Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek V R'ijnov'em ctvrti obcan'e C'iny na сельхозземлях predstavil pet skl'adek odpadu. Skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o zahranicn'i od zeleniny sestaveny administrativn'i protokoly. Pri prov'aden'i kontroln'i a dozorc'i cinnosti земельному kontrolu, odborn'iky pozemku dohledu R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti na 'uzem'i R'ijen jm'eno zjisteny hrub'e porusen'i pravidel vyuz'iv'an'i pudy ze strany zahranicn'ich zemedelsk'ych pracovn'iku. Tak, v okol'i obce Заречное inspektory Россельхознадзора bylo zjisteno pet odpadkov'ych skl'adek, uspor'adan'e na pol'ich овощеводами z C'insk'e Lidov'e Republiky. Celkov'a plocha подвергшаяся захламлению cinila 6 tis'ic ctverecn'ich metru, celkov'a hmotnost odpadu nez 2 tuny. Ve vsech peti pr'ipadech pestitel'e zeleniny z C'iny odesel na pol'ich plastov'e l'ahve a kanystry z pod pesticidu a agrochemik'ali'i, igelitov'e tasky a pletivo, ruzn'e dom'acnost a stavebn'i odpad, pouzit'e plastov'e f'olie. Odpady byly dumpingov'e v dobre viditeln'e z d'alky velk'e hromady. V soucasn'e dobe odpadkov'e skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o obcany CLR zah'ajeno spr'avn'i v'yroby

tiskov'e oddelen'i R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti

Опубликовано:   11-06-2013, 15:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Gener'aln'i oprava topn'eho s'ite nad'ale Zigure
10-07-2013, 18:04, Cesky
Prov'adeny zemn'i pr'ace, plne smontovan'e vanicky, instalov'an nov'y plynovod. Provedte tlakovou zkousku. V soucasn'e dobe, jsou odborn'ici aplikov'any protikorozn'i ochranu potrub'i. Pripomenme, ze...
Duma Vladivostoku se obr'atila ke Guvern'erovi s ot'azkou лекарственном poskytov'an'i zdravotne postizen'e
20-06-2013, 15:31, Cesky
Vcetne organizace linku, kter'a by mohla poskytnout informace o dostupnosti l'eciv'ych pr'ipravku pro preferencn'i kategorie obcanu a «pohyb» preferencn'i receptu. «To v'am zajist'i zv'yhodnen'e...
Klub BSB pripomene rok pracuje na nov'em m'iste rock-party
25-06-2013, 14:31, Cesky
Nebo, jak r'ikaj'i myslivci tohoto zar'izen'i - “na stanici metra Суханова». A zd'a se, ze obavy skeptiku, ze duch star'eho dobr'eho BSB nepodar'i pren'est do nov'ych prostor, nen'i оправдался: klub,...
V Den Rusku na silnic'ich Pr'imorsk'eho hrany utrpel 2 d'ite
13-06-2013, 14:30, Cesky
12. cervna na silnic'ich pr'imorsk'ych silnic'ich utrpel dve deti: devce-chodec a велосипедистка. V prvn'im pr'ipade NEHODE doslo v Hled'an'i na st. Hranici, 10. Sestiletou holcicku, двигавшаяся na...
V 18 hodin, volebn'i 'ucast ve Vladivostoku byl v'ice nez 70000 lid'i
9-09-2013, 06:14, Cesky
V 18 hodin na Vladivostok case volebn'i 'ucast byla 15 procent, nebo 70013 lid'i. Jak politologov'e predpokl'adali, rusk'em, 'ucast zacaly zvysovat v pozdn'im odpoledni - bl'ize k uzavren'i...
Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu
22-08-2013, 21:47, Cesky
V'ystava "Tis'ickr'at kr'asnejs'i " otevrel vcera v Divadle pro ml'adez v r'amci 8. bien'ale umen'i Vladivostoku. Autori v'ystavy - Ayano Hattori(Japonsko), Ina Jang(Korea)a Danven Xing(C'ina)- se...
'Uzem'i nemocnice poctu 3 Vladivostoku se stal v'yhodnejs'i pro chodce a pacienty do osobn'ich vozidel
30-08-2013, 14:20, Cesky
Mesto instalov'any dopravn'i znacky oznacuj'ic'i um'isten'i samotn'e instituci a 'uzem'i pril'ehaj'ic'i k budove, delal to v'yhodnejs'i pro pacienty, kter'i prijedou. Jak vysvetlil prim'ar KGBUZ...
V rusk'em, opil'a matka prinesla d'ite k smrti
7-08-2013, 10:30, Cesky
Shrom'azdil vysetruj'ic'imi org'any vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace u soudu Territory Primorsky nasel dostatek dukazu k odsouzen'i 37-let'y obyvatel vesnice v pohranicn'i oblasti 'udern'ik. Ona...
Kravata ponechala na pr'aci
6-06-2013, 20:15, Cesky
V posledn'im prostred'i kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев odpovedel na vol'an'i novin'aru a prijel na neform'aln'iho setk'an'i v budove noviny «Vladivostok». Ze strany novin'aru byly peclive...
Vedouc'i Vladivostoku mluvil s uciteli o perspektiv'ach rozvoje mesta a vzdel'av'an'i v
23-08-2013, 11:15, Cesky
Tradicne pred zac'atkem skoln'iho roku, reditel'e skol, ucitel'e a instituce dals'iho vzdel'av'an'i ucitelu projedn'avat kl'icov'e oblasti pr'ace na pr'ist'i skoln'i rok a nov'e trendy v profesn'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!