Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«G'eniov'e» rusk'y jazyk a informatiku studuj'i ve Владивостокских skol'ach

«G'eniov'e» rusk'y jazyk a informatiku studuj'i ve Владивостокских skol'ach TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka a informatiky vymezeny ve Vladivostoku techto m'agu. Pet lid'i vstrelil maxim'aln'i 100 plesu v oblasti rusk'eho jazyka. To ученицы skole c. 9: Aneta Кириллова a Katerina Широкова, ученица gymn'azia c. 1 Io'annina Калиничева, ученица gymn'aziu c. 2 Anastasia Сухачева a z'ak 70-t'y skoly Andrew Левочкин. A absolventi Technick'e lyceum, skoly c. 74 a 23 Alexej Евсюков, Pavel Инюточкин a Eugene Ключников prok'azal perfektn'i znalost v'ypocetn'i techniky, - a byli tam na 100 plesu v informatice. U kluku dobr'e hodnocen'i v jin'ych predmetech. Mnoho z nich - opakovan'a 'ucastn'ici nejruznejs'ich olympi'ad. Po dokoncen'i vsech zkousek nekter'ym z nich вручат str'ibrn'e medaile. Hlavn'i vizitka z techto kluci jsou jiz v kapse: 100 bodu na TESTOV'AN'I pro ne - tiket na univerzitu. Obecne, jak se slav'i zamestnanci pro r'izen'i vzdel'av'an'i, v'ysledky TESTOV'AN'I v letosn'im roce uk'azaly dobrou 'uroven pr'ipravy владивостокских studenty.Опубликовано:   11-06-2013, 15:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Содержательницу наркопритона ve Vladivostoku «slozili» na «telefonu duvery» УФСКН
20-06-2013, 20:16, Cesky
V soucasn'e dobe soudu Sovetsk'eho jm'eno g. Vladivostoku poslouch'a vec stolet'i 232 ch.1 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (organizace nebo obsah притонов pro konzumaci omamn'ych l'atek,...
Z'adn'y poplach? Kr'adezi a sp'alil
16-07-2013, 18:33, Cesky
Dobrodruzstv'i jin'eho narkomana, kter'i vydel'avaj'i na zivobyt'i prostrednictv'im trestn'ich remesel, byly ned'avno dokonceny v trestn'i veci. Vysetrovatel'e policejn'i oddelen'i c'islo 6 Amia...
Ridic srazil sestilet'eho chlapce v Primorje
18-06-2013, 12:00, Cesky
Za posledn'i den na silnic'ich Приморья utrpelo osm osob, ve dvou pr'ipadech byly traumatizovan'e deti: chlapci 5 a 6 let, rekl RIA «VladNews» v tiskov'e sluzbe dopravn'i policie Приморья. V obci je...
840kg zadrzen'ych drog v policejn'i Primorye
21-07-2013, 19:45, Cesky
Pr'ace mobiln'ich a pevn'ych stanic pusob'ic'ich skupin policie. Kazd'y den, policist'e prov'adet provozn'i overen'i informac'i na jednotlivce zapojen'e do obchodu s drogami, kter'y se skl'ad'a z...
Vedouc'i oddelen'i rusk'eho ministerstva vnitra
8-08-2013, 10:47, Cesky
Kdyz zamestnanci dopravn'iho policie pokusila zastavit sv'e protipr'avn'i jedn'an'i, napadl policisty a vybran'e sluzebn'ich zbran'i, ukraden'ych z vojensk'eho brnen'i a prileb. Za to, ze na prvn'i...
9-09-2013, 15:40, Cesky
29.srpna 2011 Seaside FAS Ruska uznala spolecnost "Vostokstroyservis" porusil feder'aln'i z'akon "o ochrane hospod'arsk'e souteze". Je treba pripomenout, ze v roce 2010 Katedra mestsk'eho rozvoje...
V p'at'e Rozhodc'iho soudu projedn'any nov'e hranice
10-07-2013, 18:02, Cesky
Nejdulezitejs'i pro Primorye Territory z'akona, kter'y je urcen k zajisten'i obyvatelstva regionu je pr'avo "na voln'e poskytov'an'i pozemku pro individu'aln'i bytovou v'ystavbu v Primorye 'uzem'i."...
Video umen'i podle izraelsk'e umelkyne v'ystave ve Vladivostoku
1-08-2013, 21:46, Cesky
V centru soucasn'eho umen'i dnes "Dawn" zobrazit videoistallyatsiyu od izraelsk'e umelkyne Sigalit Landau. Fascinuj'ic'i 11 minut videa s n'azvem "Deadsee» doj'im'a se sv'ymi kontrasty a smyslnost....
Vladivostok pod'ivat na toho bastarda, kter'y porazil kliniku tehotn'e zeny pobl'iz
31-07-2013, 18:01, Cesky
Ve sluzbe Vladivostoku se obr'atil 26-let'y obyvatel krajsk'eho mesta. Podle zalobkyne, v bl'izkosti kliniky zen v ulici Ostryakov 6 porazil ji nezn'am'a. Obet, kter'a se nach'az'i v dev'at'em...
Ozn'amen'i kulturn'ich akc'i o v'ikendu ve Vladivostoku RIA «» VladNews
12-07-2013, 12:15, Cesky
Divadlo na dovolenou. Zah'ajen'i sezony - v z'ar'i. Vecern'i predstaven'i. 13. cervence - "Mot'yli jsou zdarma"(16 +), 14. cervence - "jeste neskoncila", zac'atek v 1800 hodin. Pro deti. 12. cervence...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!