Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V «Kuzi» budou hr'at za pen'ize, ale pro myslenku

V «Kuzi» budou hr\ Alexander Григорян - 46-let'y odborn'ik, kter'y m'a mezin'arodn'i tr'enovat kategorie «Pro» - prevzal Konstantin Емельянова na postu hlavn'iho tren'era «Paprsku-Energie». Nov'y kormideln'ik zluto-modr'ych se podarilo zachytit u budovy spr'avy kraje, kam prijel harmonizovat podm'inky smlouvy, a z'aroven sdelit predsedovi partnerstv'i НПФК «Paprsek Energie» o sv'em тренерском kr'edo. - Alexander Витальевич, na jak dlouho je smlouva podeps'ana? - Nev'im, jeste to ot'azka projedn'av'ana, muzete otce me prekvapila, ted budeme jen konkr'etn'i c'isla povazovat. Hlavn'i body jiz jsme diskutovali o: jak vid'im situaci, moje prvn'i kroky v t'eto oblasti. Ale budeme jeste pokracovat poradenstv'i. J'a jsem vubec popadnout dech vysel (smeje se). - Proc pr'ave k v'am obr'atili z'astupci fotbalov'eho klubu «Paprsek Energie»? - Mysl'im, ze nase spolupr'ace nejak logicky напрашивалось. Zejm'ena v dnesn'i situaci, kdy t'ym postoupil do prvn'i divize a m'a za 'ukol za tri t'ydny vytvorit a pripravit se na slozen'i. D'ale hry budou n'asledovat az ctvrt'y a p'at'y den, takze je zapotreb'i tren'er, kter'y pracoval v podm'ink'ach st'al'ych dlouh'e lety, meli 'uspesnou praxi na D'aln'em V'ychode (v t'eto sez'one Григорян 'uspesne vedl хабаровскую «SKA-Energie» - Cca. ed.). - Jiz podarilo sezn'amit se s t'ymem? Jak'e jsou prvn'i dojmy? - Mysl'im, ze jsem dostatecne v'azn'y clovek a tren'er, takze pred t'im, nez podepsat smlouvu naskenovan'e posledn'ich peti z'apasu «Paprsek», analyzoval a delal nejak'e z'avery. Co se t'yce fotbalisty t'ymu, je mnoho v'im. Stejn'e Рашевского - na prvn'i дивизиону, Тихоновецкого - osobn'i pr'aci. Pokud budeme mluvit o 'ukolech na soucasn'y sez'onu, pak by, mozn'a, ze nebudou vypadat tak ambici'ozn'i, ale stanovit v'azn'e 'ukoly, mus'ime pevne st'at na nohou. A ted se pokus'ime pro prvn'i kolo vytocit maxim'aln'i pocet bodu. A za zimn'im obdob'i mimo sez'onu str'avit cel'ych poplatky, zlepsit физподготовку, str'avit tecky селекцию a zav'azat siln'y konec. V t'eto f'azi je pro 'uspesnou hru mus'ime zmenit slozen'i t'ymu t'emer o 80 procent! Nemuzeme dnes delat duraz na tr'eninkov'eho procesu. U n'as jeste ne t'e t'ymu, kterou je treba tr'enovat. Proto del'am spr'avn'y селекцию, na v'yber hr'acu. Budeme se orientovat na fotbalistu charakteristick'e, konativn'i, соблюдающих rezim, ambici'ozn'i, идейных, a ne гоняющихся za dlouh'ych rublu. Je to velmi dulezit'e pro nasi situaci. Mnoz'i zvykli, ze v «Rade» vzdy byly natolik z'avazn'e, mzdy. Dnes je situace ponekud jin'a. Dnes plat zaslouz'i, ale zdaleka ne to, co bylo dr'ive. Nem'ame prostredky, aby se zav'ezt sem hr'acu nejvyss'i 'urovne. Takze n'as 'ukol: priv'est na «Paprsek» fotbalistu «z presvedcen'i». To jsou ti, kter'i opravdu chtej'i hr'at tady a pracovat specificky se mnou. Mozn'a, kdyz budu m'it pr'ilezitost koucovat t'ym top-'urovni, nebudu venovat je скрупулезное pozornost lidsk'ymi vlastnostmi fotbalu. Zat'imco pri v'yberu hr'acu - to je pro me rozhoduj'ic'i faktor. - R'ikaj'i, ze jste bez l'itosti расстаетесь s hr'aci, nen'i вписывающимися v vsazen'e tvrd'e hern'i sch'ema. Proc to? - Pokud je v dom'acnosti vedu s'am sebe jako senior fellow, muze b'yt i pr'ilis demokraticky, pak v pr'aci jsem z'adn'y d'arek. Na me infuze bes, nekdy «dusi вытаскиваю» z fotbalistu. Mnoz'i se casto ptaj'i: jak se v'am dar'i udrzovat dobr'e vztahy s hr'aci, vzhledem k tomu takov'e drsn'e metody pr'ace na tr'eninku? Ano j'a s'am jsem si tuto ot'azku nekdy se pt'am, protoze ted, podle m'eho n'azoru, vek podm'inky: vsichni snaz'i chovat rozumne, snazil se zbytecne riskovat, boj'i udelat pozn'amku cloveku. Ale protoze 'ukolem tren'era - stetina футболисту, nen'i flirtovat s n'im, a dos'ahnout v'ysledku. A vsichni dobre ch'apou: dos'ahnout v'ysledku lze pouze выжимая ze sebe maximum. Ale jen jednotky mohou donutit pracovat sami pres nemuzu, ostatn'i je treba presvedcovat a nutit. PS. Smlouva s Григоряном FC Paprsek Energie» podepsal na 1 rok. N'apoveda «V»: Григорян Alexander Витальевич. Datum narozen'i: 28091966 Jerevan, Arm'ensk'e SSR. Тренерская kari'era: Do kvetna 2009 pracoval s zensk'a t'ymy. Jako hlavn'i tren'er t'ymu zacal pracovat v roce 2002 v тольяттинской «Ладе», spolu s n'iz trikr'at vyhr'al ligu v Rusku, stejne jako mistrovstv'i Ruska v roce 2004. Od roku 2007 - hlavn'i tren'er perm «Hvezda 2005», kter'a se s jeho pr'ichodem se stala prukopn'ikem zensk'eho fotbalu v Rusku. S t'imto t'ymem vyhr'al vsechny rusk'e turnaje a vykrocil do fin'ale zensk'eho Poh'aru UEFA v roce 2009 V kvetnu 2009 prijala FC Niznij Novgorod», se kter'ym v sez'one 2010 z'iskal tret'i m'isto v prvn'i divizi mistrovstv'i Ruska. Od ledna do cervna roku 2011 pusobil jako hlavn'i tren'er FC Khimki». Od r'ijna 2011 do prosince 2012 - hlavn'i tren'er FC SKA-Energie» (Chabarovsk). Od ledna do cervna 2013 - hlavn'i tren'er FC Mashuk-КМВ» (Pjatigorsk).

Oleg Kocky, noviny, «Vladivostok»

Опубликовано:   11-06-2013, 15:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Demont'az v pr'imorsk'e oblasti s заточками, krv'i a smrt'i
19-06-2013, 15:47, Cesky
18. cervna 2013 v chodbe нежилого prostory stars'i s'ef prumyslov'e z'ony PKU SG -29 ГУФСИН Ruska Приморскому okraji objeveno jeho telo s pr'iznaky n'asiln'e smrti v podobe multi-stab-резанных ran...
V Хасанском oblasti dnes muzete v'itejte заму prokur'atora Приморья
4-06-2013, 17:16, Cesky
Dnes, 4. cervna, n'amestek prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Vladimir Ivanovic Богомолов provede prijet'i obcanu v Хасанском ctvrti. Obyvatel'e ctvrti se budou moci obr'atit se sv'ymi st'iznostmi a...
V rusk'em, obnovit cest postizen'ym katastrofou
27-07-2013, 17:00, Cesky
V rusk'em, pricemz vsechna nezbytn'a opatren'i k sanaci silnic postizen'ych katastrofou. Jak uv'ad'i ministerstvo silnic na 'uzem'i Primorsky na vsech poskozen'ych c'ast'i pracuj'i. Informace o...
O v'ikendu se stalo 9 dopravn'ich NEHOD s 'ucast'i det'i
24-06-2013, 14:46, Cesky
16-let'y teenager zahynul pri dopravn'i NEHODE v Надеждинском ctvrti. Mlad'y muz z Vladivostoku se posadil za volant otcovsk'e auta «Suzuki Escudo» a jel jezdit. Na 720 km гострассы «Chabarovsk -...
Pracovn'i skupina Ermit'azi v Petrohradu prijel do Vladivostoku
18-07-2013, 14:34, Cesky
Dnes, 17. cervence v'yjezd setk'an'i se konalo v budove "administrativn'i budovy Obchodn'i dum" Kunst a Albers ", kter'y muze otevr'it pobocku Hermitage. Pozn'amka predmet kulturn'iho dedictv'i...
Nejleps'i kreativn'i t'ymy Palo Blahoprejeme primortsev 75. v'yroc'i okraji
6-09-2013, 21:47, Cesky
Palo umelci d'am 15 koncertu v ruzn'ych c'astech regionu. Konec pr'azdninov'y program "Primoushen" s koncertem na n'amest'i Vladivostoku 20. r'ijna. Projekt je pod dohledem osobne guvern'er Vladim'ir...
«Hladina hluku»: viz Vladivostoku
6-06-2013, 15:30, Cesky
Dnes v kine «Vladivostok» se konala tiskov'a konference o druh'eho filmov'eho festivalu ml'adeze «Hladina hluku». Tento festival se kon'a ve Vladivostoku podruh'e a je zameren na podporu mlad'ych...
Tul'ak z centra Ruska «sb'ir'a hold» v autobusech Vladivostoku
19-06-2013, 15:46, Cesky
V autobusech mesta Vladivostoku «гастролирует» podvodn'ik, kter'y neust'ale hled'a pen'ize na 'udajne nemocnou dceru. Владивостокские uzivatel'e s'ite FACEBOOK («ziv'e»casopis") изобличили to presne...
Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole
29-08-2013, 12:04, Cesky
Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z...
Na D'aln'em v'ychode, vyrobeno v'ice nez 82000 Youth Card 'uspory
7-08-2013, 10:32, Cesky
Nesporn'ym vudcem veden'i ml'adeze produktu Sberbank byly debetn'i karty. Pro rok na D'aln'em v'ychode sporitelny nab'iz'i z'akazn'ikum vyd'ano v'ice nez 82000 karet debetn'ich ml'adeze. Pouze v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!