Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek V R'ijnov'em ctvrti obcan'e C'iny na сельхозземлях predstavil pet skl'adek odpadu. Skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o zahranicn'i od zeleniny sestaveny administrativn'i protokoly. Pri prov'aden'i kontroln'i a dozorc'i cinnosti земельному kontrolu, odborn'iky pozemku dohledu R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti na 'uzem'i R'ijen jm'eno zjisteny hrub'e porusen'i pravidel vyuz'iv'an'i pudy ze strany zahranicn'ich zemedelsk'ych pracovn'iku. Tak, v okol'i obce Заречное inspektory Россельхознадзора bylo zjisteno pet odpadkov'ych skl'adek, uspor'adan'e na pol'ich овощеводами z C'insk'e Lidov'e Republiky. Celkov'a plocha подвергшаяся захламлению cinila 6 tis'ic ctverecn'ich metru, celkov'a hmotnost odpadu nez 2 tuny. Ve vsech peti pr'ipadech pestitel'e zeleniny z C'iny odesel na pol'ich plastov'e l'ahve a kanystry z pod pesticidu a agrochemik'ali'i, igelitov'e tasky a pletivo, ruzn'e dom'acnost a stavebn'i odpad, pouzit'e plastov'e f'olie. Odpady byly dumpingov'e v dobre viditeln'e z d'alky velk'e hromady. V soucasn'e dobe odpadkov'e skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o obcany CLR zah'ajeno spr'avn'i v'yroby

tiskov'e oddelen'i R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti

Опубликовано:   11-06-2013, 15:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Optimismem заряжали veter'ani
14-06-2013, 09:31, Cesky
Den zeme Vladivostok poznamenal патриотическими p'isnemi, sportovn'i atrakce, yacht pruvod, tanecn'i a беспроигрышными викторинами. Hlavn'i st'atn'i sv'atek Rusku se objevil u n'as, nen'i to tak...
Pen'ize manzelky byly drazs'i rusk'eho ministerstva
5-08-2013, 20:02, Cesky
N'amestek ministra spoju a masov'ych komunikac'i rusk'e Denis Sverdlov, odstoupil a stal se prvn'i dustojn'ik, kter'y se rozhodl dobrovolne opustit sv'e m'isto, kter'e splnuj'i pozadavky z'akona o...
Dnes vladivostok lanov'a dr'aha pokracuje v pr'aci a odpoledne
24-06-2013, 14:47, Cesky
Odpoledne se opet zacne prepravu cestuj'ic'ich. Obcan'e a host'e Vladivostoku prin'asej'i omluvu za tyto docasn'e nepohodl'i......
8.z'ar'i ve Vladivostoku u volebn'ich m'istnost'i se budou konat koncerty
5-09-2013, 15:15, Cesky
8.z'ar'i volby se budou konat ve Vladivostoku starosta. Na rade volebn'ich m'istnost'i bude kulturn'i akce. Na provizorn'im jevisti bude tvurc'i t'ymy - zpev a tanec -. Detsk'e umeleck'e skoly ve...
Vl'ada reformu zkousku znovu na prav'em
3-08-2013, 12:47, Cesky
Vl'ada se chyst'a zmenit pravidla uveden'i kvalifikacn'i zkousku a vyd'av'an'i ridicsk'ych prukazu. Zkouska je pl'anov'ano rozdelit na dva samostatn'e: teoretickou zkousku a pro prvn'ich...
200 tis'ic duchodcu dostanou pr'ispevek na penzijn'i
28-06-2013, 23:45, Cesky
Pr'irustek bude vypoctena s ohledem na poplatky, kter'e platili za ne zamestnavatel'e v roce 2012 a kter'e nejsou zahrnuty v hotovosti pri nov'em obsazen'i duchod nebo jeho перерасчете. Bude tak'e...
Dals'i
29-07-2013, 21:03, Cesky
Hlavn'imi t'ematy cervencov'em zased'an'i bude prioritn'i urbanistick'e projekty: v'ystavba obchvatu Vladivostoku, nov'e sportovn'i centra a tak d'ale. Nenechte se zaskocit bez dozoru a kazdodenn'i...
Duma Vladivostoku se obr'atila ke Guvern'erovi s ot'azkou лекарственном poskytov'an'i zdravotne postizen'e
20-06-2013, 15:31, Cesky
Vcetne organizace linku, kter'a by mohla poskytnout informace o dostupnosti l'eciv'ych pr'ipravku pro preferencn'i kategorie obcanu a «pohyb» preferencn'i receptu. «To v'am zajist'i zv'yhodnen'e...
Svetlana Morozova,
14-08-2013, 21:19, Cesky
Dnes, pri otevren'i pam'atn'iku, pam'atn'ik obetem politick'ych repres'i ve Vladivostoku, RIA «VladNews» pov'idali s cestn'ym obcanem mesta, Svetlana Morozova. Dnes Svetlana v'yznamn'y den. Jeden z...
N'amorn'i pr'avn'ici chtej'i rozs'irit dosah voln'eho yurpomoschi
1-08-2013, 16:30, Cesky
Pred nekolika dny advok'atn'i 'uzem'i Primorsky apeloval na guvern'era Primorsk'eho kraje a predseda Legislativn'i shrom'azden'i s n'avrhem rozs'irit seznam kategori'i lid'i, kter'i se mohou st'at...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!