Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska

Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska Z'itra, 12. cervna, v Den Rusku, na vodn'i plochy Amur z'alivu se budou konat z'avody v plachten'i sport, venovan'y tomuto sv'atku. Regata «Plachty Ruska» se bude konat ve vsech regionech zeme, kde se pestuje plachten'i. Pskov, Petrohrad, Togliatti, krasnodarsk'y kraj, Turnov, Vladivostok, Sachalin a mnoho dals'ich rusk'a mesta se pripojit k sv'atku. Za nejleps'i odhady v tento den se po cel'e zemi, na vode prijdou tis'ice jachtare, vek 'ucastn'iku od 5 do 70 let. Podle prezidenta ВФПС Vladim'ira Силкина, общероссийский sv'atek «Plachty Ruska» aktivne prisp'iv'a k popularizaci plachty v nas'i zemi. T'im v'ice, takov'y sv'atek, je st'ale nal'ehavejs'i, protoze jachting rychle nab'ir'a na obr'atk'ach a st'av'a popul'arn'i sport v Rusku, roste pocet kvalitn'ich z'avodu, kter'e se konaj'i v ruzn'ych regionech, aktivuje tvorbu dobre jachtarsk'ych klubu, stovky tis'ic rusu vol'i pro svou dovolenou v zahranic'i presne jachting. Ve Vladivostoku start z'avodu bude d'an do 11:00. Крейсерские jachty vsech tr'id poprv'e v sezone bude z'avodit na troj'uheln'ik Sportovn'i Pr'istav - z'atoka Cihlov'eho z'avodu - kapsk'e P'isecn'a - oa Usi - c'il v oblasti yacht club «Sedm stop».Опубликовано:   11-06-2013, 15:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Дальнегорский 'uredn'ik «dostal sp'alil» neleg'aln'i parkovisti
1-07-2013, 14:01, Cesky
Pozemky jsou drah'e, to je fakt. Pozemek pod dopravn'i parkov'an'i silnic dvojn'asob. Tady na tom a rozhodl se vydelat pen'ize nav'ic vedouc'i mestsk'e st'atn'i instituce «Обслуживающее instituce» z...
T'ym Primorsk'eho opery a baletu vystoup'i v 13 mestech hran
4-09-2013, 20:33, Cesky
Charitativn'i festival "Varna kl'ic" se bude konat 28.z'ar'i do 6. r'ijna. Tvurc'i t'ym Primorsk'eho opery a baletu vystoup'i v 13 mestech rusk'em, Nadaci Yuri Bogdanov "Ekologie kultury", bude...
Vladivostok pokracuje docasn'em prijet'i rusk'eho gener'aln'im prokur'atorem
19-09-2013, 16:55, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i 'uzem'i Primorsky, vzhledem k obt'izn'e situaci povodn'i v regionu, s c'ilem zajistit ochranu pr'av a svobod obcanu a poskytuje jim...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
N'asiln'ik venov'ana obetem 200 rublu za sex
8-07-2013, 21:04, Cesky
Ve sluzbe poctu oddelen'i policie 2 MOI Ruska k Vladivostoku byl zaznamen'an m'istn'i obyvatele. Zadatel uvedl, ze nezn'am'y muz sp'achal sexu'aln'i 'utok proti jej'i 10-rok-star'y syn. Jako...
'Umrt'i z respiracn'ich chorob v regionu je st'ale vyss'i nez prumern'a hodnota
1-08-2013, 11:02, Cesky
Jako vedouc'i oddelen'i zdravotn'i p'ece pro dospel'e Olga Mehantseva, 'umrt'i z respiracn'ich chorob je st'ale vyss'i nez v provincii prumerem 15%. "Onemocnen'i d'ychac'ich cest je druh'e m'isto ve...
Na stred z'avodil s v'anek
24-06-2013, 19:32, Cesky
V hlavn'im meste Приморья s eleganc'i slavili den ml'adeze. Bohat'y program zahrnoval radu aktivit, jsou jedn'im z nejpopul'arnejs'ich staly «Веловыходные», kter'ych se z'ucastnilo t'emer 700 obcanu....
Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici
3-09-2013, 21:33, Cesky
Bureisk elektr'arna v posledn'ich dnech neprijde ze str'anek m'edi'i. Z'aplavy na D'aln'em v'ychode bylo vypousten'i vody a zaplaven'i vesnic tkan'e do koherentn'iho celku. To plat'i zejm'ena v...
Vedouc'i Vladivostoku hlasovali pro jeho v'yvoj
8-09-2013, 12:31, Cesky
Dnes, 8. z'ar'i v jedin'y den hlasov'an'i, v'yber z vedouc'iho Vladivostok Igor Pushkarev. Na rade volebn'i m'istnosti 835(ulice Rusk'a, 40), starosta prisel se svou rodinou odevzdat svuj hlas pro...
Rusko um'istila na druh'em m'iste na svete v poctu migrantu v OSN zebr'icku
13-09-2013, 04:33, Cesky
Rusko um'istila na druh'em m'iste na svete v poctu migrantu zij'ic'ich na jeho 'uzem'i. Svedc'i o tom zpr'avy predlozen'e expertu OSN. Vudce seznamu - USA zilo 458 milionu pracovn'iku. Na tret'im...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!