Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska

Z'itra ve Vladivostoku se bude konat z'avod plachetnic na oslavu Den Ruska Z'itra, 12. cervna, v Den Rusku, na vodn'i plochy Amur z'alivu se budou konat z'avody v plachten'i sport, venovan'y tomuto sv'atku. Regata «Plachty Ruska» se bude konat ve vsech regionech zeme, kde se pestuje plachten'i. Pskov, Petrohrad, Togliatti, krasnodarsk'y kraj, Turnov, Vladivostok, Sachalin a mnoho dals'ich rusk'a mesta se pripojit k sv'atku. Za nejleps'i odhady v tento den se po cel'e zemi, na vode prijdou tis'ice jachtare, vek 'ucastn'iku od 5 do 70 let. Podle prezidenta ВФПС Vladim'ira Силкина, общероссийский sv'atek «Plachty Ruska» aktivne prisp'iv'a k popularizaci plachty v nas'i zemi. T'im v'ice, takov'y sv'atek, je st'ale nal'ehavejs'i, protoze jachting rychle nab'ir'a na obr'atk'ach a st'av'a popul'arn'i sport v Rusku, roste pocet kvalitn'ich z'avodu, kter'e se konaj'i v ruzn'ych regionech, aktivuje tvorbu dobre jachtarsk'ych klubu, stovky tis'ic rusu vol'i pro svou dovolenou v zahranic'i presne jachting. Ve Vladivostoku start z'avodu bude d'an do 11:00. Крейсерские jachty vsech tr'id poprv'e v sezone bude z'avodit na troj'uheln'ik Sportovn'i Pr'istav - z'atoka Cihlov'eho z'avodu - kapsk'e P'isecn'a - oa Usi - c'il v oblasti yacht club «Sedm stop».Опубликовано:   11-06-2013, 15:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sergej Fedorenko,
28-08-2013, 18:19, Cesky
Myslenka vybudov'an'i tzv. "Vladivostok Beltway"(VKAD)se stal jedn'im ze soci'aln'ich iniciativ, kter'e radik'alne zmenit zivot metropole. Nav'ic pruzkumy verejn'eho m'inen'i proveden'e ve...
Koncert venovan'y 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan konan'ych ve Vladivostoku
12-08-2013, 13:52, Cesky
Vcera, 11. srpna Vladivostok byl slavnostn'i koncert na pocest 75. v'yroc'i ud'alost'i Khasan. Koncert byl posledn'i akce festivalu: "Jsme tady navzdy", kter'a se konala od 5.srpna. V r'amci...
Velkoplosn'e autosalonu oslavit Den motoristy Vladivostok
6-09-2013, 15:18, Cesky
Mesto se kazdorocne festival, venovan'y Dni motoristu, pril'akat v'ice 'ucastn'iku i div'aku - organiz'atori delaj'i jejich nejleps'i potesit vladivostoktsev a n'avstevn'iky. V t'eto dobe "zlat'ym...
Nov'a kancel'ar Sberbank na ulici. Borisenko, 16 byl otevren ve Vladivostoku
19-07-2013, 22:05, Cesky
Vkl'ad'a se nov'y bod pr'itomnosti Sberbank objevil na mape Vladivostok. 'Urad bankovn'i rozs'iren'e form'atu otevrel na ulici. Borisenko, 16. Ve sv'e soukrom'e z'akazn'iky mohou vyuz'it celou sk'alu...
Akce
8-07-2013, 21:00, Cesky
Pr'ijem z'adost'i ze soci'alne znev'yhodnen'ych rodin ve meste, kter'e letos pujdou na deti v prvn'i tr'ide, je ve vsech c'astech mesta. Chcete-li z'iskat aktovku se vsemi potrebn'ymi skoln'i...
Horoskop na cerven 18
18-06-2013, 12:00, Cesky
Mozn'e probl'emy v profesn'i komunikaci, pr'ipad muze doj'it az do 'upln'eho prasknut'i obchodn'i vazby, ale budete m'it sanci naj'it spolecn'y jazyk s temi spr'avn'ymi partnery. Dobre se budou...
V Big Stone jadern'a ponorka se vzn'itil
16-09-2013, 19:30, Cesky
Dnes odpoledne doslo k poz'aru na rusk'e jadern'e ponorky raketa nesouc'i krizn'ik "Irkutsk" Projekt 949A "Antey", kter'y je souc'ast'i flotily v Pacifiku. Ponorka je plovouc'i dok D'aln'eho v'ychodu...
V rusk'em, bude tezk'e deste
16-07-2013, 18:30, Cesky
V pobrezn'ich oblastech, nekdy slav'i mlha, mrholen'i se slab'ym. V jiho-z'apad v rann'i svetlo zacalo prset. Teploty na pozad'i nocn'i zustala na predchoz'i noc: +11 +20 ° C. Ve Vladivostoku, v noci...
Vladivostok dopravn'i policie pripomene ridici motocyklu dodrzovat pravidla bezpecnosti na silnici
19-07-2013, 22:04, Cesky
Zejm'ena se to t'yk'a zamestnancum dopravn'i policie volat v'ikendy a st'atn'i sv'atky: Statistiky nehod ukazuj'i, ze pocet a z'avaznost n'asledku ji zv'ysit behem masov'y exodus obcanu do m'ist....
8.z'ar'i bude 686 DVFO predvolebn'i kampane
5-09-2013, 15:15, Cesky
To bylo ozn'ameno vcera na jedn'an'i o pr'iprav'ach voleb v Far Eastern feder'aln'iho okresu Vladimir zampolpreda Pysin. Podle nej je hlavn'im 'ukolem vl'ady - zajistit pr'avo obcanu volit a b'yt...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!