Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Moc Khabarovsk dokud se dohodli na instalaci pomn'iku «Упоротому Lisku»

Moc Khabarovsk dokud se dohodli na instalaci pomn'iku «Упоротому Lisku» Jak uv'ad'i webov'e str'anky DVHab.ru pr'ibeh s instalac'i pam'atn'iku «Упоротому Lisku» dost'av'a st'ale nov'a a nov'a pokracov'an'i. Ocek'avalo se, ze pam'atka se chyst'a jiz bude dohodnuta pros'im Chabarovsku a 10. cervence uz bude nastaven na slavn'e хабаровских rybn'ic'ich. S'am autor sochy, mezi t'im, vol'a jejich slozen'i o «Lisky», bez definice «упоротый». Na otevren'i pam'atn'iku drzitel'e pr'av «Упоротого liska» Camilla Sk'aly a Michael Bormann 'umyslu priv'ezt jeho sam'eho. Ocek'av'a se tak'e pr'ijezd таксидермиста Adele Morse - создательницы slavn'y internet мема. Organiz'atori otevren'i pam'atn'iku spolecne s DVHab.ru pl'anovali priv'est na prezentaci zn'am'eho herce a шоумена Nikita Джигурду. Nicm'ene 11. cervna tiskov'a kancel'ar spr'avy mesta Khabarovsk uv'ad'i, ze povolen'i k instalaci pomn'iku dokud ne. Je treba pripomenout, ze 18. dubna na str'ank'ach Khabarovsk DVHab.ru odstartovala kampan «Pam'atky, kter'e nejsou», v prubehu kter'e redakce chtela zjistit, koho nebo co by chteli zvecnit obyvatel'e Khabarovsk шуточном projektu. Projekt-v'itezem se uk'azal b'yt «Lisky». Nebo, pokud pohodln'e - «Упоротый Lisky». Autor jiz predal hodnotn'e ceny - internet-tablet IPad 16 Gb. Zb'yv'a podnik'an'i pro mal'e - nastavit v Chabarovsku, pam'atka «Упоротого Liska».

DVHab.ru

Опубликовано:   13-06-2013, 19:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ostrov objevil zcela nov'y rusk'e skoly
3-09-2013, 21:34, Cesky
Vcera, na ostrove rustiny byla slavnostne otevrena nov'a skola. Skola, kter'a byla dlouho cekali. - Je to zvl'astn'i den, a to zejm'ena pro deti - rekl starosta Igor Pushkarev na prav'itku na Den...
V'ice nez 50 lid'i, kter'i se stali absolventy ДВГГТК, oboru «poz'arn'i bezpecnost»
30-06-2013, 14:15, Cesky
29. cervna ve slavnostn'i atmosf'ere byly pred'any certifik'atu o absolvov'an'i D'aln'eho st'atn'i гуманитарно-technick'e vysok'e skoly (ДВГГТК) absolventum speci'aln'ich «poz'arn'i bezpecnost» na...
V Lesozavodsk zamestnanci soukrom'ych bezpecnostn'ich sluzeb zadrzeli podezrel'e z loupeze
12-07-2013, 12:15, Cesky
Zalobci bylo receno, ze byt o sv'e blizn'i - neplatn'a jednou skupinou slys'i vol'an'i o pomoc a hluk boje. Na sc'ene, skupina prisla okamzit'a odpoved soukrom'e bezpecnostn'i sluzby. Policie...
Mince
29-07-2013, 15:02, Cesky
Na jedn'e z minc'i ulozen'ych barevn'y obraz s ml'ade pandy, dve ruce drz'i globus a n'apis «Save our Svet». Na druh'e - obr'azek ledn'iho medveda a ml'ade. Mince vydan'e australskou Perth Mint,...
Svetove zn'am'y architekt a zachov'an'i historick'ych pl'anov'an'i spolecnost z Japonska m'a v 'umyslu pod'ilet se na realizaci velk'ych rozvojov'ych projektu Vladivostoku
28-06-2013, 14:15, Cesky
S delegac'i se setkali z'astupci vedouc'iho spr'avy Vladivostoku Alexander Юров a Natalia Зубова, vedouc'i urbanismu a architektury Pavla Meln'ik a hlavn'i spr'avu obsahu bytov'eho fondu a mestsk'ych...
Владивостокцы mohou zapsat видеопоздравления 153-m narozeniny rodn'eho mesta
21-06-2013, 20:00, Cesky
Tato akce je organizov'ana na 'ucet kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева. Obyvatel'e mesta se budou moci zaznamen'avat sv'e dopisy jiz dnes, 21. cervna od 18 do 20 hodin. A od 14 do 17 hodin, v...
Vibrace hudby - to, ze Pythagoras predepsal
26-06-2013, 23:46, Cesky
Koncertn'i program «Na brehu reky Amur z'alivu» dne 4. cervence dokonc'i sez'onu Guvern'er dechov'y orchestr. Nejleps'i d'ila, napsan'a pro dechov'e orchestry, se posluchacum hudebn'ici - a...
Rok-star'a d'ivka spadla z tret'iho patra oknem Primorye
30-07-2013, 10:32, Cesky
Kolem 1700 hod., povinnost 'Uradu ministerstva vnitra ve Vladivostoku to bylo hl'asil, ze okna v dome na ulici. "Sachalin" spadl dva-rok-star'e d'ite. Na sc'ene, policist'e dorazili vcas vysetrovac'i...
200 milionu rublu bude pridelena v n'amorn'i oblasti eliminovat cyklon
1-08-2013, 16:30, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby 'uzem'i Primorsky z'akonod'arn'eho shrom'azden'i, zemsk'em snemu udrz'i na sledov'an'i situace v okresech postizen'ych ned'avn'ym cyklonem a bourka. Behem setk'an'i,...
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 11. srpna
12-08-2013, 03:03, Cesky
Pripomenme, ze v z'avislosti na Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v obdob'i od 16. do 31. se 8. 2013 ocek'av'a zv'ysen'i hladiny vody v rece Amur...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!