Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Shrnul «Jarn'i v'anek»

Shrnul «Jarn'i v'anek» Otevren'e mistrovstv'i v roce Vladivostoku na черлидингу «Jarn'i v'anek» se konal ve sportovn'im are'alu «Ml'ad'i». Mistrovstv'i por'adan'e federac'i черлидинга Pr'imorsk'eho kraje, prob'ih'a uz pet let. Sportovci z Vladivostoku, Khabarovsk, N'alezy jin'ych mest a okresu Chabarovsk'y a Pr'imorsk'eho hrany opet sesli, aby predvedli sv'e 'uspechy v tomto появившимся v Rusku pomerne ned'avno sportu. Tentokr'at se soutez'i z'ucastnilo v'ice nez 200 z'avodn'iku. 'Ucastn'ici soutezili individu'alne druzstev, stejne jako v kategori'ich "Duet", "Chir-кричалка", "Dance", "Elit". V'itezov'e v kazd'e kategorii obdrzeli vecn'e ceny a d'arky Dals'i cenu «Za vuli k v'itezstv'i z'iskal t'ym «Boom» z detsk'eho domova c. 2 g. Vladivostoku, cenu «Nejleps'i болельщику» dostali rodice t'ymu «Smajl'iku», kter'e se speci'alne na soutez'ich stvorili sami kost'ymy-maskoti t'ymu a zakorenen'i se v nich za vsech sportovcu. Tak'e speci'aln'i ceny - znackov'e hrnky s odznakem federace - dostali div'aci, na v'iteze v soutezi «Кричалка».Опубликовано:   11-06-2013, 10:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Petersburg lid'e shrom'azdili na D'aln'em v'ychode 35 tun humanit'arn'i pomoci
13-09-2013, 14:02, Cesky
Petersburg sb'irat humanit'arn'i pomoc od obcanu a podniku k potreb'am obyvatel D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh, na pomoc obetem povodn'i, dokoncen'e a tvoril. Zpracoval V'yboru pro soci'aln'i...
V Nakhodka otevren'e koupac'i sez'onu
11-07-2013, 14:15, Cesky
Sledov'an'i souladu s pozadavky kladen'ymi na organizaci pobytu na pl'az'ich, bude pokracovat az do ukoncen'i sez'ony, 15.z'ar'i. Stejne jako dr'ive, vetsina pl'az'i se nach'az'i v sousedstv'i sekci...
Mlad'y inspektor hnut'i melo
11-07-2013, 14:20, Cesky
Soutez se konala ve dvou f'az'ich. Prvn'i - teoretick'a. Dosp'ivaj'ic'i musel resit probl'emy 10 v z'akladech cin'i prvn'i pomoc. Tyto probl'emy jsou zn'am'e pro kazd'eho ridice, v r'amci prac'i...
30-08-2013, 01:45, Cesky
Vladivostok, IA Primore24. Ne kazd'y den - ale to, co tam je, ne kazd'y rok - Vladivostok l'etat hvezdy svetov'eho boxu. Nicm'ene, federace DRAKA rozhodl, ze je host - Roy Jones Jr - Bude vhodn'e...
V'ice nez 70 milionu rublu pridelen'e pro resen'i probl'emu s bydlen'im osvobozuje rusk'em
23-07-2013, 18:45, Cesky
V'ice nez 70 milionu rublu rozpoctu 'uzem'i Primorsky v roce 2013 poskytnuty na bydlen'i osob se zdravotn'im postizen'im, rodiny pecuj'i o deti se zdravotn'im postizen'im, veter'anu a vojensk'ych...
Irina Rodnina
14-07-2013, 18:47, Cesky
Legend'arn'i atlet chv'alil postaven'e objekty, a upozornuje, ze iv Moskve a Petrohradu, je nekolik skol pochlubit takov'ych modern'ich sportovn'ich zar'izen'i. St'atn'i dumy a trojn'asobn'y...
Фигуранты «уссурийского veci» vol'i sebevrazda?
13-06-2013, 14:32, Cesky
RIA «VladNews» jiz vyk'azan'e o tom, ze v prubehu posledn'iho mes'ice v Уссурийске konaj'i zadrzov'an'i a zat'yk'an'i zn'am'ych ve meste podnikatelu a sportovcu. Duvodem je pr'ace na odhalen'i vrazdy...
Ve Vladivostoku, policie kontrole zapalov'an'i vozidel
17-07-2013, 16:31, Cesky
Stezovatel uvedl, ze v dan'e oblasti v Avrorovskaya, 17 vozidel horet. Na sc'enu opustil vysetrovac'i t'ym Frunze OOP a nouzov'e situace ministerstvo. Poz'ar byl rychle lokalizov'an. Zjistil, ze v...
21-08-2013, 11:15, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli vysetrovac'i t'ym se zenist'e. Policie uspor'adala cordon oblast. Zenijn'i zjisteno, ze skor'apky jsou poskozen'e, nemaj'i pojistku a mohou b'yt prepravov'any. Rozhodl...
Na pomoc postizen'ym lidem a seniorum приморцам objevil «Sanatorium na doma»
1-07-2013, 23:30, Cesky
«Sanatorium na doma» - tak se jmenuje nov'a soci'aln'i sluzba, kterou zav'ad'i Pr'imorsk'e centrum soci'aln'ich sluzeb obyvatelstva (ПЦСОН). Jak je uvedeno v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!