Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Za «pir'atsk'e» disky souzen, ale je to «неистребимый» obchodn'i

Za «pir'atsk'e» disky souzen, ale je to «неистребимый» obchodn'i Jak informoval report'er RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому okraji Aurora Roman, следственными org'any dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti m'istn'im obyvatelum 1984 narozen'i. On je obvinen z trestn'eho cinu, podle h. 2 cl'anky 146 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (porusen'i autorsk'ych pr'av). Podle verze vysetrov'an'i, v cervenci 2012 obvinen'y z'iskal u неустановленного tv'ar t'emer 1400 DVD disk s audiovizu'aln'i d'ila, правообладателями kter'e jsou spolecnosti jako SPOLECNOSTI «Twentieth Century Fox LPG», LLC «Walt Disney Company LPG», LLC «SG Диджитал» a dals'i. Disky zakoupit jim bez proveden'i pr'islusn'e smlouvy, za 'ucelem prodeje a zisku. Контрафактная predmety ulozen'e a реализовывалась v n'akupn'im pavilonu na tr'ide Rud'eho Praporu ve meste Vladivostoku. V prubehu kon'an'i prohl'idky cel'y padelan'y v'yrobek byl изъят. Na z'aklade v'ysledku vysetren'i zjisteno, ze disky s kopi'i audiovizu'aln'ich del, kter'e nesplnuj'i pozadavky z'akona. Celkov'a v'yse skody, od protipr'avn'iho jedn'an'i obvinen'eho byla v'ice nez 150 tis'ic rublu. Dusledkem je sestavena dostatecn'y доказательственная z'akladna, v souvislosti s n'iz se trestn'i r'izen'i se schv'alen'ym obvinuj'ic'i uzavren'im podat u soudu pro posouzen'i veci. Zlocin odhalil zamestnanci spr'avy pro boj s hospod'arskou kriminalitou a boje proti korupci, УМВД Ruska Приморскому okraji. Od redakce melo by vsak ozn'amen'i, ze «pir'at» obchodn'i c'asti populace nekoho jin'eho dusevn'iho vlastnictv'i (prodej neleg'aln'ich kopi'i filmu, duplikace взломанного software a hry) vetsinou zust'av'a bez v'azn'e sankce. Doslova pred 2 mes'ici v Находкинском mestsk'eho soudu soud nad obcanem, jehoz rozsudek ze dvou 146-m cl'anky trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace, skoncil zastaven'im r'izen'i v souvislosti s aktivn'i remorse a usm'iren'i stran: «pir'at» jen vyplatila правообладателю skody. Duvod pro ukoncen'i trestn'iho r'izen'i nen'i реабилитирующим, ale i v'azn'e tresty zalovan'y nevznikla. A pokud ano - «pir'at» podnik'an'i lze povazovat za «неистребимым».

Ivan Hol'y

Опубликовано:   11-06-2013, 15:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok dopravn'i policie kontroluje na skutecnosti nehode
20-08-2013, 16:17, Cesky
V dusledku nehody ridic utrpel "tezk'a n'akladn'i vozidla". Dopravn'i nehoda nezpusobila z'adn'e pot'ize vozidel v tomto segmentu trasy. Pr'ace na m'iste dopravn'i policie a provozn'i sluzby MZP....
Velvyslanec Far Eastern feder'aln'iho okresu, se setkal s rusk'ym st'atn'im z'astupcem
17-09-2013, 20:04, Cesky
Vice-premi'er rusk'e vl'ady - velvyslanec se setkal s RFE Trutnev gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace Jurij Cajka. Setk'an'i se konalo dne 17. z'ar'i v Chabarovsku, v predvecer n'avstevy...
Loutkov'e divadlo zve na novou sez'onu ve Vladivostoku
19-09-2013, 01:32, Cesky
Pr'imorsk'y Region'aln'i Loutkov'e divadlo zacne novou sezonu neobvykl'eho - s divadeln'im predstaven'i - prezentace se bude konat dne 28. z'ar'i v 11 hodin na schodech divadla (sv. Petr Velik'y, 8)....
Vladivostok delegace se z'ucastn'i pripomenut'i 70. v'yroc'i v'itezstv'i v bitve u Kurska
22-07-2013, 16:02, Cesky
V r'amci oslav se z'ucastn'i rusk'ych a zahranicn'ich delegac'i, vcetne z'astupcu hlav st'atu a vl'ad, v'alecn'iku. Mezi cestn'ymi hosty budou 'ucastn'ici bitvy u Kurska a veter'ani Velk'e...
В поселке Кавалерово задержаны трое автоугонщиков, ранивших водителя
2-07-2013, 13:45, Cesky
Прибывшие в больницу сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего. Он рассказал, что ехал из Дальнегорска в Кавалерово на личном автомобиле. В пригороде Дальнегорска к нему в иномарку подсели...
V rusk'em, policie zah'ajila trestn'i r'izen'i proti bezohledn'ym podnikatelem
17-09-2013, 16:26, Cesky
Podezrel'y - rezident na 'uzem'i Primorsky ofici'alne zab'yv'a podnikatelskou cinnost na prodej n'abytku ve meste Nakhodka. Policist'e nalezeny cetn'e pr'ipady podvodn'eho podnikatele, kter'i...
Igor Pushkarev setkal s ryb'ari
25-07-2013, 18:33, Cesky
Na setk'an'i s hlavou ryb'aru rekl, ze minul'y t'yden t'emer denne setk'an'i s obcany, z'ajmov'e a pracovn'i skupiny a diskutovat o projekty pro rozvoj Vladivostoku. "Pro veden'i mesta, aby byly...
Policie kon'a ud'alost pro identifikaci migrantu neleg'alne na 'uzem'i Vladivostoku
5-08-2013, 20:04, Cesky
Vetsina pachatelu - obcan'e Uzbekist'anu, C'iny, Arm'enie a Vietnamu. Vsichni byli prevezeni do policejn'i stanici pro Ocean otisku prstu, fotografov'an'i a kontrola zapojen'i do trestn'e cinnosti....
V Артеме policist'e priznali loupez
10-06-2013, 19:00, Cesky
V soucasn'e dobe se res'i ot'azka o zvolen'i ohledne zadrzen'ych preventivn'i opatren'i. Ve skutecnosti разбойного 'utoku zah'ajeno trestn'i r'izen'i. V pul des'at'e vecer na d'alkov'e ovl'ad'an'i ve...
Spr'avn'y tvar pozemku ve Vladivostoku pomohou profesion'alov'e komun'aln'iho podniku
14-08-2013, 15:47, Cesky
Jednou z dulezit'ych ot'azek v zalozen'i nebo rozs'iren'i podniku, v'ystavba vsech zar'izen'i na 'uzem'i Vladivostoku je tou pravou volbou a registrace pozemku. Konzultace o techto kl'icov'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!