Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku addict je souzen za kr'adeze a zn'asilnen'i nezletil'e

Ve Vladivostoku addict je souzen za kr'adeze a zn'asilnen'i nezletil'e V soucasn'e dobe Первомайском soudu mesta Vladivostoku poslouch'a v trestn'im r'izen'i o 30 let dr'ive судимого spotrebitele drog, kter'y je obvinen z soucasn'em sp'ach'an'i hned dvou z'avazn'ych trestn'ych cinu v souvislosti se 17-ti let'e d'ivky v разбойном napaden'i a zn'asilnen'i. Jak to stalo se zn'am'e, report'er RIA «VladNews»trestn'y cin se datuje jiz srpnem 2010 Obcan Vm, dr'ive судимый za podvody a kr'adeze, posledn'i vezen'i «univerzity» a vydan'e shareware-v predstihu, v tento den hledal pen'ize na drogy. V ulic'ich Mezin'arodn'i uvidel 17-letou d'ivku, kter'a sla domu. M. za'utocil na ni, затащил za gar'aze, uderil do hlavy kamenem, zn'asilnil a vzal kabelku. Po proveden'i tohoto 'utoku zamestnanci Vysetrovac'iho v'yboru byli nadseni dva trestn'e ciny - na kalend'ar. 131 ч.2 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (zn'asilnen'i) a 162 ч.2 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (loupez). Pres mes'ic zamestnanci УМВД po meste Владивостоку v prubehu provozn'ich cinnost'i vymezeny obcana Metru a zastavila ho. Senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому okraji major spravedlnosti Aurora Roman potvrdil report'er RIA «VladNews», co je v trestn'im r'izen'i opravdu расследовалось vysetruje oddelen'i Первомайского jm'eno SU TFR na Приморскому okraji. V r'ijnu lonsk'eho roku pr'ipad byl pred'an soudu. V prubehu prubeh vysetrov'an'i obvinen'y nekolikr'at menil v'ypoved - poznal svou vinu, pak odm'ital признательных svedectv'i, pak tvrdil, ze jen uzn'an'i bylo z'isk'ano pod n'atlakem policistu. Soudn'i prezkum tohoto pr'ipadu ponekud vlekl z duvodu toho, ze nekter'i svedkov'e v pr'ipadu nejsou na jedn'an'i soudu. Nicm'ene chci verit, ze se brzy Первомайский soud g. Vladivostoku bude v t'eto veci s konecnou tecku, aby se na dels'i dobu poslat obcan Vm za mr'ize.

Ivan Hol'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   11-06-2013, 15:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prezentace
13-08-2013, 15:05, Cesky
V r'amci 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i se bude konat n'azor v obl'ek'an'i 12-vrstvy kimono slechticu "Kr'asa z dvan'acti vrstev kimono." Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e...
6-09-2013, 21:45, Cesky
V rozs'ahl'em programu zameren'eho na p'ar dn'i, bude kazd'y schopen nejen dot'ykat historii pevnosti, ale tak'e objevovat nov'e dosud nezn'am'e skutecnosti z minulosti i soucasnosti unik'atn'i...
V hrobech drzet sanitaci
19-07-2013, 13:29, Cesky
N'amorn'i a lesn'i hrbitov pondel'i bude zab'yvat pr'ipravky proti kl'istatum a potkanu. Hrbitovy jsou um'isteny v lesn'ich oblastech, kter'e jsou domovem mnoha zivocisn'ych skudcu. Mezi nimi jsou...
Pod'ivejte se na prezit'i. Sony nemocn'y otec hled'a pen'ize za l'istky do Moskvy
19-09-2013, 11:38, Cesky
Muj otec uz dohodli na pl'anovanou operaci pro jej'i dceru, kter'a se bude konat po 10. r'ijna. Ale rodina nem'a pen'ize ani prov'adet letov'e Vladivostok-Moskva. Rodina cekal Tishchenko narodil....
Druh'y filmov'y festival «Hladina hluku» skoncil v'itezstv'im d'ivek-debutantky
10-06-2013, 19:00, Cesky
V sobotu, 8. cervna, v kine «Vladivostok» se konala druh'a v rade filmov'y festival kr'atk'ych filmu «Hladina hluku». Na soud div'aku byly prezentov'any 8 klipu a hern'ich filmu mlad'ych...
Horoskop na srpen 13
13-08-2013, 15:02, Cesky
V tento den budou m'it stest'i, pokud nechcete neust'ale hledat 'ulovku, a to iv tech nejv'yhodnejs'ich podm'inek videt negativn'i str'anku. Zachr'anit svet dnes, usetr'ite sebe a sv'e bl'izk'e pred...
Nov'y skolsk'y z'akon Rusk'e federace nab'yv'a 'ucinku
1-09-2013, 19:03, Cesky
Jak uv'ad'i RIA Novosti, nov'y z'akon "o vzdel'av'an'i v Rusk'e federaci", kter'a m'a nahradit dve z'akladn'i z'akon - "na vzdel'av'an'i"(1992)a "na vyss'i a postgradu'aln'i odborn'e...
Pozemky z'uctov'an'i v Kirovski: des'itky hektaru orn'e pudy padla do spatn'ych rukou
5-08-2013, 12:32, Cesky
Na zac'atku cervence 2013 Kirov Okresn'i soud vydal nekolik soudn'ich rozhodnut'i, kter'e se skoncovat s vlekl'e spory mezi obyvateli okresn'ich a LLC "ter'enn'ich pracovn'iku". Rec je o nekolik...
Seaside 'uredn'ik se objevil u soudu
27-07-2013, 17:02, Cesky
Zamestnanec krajsk'e veterin'arn'i rozpoctov'e instituce bude souzen za neleg'aln'i pouz'iv'an'i sluzebn'iho postaven'i. Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Ruska pro Primorye 'uzem'i, trestn'y...
V Centrech pro rozvoj podnik'an'i Sporitelny prosel semin'ar Irina Хакамады
29-06-2013, 14:00, Cesky
Jak dos'ahnout stavu, kdy nic nebr'an'i tomu, b'yt stastn'y? Jak spojit kari'eru, l'asku, самореализацию a osobn'i stest'i? Odpoved na tuto ot'azku znela v prubehu otevren'e v'yukov'eho видеосеминара...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!