Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«G'eniov'e» rusk'y jazyk a informatiku studuj'i ve Владивостокских skol'ach

«G'eniov'e» rusk'y jazyk a informatiku studuj'i ve Владивостокских skol'ach TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka a informatiky vymezeny ve Vladivostoku techto m'agu. Pet lid'i vstrelil maxim'aln'i 100 plesu v oblasti rusk'eho jazyka. To ученицы skole c. 9: Aneta Кириллова a Katerina Широкова, ученица gymn'azia c. 1 Io'annina Калиничева, ученица gymn'aziu c. 2 Anastasia Сухачева a z'ak 70-t'y skoly Andrew Левочкин. A absolventi Technick'e lyceum, skoly c. 74 a 23 Alexej Евсюков, Pavel Инюточкин a Eugene Ключников prok'azal perfektn'i znalost v'ypocetn'i techniky, - a byli tam na 100 plesu v informatice. U kluku dobr'e hodnocen'i v jin'ych predmetech. Mnoho z nich - opakovan'a 'ucastn'ici nejruznejs'ich olympi'ad. Po dokoncen'i vsech zkousek nekter'ym z nich вручат str'ibrn'e medaile. Hlavn'i vizitka z techto kluci jsou jiz v kapse: 100 bodu na TESTOV'AN'I pro ne - tiket na univerzitu. Obecne, jak se slav'i zamestnanci pro r'izen'i vzdel'av'an'i, v'ysledky TESTOV'AN'I v letosn'im roce uk'azaly dobrou 'uroven pr'ipravy владивостокских studenty.Опубликовано:   11-06-2013, 15:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Optimismem заряжали veter'ani
14-06-2013, 09:31, Cesky
Den zeme Vladivostok poznamenal патриотическими p'isnemi, sportovn'i atrakce, yacht pruvod, tanecn'i a беспроигрышными викторинами. Hlavn'i st'atn'i sv'atek Rusku se objevil u n'as, nen'i to tak...
Pen'ize manzelky byly drazs'i rusk'eho ministerstva
5-08-2013, 20:02, Cesky
N'amestek ministra spoju a masov'ych komunikac'i rusk'e Denis Sverdlov, odstoupil a stal se prvn'i dustojn'ik, kter'y se rozhodl dobrovolne opustit sv'e m'isto, kter'e splnuj'i pozadavky z'akona o...
Dnes vladivostok lanov'a dr'aha pokracuje v pr'aci a odpoledne
24-06-2013, 14:47, Cesky
Odpoledne se opet zacne prepravu cestuj'ic'ich. Obcan'e a host'e Vladivostoku prin'asej'i omluvu za tyto docasn'e nepohodl'i......
8.z'ar'i ve Vladivostoku u volebn'ich m'istnost'i se budou konat koncerty
5-09-2013, 15:15, Cesky
8.z'ar'i volby se budou konat ve Vladivostoku starosta. Na rade volebn'ich m'istnost'i bude kulturn'i akce. Na provizorn'im jevisti bude tvurc'i t'ymy - zpev a tanec -. Detsk'e umeleck'e skoly ve...
Vl'ada reformu zkousku znovu na prav'em
3-08-2013, 12:47, Cesky
Vl'ada se chyst'a zmenit pravidla uveden'i kvalifikacn'i zkousku a vyd'av'an'i ridicsk'ych prukazu. Zkouska je pl'anov'ano rozdelit na dva samostatn'e: teoretickou zkousku a pro prvn'ich...
200 tis'ic duchodcu dostanou pr'ispevek na penzijn'i
28-06-2013, 23:45, Cesky
Pr'irustek bude vypoctena s ohledem na poplatky, kter'e platili za ne zamestnavatel'e v roce 2012 a kter'e nejsou zahrnuty v hotovosti pri nov'em obsazen'i duchod nebo jeho перерасчете. Bude tak'e...
Dals'i
29-07-2013, 21:03, Cesky
Hlavn'imi t'ematy cervencov'em zased'an'i bude prioritn'i urbanistick'e projekty: v'ystavba obchvatu Vladivostoku, nov'e sportovn'i centra a tak d'ale. Nenechte se zaskocit bez dozoru a kazdodenn'i...
Duma Vladivostoku se obr'atila ke Guvern'erovi s ot'azkou лекарственном poskytov'an'i zdravotne postizen'e
20-06-2013, 15:31, Cesky
Vcetne organizace linku, kter'a by mohla poskytnout informace o dostupnosti l'eciv'ych pr'ipravku pro preferencn'i kategorie obcanu a «pohyb» preferencn'i receptu. «To v'am zajist'i zv'yhodnen'e...
Svetlana Morozova,
14-08-2013, 21:19, Cesky
Dnes, pri otevren'i pam'atn'iku, pam'atn'ik obetem politick'ych repres'i ve Vladivostoku, RIA «VladNews» pov'idali s cestn'ym obcanem mesta, Svetlana Morozova. Dnes Svetlana v'yznamn'y den. Jeden z...
N'amorn'i pr'avn'ici chtej'i rozs'irit dosah voln'eho yurpomoschi
1-08-2013, 16:30, Cesky
Pred nekolika dny advok'atn'i 'uzem'i Primorsky apeloval na guvern'era Primorsk'eho kraje a predseda Legislativn'i shrom'azden'i s n'avrhem rozs'irit seznam kategori'i lid'i, kter'i se mohou st'at...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!