Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Obyvatele Kalifornie zvou na akcii «Сдай krev - usetrete zivot!»

Obyvatele Kalifornie zvou na akcii «Сдай krev - usetrete zivot!» Akce «Сдай krev - usetrete zivot!», venovan'a Svetov'emu dni d'arce, por'adan'a spr'avou Vladivostoku ГБУЗ «Okrajov'e stanice transfuzi krve» (ulice Октябрьская, 6). 13. cervna v 11 hodin zde probehne setk'an'i u kulat'eho stolu na t'ema d'arcovstv'i krve, v pr'aci, kter'eho se z'ucastn'i z'astupci zdravotnictv'i, cestn'y d'arce a dals'i. 17., 18. a 19. cervna od 9 do 12 hodin, z'ajemci se budou moci darovat krev a mozn'a i zachr'anit nec'i zivot. Krome toho odborn'ici zodpov'i vsechny ot'azky o darov'an'i krve, a t'im, kdo poprv'e ztr'ac'i krev, budou pred'any d'arky - cokol'adou a suven'yr. Organiz'atori zvou k 'ucasti na akci «Сдай krev - usetrete zivot!» v'it'an.Опубликовано:   11-06-2013, 15:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V prizn'an'i bude kompenzace pr'istup je individu'aln'i
8-08-2013, 21:04, Cesky
V rusk'em, pr'ace pokracuje poskytovat v'yhody rusk'em, jehoz domu a kostel byly postizeny povodnemi. To bylo hl'aseno na ofici'aln'ich str'ank'ach Spr'avy Territory Primorsky. "Nas'im 'ukolem ted -...
Victoria Andreeva z Vladivostoku vyhr'al zlatou medaili na univerzi'ady v Kazani
11-07-2013, 14:16, Cesky
Spolu s Victoria Andreevy v'itezstv'i rusk'eho t'ymu za predpokladu Daria Belyakina, Marguerite Nesterov a Veronika Popova. V rozbehu d'ivky taktovan'y 34000 m'irne dopredu t'ymu USA. Ve fin'ale,...
Barvit'a pod'ivan'a sv'it'i mesto
8-09-2013, 12:32, Cesky
Pet velk'ych spolecnost'i sv'it'i barevn'e ohnostroje n'abrez'i carevic a jin'e c'asti mesta, po dobu jedn'e hodiny. N'apad byl podporen mestsk'e spr'avy. Do zac'atku prehl'idky barevn'e oblast...
Skutecn'e ryb'i pol'evka varen'a Vladivostoktsy na Fisherman Den
11-07-2013, 20:32, Cesky
Takze, bude 14. cervence ve Vladivostoku slav'i jeden z nejobl'ibenejs'ich sv'atku obcanu - Ryb'arsk'a den. Na sc'ene, "Vladivostok pohostinn'e" pro sportovn'i n'abrez'i v 16 hodin bude pokracovat...
Rektor Palo Sergeje Iwaniec shrnul prij'imac'i kampan
31-08-2013, 15:33, Cesky
- Recepce kampan v roce 2013 je pro n'as naprosto unik'atn'i. Jej'i jedinecnost je, ze pr'ichoz'i kluci zac'it tr'enovat v nov'em are'alu FEFU. Rusky. Kr'asn'e budovy, s'aly, kter'e sportoviste byla...
Дележ конопляных делян v Партизанском oblasti prinesl do уголовщины
26-06-2013, 14:16, Cesky
Sv'ym zpusobem unik'atn'i trestn'i re povazov'an v Партизанском mestsk'eho soudu. Tam dva m'istn'i obyvatele souzen hned z nekolika cl'anku Trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace - «'unos cloveka»,...
Slovem i skutkem podnik'an'i ve Vladivostoku dostane podpory ze strany obce
19-07-2013, 22:07, Cesky
Vladivostok - mesto podnikav'ych lid'i. Lid'e, kter'i hledaj'i zivot s'am. Takze kdyz na prahu rozvoje podnik'an'i zeny Vladivostok zobraz'i vek odchodu do duchodu s obchodn'im pl'anem otevren'i...
Mestsk'a spr'ava blahopr'al zamestnancum v'ysadkov'e vojsko na jejich profesn'i dovolenou
2-08-2013, 22:30, Cesky
Na pocest tohoto sv'atku ve Vladivostoku se konalo shrom'azden'i pametn'i a koncert. V dopoledn'ich hodin'ach v Dome ml'adeze muze potkat spoustu modr'e barety. V 11:00 tam zacal nezapomenuteln'e...
Nehoda zahrnuj'ic'i tri vozidla doslo v Primorye
29-08-2013, 12:03, Cesky
Ve meste Artem Primorskogokraya doslo k dopravn'i nehode u tr'i vozidel, rekl RIA "VladNews» Tiskov'a sluzba dopravn'i policie Primorsky Territory. 28-let'y ridic van «Toyota Lite ACE" nevybral...
Krasnojarsk deti, kter'e otravuj'i vlak, byl propusten z nemocnice
1-08-2013, 16:32, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, stav vsech pacientu Krasnojarsk uspokojiv'e a dnes mel dovoleno opustit nemocnici. "Pot'e, co deti sly na oddelen'i infekcn'ich chorob je...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!