Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek

V Primorje pestitel'e zeleniny z C'iny predstavil pet skl'adek V R'ijnov'em ctvrti obcan'e C'iny na сельхозземлях predstavil pet skl'adek odpadu. Skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o zahranicn'i od zeleniny sestaveny administrativn'i protokoly. Pri prov'aden'i kontroln'i a dozorc'i cinnosti земельному kontrolu, odborn'iky pozemku dohledu R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti na 'uzem'i R'ijen jm'eno zjisteny hrub'e porusen'i pravidel vyuz'iv'an'i pudy ze strany zahranicn'ich zemedelsk'ych pracovn'iku. Tak, v okol'i obce Заречное inspektory Россельхознадзора bylo zjisteno pet odpadkov'ych skl'adek, uspor'adan'e na pol'ich овощеводами z C'insk'e Lidov'e Republiky. Celkov'a plocha подвергшаяся захламлению cinila 6 tis'ic ctverecn'ich metru, celkov'a hmotnost odpadu nez 2 tuny. Ve vsech peti pr'ipadech pestitel'e zeleniny z C'iny odesel na pol'ich plastov'e l'ahve a kanystry z pod pesticidu a agrochemik'ali'i, igelitov'e tasky a pletivo, ruzn'e dom'acnost a stavebn'i odpad, pouzit'e plastov'e f'olie. Odpady byly dumpingov'e v dobre viditeln'e z d'alky velk'e hromady. V soucasn'e dobe odpadkov'e skl'adky predepsan'e odstranit, pokud jde o obcany CLR zah'ajeno spr'avn'i v'yroby

tiskov'e oddelen'i R'izen'i Россельхознадзора na Приморскому okraji a Сахалинской oblasti

Опубликовано:   11-06-2013, 15:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dobrovoln'ici Primorye na D'aln'em v'ychode sb'irat veci postizen'ym povodnemi
16-09-2013, 23:01, Cesky
"Dobrovoln'ici Primorye jsou aktivn'i nejen ve Vladivostoku, ale tak'e v mestsk'ych c'astech regionu. Kluci prevz'it iniciativu a 'ucastnit se soci'alne v'yznamn'ych ud'alost'i: skoln'i a...
Pobocka «Hermitage» se muze objevit v Primorje
23-06-2013, 14:46, Cesky
Ve Vladivostoku se muze objevit svuj «Poustevna». Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar hejtmana Pr'imorsk'eho kraje, o tom bylo receno v prubehu jedn'an'i mezi spr'avou Pr'imorsk'eho kraje a reditelem...
Ve Vladivostoku, otevren'i docasn'em prijet'i gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace
8-09-2013, 22:01, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i 'uzem'i Primorsky, vzhledem k obt'izn'e situaci povodn'i v Primorye 'uzem'i, aby byla zajistena ochrana pr'av a svobod obcanu, poskytnout...
Pouze nov'e osobn'i autobusy pujde od z'ar'i 2 v Palo rusk'em ostrove
30-08-2013, 22:35, Cesky
Oni pripojen'i ruzn'ych c'ast'i mesta s Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny. V ocek'av'an'i nov'eho skoln'iho roku, kter'y zac'in'a v novostavbe FEFU pr'ave toto pondel'i,...
V Primorje utopil sestilet'y d'ite
17-06-2013, 17:00, Cesky
O nehode v kancel'are souc'ast policie uvedla matka d'itete. Na sc'enu vyjel operacn'i a vysetrovac'i t'ym. Prob'ih'a p'atr'an'i tela zemrel'eho d'itete. Policist'e nastavuj'i vsechny okolnosti a...
Bydlen'i sirotci opravit rozpocet
13-08-2013, 15:03, Cesky
Region'aln'i z'akon "V oblasti vzdel'av'an'i" d'av'a pr'avo na deti bez rodicovsk'e p'ece, zlepsit jejich zivotn'i podm'inky, pri prij'im'an'i soci'aln'i p'ece platby za opravy bytu. Jak RIA «»...
Jednotn'a asistencn'i sluzba pomuze pacientum vcas z'iskat l'eky
17-06-2013, 17:01, Cesky
Predseda v'yboru Olga Ворожбит vysvetlil: «V Dume mesta Vladivostoku opakovane aplikov'an osob'am se zdravotn'im postizen'im si stezuj'i na to, ze l'eky, vydanou jim chyb'i v l'ek'arn'ach. V'ybor...
Orientacn'i beh na kolech
5-06-2013, 22:31, Cesky
Otevren'y sampion'at ve sportovn'i orientacn'i beh na kolech se bude konat 15. cervna ve Vladivostoku. Souteze se budou konat v lese z'avodu "Варяг", na hrade велокросс-klasika. C'ilem souteze je...
Tradice na sachov'em brehu
15-07-2013, 10:18, Cesky
Minul'y v'ikend skoncil s otevrenou dev'at'e sachov'y festival "Mesto by the Sea", kter'a se konala v jednom z domku Primorye 3 do 12. cervence. 'Ucast v'ice nez 100 hr'acu se na D'aln'em v'ychode av...
S'ef Yanbian korejsk'e autonomn'i oblasti C'iny navst'ivil Vladivostok
30-07-2013, 10:31, Cesky
Setk'an'i se z'ucastnili z'astupce vedouc'iho Spr'avy Vladivostok Alexander Yurov, vedouc'i mezin'arodn'ich vztahu a cestovn'iho ruchu Vladimir Saprykin a vedouc'i Mezin'arodn'iho protokolu mestsk'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!