr'az v obci Mendeleev, Komsomolsk-on-Amur Siberian region'aln'i z'achrann'e p'atrac'i a z'achrann'y t'ym provedli unik'atn'i operaci k evakuaci stars'i zenu, kter'i...
Z'itra Nejvyss'i soud bude pr'ipad projedn'avat znovu ponorka
18-09-2013, 18:16, Cesky
Nehoda na "Nerpa" doslo v Japonsk'em mori v listopadu 2008 behem n'amorn'ich zkousek. Tret'i stranou pracoval na ponorku syst'emu poz'arn'i potlacen'i, a v'ysledek byl 'unik plynu. Ze 208 lid'i na...
Popadni ryb'arsk'y prut, vyuz'it zkusenosti
17-07-2013, 22:31, Cesky
Uplynul mes'ic ode dne, kdy verejn'y subjekt "Brownie kontrola" predstavil se novin'arskou bratrstv'i. Term'in, samozrejme, pro velk'e veci trochu, ale st'ale prem'yslel, co meli cas na to v t'e dobe...
asi 80 kilometru za hodinu omezen'i rychlosti se zvysuje na m'iste M-60
19-07-2013, 22:08, Cesky
Pr'islusn'a rozhodnut'i na 'uzem'i znamen'i Pr'imorsk'y spr'avy nainstalov'an komun'aln'iho podniku "Cesty k Vladivostoku." Rozlisen'i je nastaveno na maxim'aln'ich ot'ack'ach na techto 'usec'ich: na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!