Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Casting vok'aln'i souteze «Ocean avenue» se bude konat jiz dnes

Casting vok'aln'i souteze «Ocean avenue» se bude konat jiz dnes Dnes, 14. cervna v 15 hodin na voln'e plose kina «Oce'an» se bude konat fin'alov'y casting souteze autory a interprety popov'e p'isne «Ocean avenue - 2013», jehoz poradatelem byly r'izen'i ve vecech ml'adeze spr'avy Vladivostoku. Jak prozradili organiz'atori, pod'ilet se na casting asi kina «Oce'an» se mohou vsichni z'ajemci. Pro to bude uspor'ad'an karaoke battle. Krome toho, je v'it'an vystoupen'i pod predem заготовленную фонограмму, stac'i prin'est z'aznam obl'iben'e skladby s sebou. Kluci, kter'e vyberou na casting, budou m'it moznost nahr'at vlastn'i p'isen v profesion'aln'im studiu a dostat se do rotace r'adia. Jasn'ym vrcholem «Ocean avenue-2013» bude fin'alov'y gala-koncert, kter'y se bude konat v predvecer Dne, ml'adeze a v'ystup cd-rom, na kter'em budou shrom'azdeny nejleps'i p'isen finalistu. Pripomenme, ze soutez «Ocean avenue» se kon'a za podpory kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева od roku 2010.Опубликовано:   14-06-2013, 14:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Za «falesn'y zn'asilnen'i» d'ivka odpov'i v trestn'im por'adku
1-07-2013, 18:46, Cesky
Ve Velk'em Kameni zamestnanci m'istn'iho oddelen'i SU TFR na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti zene 1991 narozen'i. Ona je obvinen z trestn'eho cinu, podle h. 2...
16-09-2013, 23:00, Cesky
Podle organiz'atoru souteze - p'ece o ml'adez s'idlo mestsk'e spr'avy, "Startineydzher" z'isk'av'a vysok'e skoly tanecn'i t'ymy Vladivostok a Primorsk'y kraj, kter'y je treba prij'it s jeho jm'enem,...
Obchodn'i konference se bude konat v Latinsk'e Amerika dn'i ve Vladivostoku
31-07-2013, 11:00, Cesky
Podle organiz'atoru je festival urcen nejen predv'est bohat'e a ruznorod'e kultury Latinsk'e Ameriky, predstavit obyvatelum a n'avstevn'ikum do pr'imorsk'eho kapit'alu etnick'e hudby, v'ytvarn'eho...
V rusk'em, budou rozv'ijeny turistick'e stezky pro osoby se zdravotn'im postizen'im
25-07-2013, 18:31, Cesky
Dals'i verejn'e setk'an'i poradn'iho sboru pro rozvoj cestovn'iho ruchu v Primorye konat v Administration Territory Primorsky. Jednou z kl'icov'ych ot'azek projedn'avan'ych behem jedn'an'i - rozvoj...
V Artem pl'anuje vybudov'an'i elektrick'e rozvodny
20-07-2013, 15:15, Cesky
Vladimir Novikov odpovedel na vsechny ot'azky polozen'e novin'aru. Tyto v'ydaje souvisej'ic'i s rezervn'i kapitolu, rozpocet prijat tr'ilet'y program pres'idlen'i lid'i z ch'atraj'ic'i bydlen'i,...
Pro firemn'i ombudsman v Primorye se zvl'astn'im z'akonem
24-07-2013, 19:17, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby 'uzem'i Primorsky z'akonod'arn'eho shrom'azden'i n'avrh z'akona "o verejn'em ochr'anci pr'av podnikatelu na 'uzem'i Primorsky" dnes 24. cervence, kter'y byl prijat v...
35-rok-star'y policista uveznen za prodej heroinu ve Vladivostoku
6-08-2013, 12:00, Cesky
Ve Vladivostoku o podezren'i z prodeje narkotik zatkli agenti policistu. 16.cervence 2013 v byte na ulici v rusk'em Vladivostoku, nezn'am'a osoba pred'ana penez pro obcany drogy - heroin o hmotnosti...
Ministerstvo financ'i slibuje: cena benz'inu se zv'ys'i pouze o jeden a pul rubly
21-09-2013, 12:55, Cesky
N'asleduj'ic'i rok, muze b'yt cena benz'inu v Rusku poroste maxim'alne 14 rublu. Ozn'amil to n'amestek ministra financ'i Sergej Shatalov. To se stane v dusledku zv'ysen'i spotrebn'i dane z pohonn'ych...
S Sberbank knihy - nejleps'i d'arek!
19-07-2013, 13:56, Cesky
A ne jen jeden, ale deset popul'arn'i knihy z knihovny "litru." • 15.cervence do 15. srpna, zaregistrovat v programu "Dekuji v'am z sporitelny" pres Sberbank online • vstoupit do speci'aln'iho okna...
«Vladivostok pr'ijemn'y» zve na koncertn'i program
11-06-2013, 19:45, Cesky
Minul'y v'ikend v okrajov'e centru Приморья v r'amci projektu spr'avy mesta «Vladivostok pr'ijemn'y» probehly tvurc'i cinnosti. Na tanecn'i plose z'ajemci se mohli z'ucastnit v mistrovsk'e tr'ide...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!