Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Уссурийске policejn'i zadrzen'i podezrel'ych v неправомерном завладении vozidlem

V Уссурийске policejn'i zadrzen'i podezrel'ych v неправомерном завладении vozidlem Ve meste Уссурийск zamestnanci non ochrany zadrzeni dva muzi, podezrel'i v неправомерном завладении autem. O t'eto skutecnosti je st'ih'an podle cl'anku 166 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace. Do kancel'are c'ast ОМВД Ruska v roce Уссурийску prijat'e zpr'avy 57-rok-star'y m'istn'i obyvatel. Muz rekl o 'unosu z domu na ulici Саперный Cestov'an'i vlastnil ho auto «Subaru Domingo». Ориентировка okamzite byl pred'an vsem постам a нарядам policie, predstavuj'ic'i sluzbu v ulic'ich mesta. Pos'adka skupiny zadrzen'i non ochrany t'im, ze se orientaci, n'asleduj'ic'i v oblasti zam'yslen'eho um'isten'i ukraden'e vozidlo. V ulic'ich Красина policist'e videli auto, vhodn'e na popisu na угнанное vozidlo. Stroj pri j'izde pravidelne выезжала na opacnou pruhu. Pribl'izil se k n'i na патрульном aute, policist'e zahrnuli проблесковые beacony. Reakce se dostavila okamzite - ridic auto zv'ysila rychlost a snazil se uniknout st'ih'an'i. V dusledku ciz'i auto prijela do slep'e ulicky. Zp'atecn'i cestu mu преградил hl'idkov'y vuz non ochrany. V kabine ridic byl ne jeden: vedle nej sedel jeho kamar'ad. Oba muzi byli ve stavu opilosti. Doklady na auto a pr'av k r'izen'i vozidla u nich nebyl. Pro dals'i r'izen'i ridice a spolujezdce auta byli prevezeni na policejn'i oddelen'i. Tam 35 let автоугонщик rekl dustojn'ikum, ze распивал alkoholick'e n'apoje ve spolecnosti majitele auto a jejich spolecn'eho pr'itele. Cek'an'i, kdy s'ef zahranicn'i usnul, vzal kl'ice, vypnut'y, bud'ik a odesel spolu s kamar'adem. 'Utocn'ik plne uznal svou vinu. Krome toho, policisty zjisteno, ze muz byl dr'ive souzen za blag a автоугон. Pokud jde o zadrzen'ych zvolena opatren'i omezen'i v podobe predplatn'eho o невыезде. Krimin'aln'i pr'ipad.

Nina Мамрак, mluvc'i ФГКУ УВО УМВД Ruska Приморскому okraji

Опубликовано:   12-06-2013, 14:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Maritimes sportovci vyhr'al 11 medail'i na Svetov'e univerzitn'i hry v Kazani
18-07-2013, 20:19, Cesky
Ctyri medaile z'iskala tret'i rok studentsk'e Palo Victoria Andreevy. Jako souc'ast rusk'eho n'arodn'iho t'ymu v plav'an'i-rel'e 4 x 100 metru, z'iskala "zlato". Dals'i dva nejvyss'i ocenen'i Victor...
V'ice nez 18300 z'akazn'iku D'aln'eho v'ychodu vkladu sporitelen objevil pres internet
17-09-2013, 10:40, Cesky
Celkov'y zustatek hotovosti ulozeny na on-line nyn'i presahuje 91 miliardy rublu. Mezi hlavn'i v'yhody on-line vkladu spoc'iv'a v tom, ze klient muze spravovat sv'e 'uspory v kazd'em vhodn'em...
'Uspory v'as zve k 'ucasti v
27-08-2013, 14:48, Cesky
K dnesn'imu dni, v'ybor obdrzel v'ice nez 30 aplikac'i. Diverse geografie - jeho b'asnick'a tvorba autoru poslal daleko Ochotsk'e, Amur, Komsomolsk-na-Amur, pos. Sbor, pos. Br'iza a vypor'ad'an'i....
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 15 poz'aru
5-06-2013, 12:16, Cesky
'Umrt'i ne, zranen'i jedna osoba. Na hasen'i bylo zapojeno: 91 lid'i person'aln'i a 28 jednotek techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy dodrzovat...
Japonsk'y umelec namaloval na zed na n'amest'i partnersk'ymi mesty
1-09-2013, 00:34, Cesky
Yami-san rekl, proc bylo vybr'ano toto barevnou sk'alu: "Narodil jsem se v Tokiu. Tokyo - mesto, kontrast pouze v noci. Behem dne je to cern'a a b'il'a architektura se stejn'ymi b'il'ymi a cern'ymi...
Nedaleko od obce je Hranicn'i objeven projektil
15-06-2013, 18:46, Cesky
Policejn'i oddelen'i z ministerstva VNITRA na Hranic oblasti obdrzel zpr'avu o tom, ze 12 km od obce je Hranicn'i, v lese m'istn'i obyvatel objevil predmet, podobne jako projektil. Na m'isto nehody...
Prisel za dluhu - zjistili obvinen'eho z trestn'eho cinu
26-06-2013, 19:02, Cesky
Spolecne se z'astupci ministerstva VNITRA muz byl zadrzen a uveznen pod mostem. Exekutori, kter'i prijedou domu, na dluzn'ikovi obcana, S., m'isto nej doma otce nekolik lid'i, kter'i ve stavu...
Sibirtsevo bydliste podezrel'y z loupeze
11-08-2013, 00:02, Cesky
Zadatel uvedl, ze v noci, kdyz na vec'irku, p'it alkohol. Pak se jeden z jeho pr'atel ji zas'ahla, vzal mobil a odjel domu. Prij'it na sc'ene, vysetrovac'i skupina rozhovor podezrel'eho....
Yuri Kolesnikov odpovedel na ot'azky div'aku v «ziv'e» vys'il'an'i
15-06-2013, 18:46, Cesky
V prubehu 'eteru projedn'any ot'azky prevence detsk'ych dopravn'ich 'urazu. V obdob'i letn'ich pr'azdnin Госавтоиспекция zjist'i n'arust poctu автоаварий s 'ucast'i det'i. V t'eto souvislosti je...
Obetem «Oken Rustu» z Vladivostoku s'am platit pujcky na неустановленные okna
19-06-2013, 15:46, Cesky
Pr'ibeh s Лазарем Рубинштейном, kter'y byl z'astupcem spolecnosti «Okna Rustu» ve Vladivostoku, z'isk'av'a st'ale vets'i rozvoj v soudn'i rovine. Pripomenme si, ze zlocin v cinnosti владивостокского...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!