Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek V R'ijnov'em ctvrti obcan'e C'iny na сельхозземлях predstavil pet skl'adek odpadu. Skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o zahranicn'i od zeleniny sestaveny administrativn'i protokoly. Pri prov'aden'i kontroln'i a dozorc'i cinnosti земельному kontrolu, odborn'iky pozemku dohledu R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti na 'uzem'i R'ijen jm'eno zjisteny hrub'e porusen'i pravidel vyuz'iv'an'i pudy ze strany zahranicn'ich zemedelsk'ych pracovn'iku. Tak, v okol'i obce Заречное inspektory Россельхознадзора bylo zjisteno pet odpadkov'ych skl'adek, uspor'adan'e na pol'ich овощеводами z C'insk'e Lidov'e Republiky. Celkov'a plocha подвергшаяся захламлению cinila 6 tis'ic ctverecn'ich metru, celkov'a hmotnost odpadu nez 2 tuny. Ve vsech peti pr'ipadech pestitel'e zeleniny z C'iny odesel na pol'ich plastov'e l'ahve a kanystry z pod pesticidu a agrochemik'ali'i, igelitov'e tasky a pletivo, ruzn'e dom'acnost a stavebn'i odpad, pouzit'e plastov'e f'olie. Odpady byly dumpingov'e v dobre viditeln'e z d'alky velk'e hromady. V soucasn'e dobe odpadkov'e skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o obcany CLR zah'ajeno spr'avn'i v'yroby

tiskov'e oddelen'i R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti

Опубликовано:   11-06-2013, 15:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Дальнегорский 'uredn'ik «dostal sp'alil» neleg'aln'i parkovisti
1-07-2013, 14:01, Cesky
Pozemky jsou drah'e, to je fakt. Pozemek pod dopravn'i parkov'an'i silnic dvojn'asob. Tady na tom a rozhodl se vydelat pen'ize nav'ic vedouc'i mestsk'e st'atn'i instituce «Обслуживающее instituce» z...
T'ym Primorsk'eho opery a baletu vystoup'i v 13 mestech hran
4-09-2013, 20:33, Cesky
Charitativn'i festival "Varna kl'ic" se bude konat 28.z'ar'i do 6. r'ijna. Tvurc'i t'ym Primorsk'eho opery a baletu vystoup'i v 13 mestech rusk'em, Nadaci Yuri Bogdanov "Ekologie kultury", bude...
Vladivostok pokracuje docasn'em prijet'i rusk'eho gener'aln'im prokur'atorem
19-09-2013, 16:55, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i 'uzem'i Primorsky, vzhledem k obt'izn'e situaci povodn'i v regionu, s c'ilem zajistit ochranu pr'av a svobod obcanu a poskytuje jim...
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
N'asiln'ik venov'ana obetem 200 rublu za sex
8-07-2013, 21:04, Cesky
Ve sluzbe poctu oddelen'i policie 2 MOI Ruska k Vladivostoku byl zaznamen'an m'istn'i obyvatele. Zadatel uvedl, ze nezn'am'y muz sp'achal sexu'aln'i 'utok proti jej'i 10-rok-star'y syn. Jako...
'Umrt'i z respiracn'ich chorob v regionu je st'ale vyss'i nez prumern'a hodnota
1-08-2013, 11:02, Cesky
Jako vedouc'i oddelen'i zdravotn'i p'ece pro dospel'e Olga Mehantseva, 'umrt'i z respiracn'ich chorob je st'ale vyss'i nez v provincii prumerem 15%. "Onemocnen'i d'ychac'ich cest je druh'e m'isto ve...
Na stred z'avodil s v'anek
24-06-2013, 19:32, Cesky
V hlavn'im meste Приморья s eleganc'i slavili den ml'adeze. Bohat'y program zahrnoval radu aktivit, jsou jedn'im z nejpopul'arnejs'ich staly «Веловыходные», kter'ych se z'ucastnilo t'emer 700 obcanu....
Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici
3-09-2013, 21:33, Cesky
Bureisk elektr'arna v posledn'ich dnech neprijde ze str'anek m'edi'i. Z'aplavy na D'aln'em v'ychode bylo vypousten'i vody a zaplaven'i vesnic tkan'e do koherentn'iho celku. To plat'i zejm'ena v...
Vedouc'i Vladivostoku hlasovali pro jeho v'yvoj
8-09-2013, 12:31, Cesky
Dnes, 8. z'ar'i v jedin'y den hlasov'an'i, v'yber z vedouc'iho Vladivostok Igor Pushkarev. Na rade volebn'i m'istnosti 835(ulice Rusk'a, 40), starosta prisel se svou rodinou odevzdat svuj hlas pro...
Rusko um'istila na druh'em m'iste na svete v poctu migrantu v OSN zebr'icku
13-09-2013, 04:33, Cesky
Rusko um'istila na druh'em m'iste na svete v poctu migrantu zij'ic'ich na jeho 'uzem'i. Svedc'i o tom zpr'avy predlozen'e expertu OSN. Vudce seznamu - USA zilo 458 milionu pracovn'iku. Na tret'im...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!