Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам

Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам Pripomenme si, ze TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka kluci psali 27. kvetna. Sezn'amit se s v'ysledkem zkousky je mozn'e na m'iste www.ege.pippkro.ru. Pro tuto datab'azi je treba zadat pr'ijmen'i, jm'eno, pr'ijmen'i z'aka, ale tak'e s'erii a c'islo jeho pasu. Mimochodem, rusk'y jazyk se stal prvn'im predmetem, v'ysledek zkousky, na kter'y jsou jiz zn'amy. V pondel'i tak'e ожидались v'ysledky o historii, biologii, informatice a ICT. V'ysledky TESTOV'AN'I z matematiky budou k dispozici priblizne 17. cervna. Pripomenme si, pron'ajem rusk'eho jazyka a matematiky potrebn'a pro z'isk'an'i certifik'atu o prumeru (pln'e) obecn'e vzdel'av'an'i. V pr'ipade, ze student neuspel pouze jeden z povinn'ych predmetu, u nej je sance na пересдачу. Pro tento vyclenit dva z'alozn'i dne: 18. cervna - rusk'y jazyk, 19. cervna - matematika. Ale pokud absolvent z'iskal «неуд» na obou povinn'e predmety, pak m'isto certifik'at obdrz'i pouze potvrzen'i o n'avsteve skoly. Mimochodem, pokud absolvent se domn'iv'a, ze poc'itac spatne zpracovan'e 'udaje a nespravedliv'e занизил hodnocen'i, m'a dva dny na pod'an'i pr'islusn'e odvol'an'i v конфликтную komisi, kter'a pracuje pri okrajov'e oblasti vzdel'av'an'i. Tyto dva dny se mer'i ode dne vyhl'asen'i v'ysledku TESTOV'AN'I. I kdyz v pln'e vzor zkousku v oblasti rusk'eho jazyka v Primorje jeste ne, Рособрнадзор poznamenal: D'aln'y V'ychod resil tento 'ukol l'epe, nez v predchoz'ich letech. Celkov'e zv'ysen'i efektivity TESTOV'AN'I, jak uv'ad'i ofici'aln'i internetov'e str'anky agentury, doslo hlavne kvuli z'aku D'aln'eho V'ychodu, dr'ive tradicne показывавших nizs'i v'ysledky. Pravda, n'as region a nyn'i predstavitel'e - az pr'ilis m'irn'y rust techto ukazatelu. - Celkove zkouska rusk'y jazyk uk'azal m'irn'y n'arust rusk'ych prumern'e sk'ore TESTOV'AN'I na predmet (o 2 body). Pouze 4 procenta ve srovn'an'i s lonsk'ym rokem zv'ysil pod'il 'ucastn'iku, jejichz v'ysledek je v rozmez'i 61-80 bodu, a to o 3 procenta - высокобалльников s v'ysledky z 81 az 100 bodu. Ve vetsine subjektu RF je pozorov'an m'irn'y n'arust prumern'e sk'ore, coz potvrzuje общероссийскую sklon, - detail v ofici'aln'i tiskov'e zpr'ave. Zlepsen'i v'ysledku, podle odborn'iku, muze b'yt zpusobeno mnoha faktory. Zejm'ena t'im, ze postup TESTOV'AN'I se stala zn'am'e a srozumiteln'e, a pozadavky v'yrazne ruznorod'e. Nav'ic, v posledn'i dobe se objevily kvalitn'i d'avky v pr'iprave na TESTOV'AN'I. Mimochodem, proveden'y odborn'iky anal'yza v'ysledku zkousky z rusk'eho jazyka nen'i potvrdil hypot'ezu o narusen'i jeho v'ysledky z rozev'irac'iho na Internetu ruzn'e materi'aly (seznamy 'ukolu, hotov'ych odpoved'i), tak ci onak souvisej'ic'i s postupem ulozen'i.

Olga Сироткина, noviny, «Vladivostok»

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Po preform'atov'an'i nove otevren 'urad Sporitelny na Oce'anu ol-ti, 110а ve Vladivostoku
27-06-2013, 14:02, Cesky
Po preform'atov'an'i nove otevren popul'arn'i 'urad Sporitelny c. 8635/0186 na Oce'anu ol-ti, 110а ve Vladivostoku. Vyuzit'i modern'ich spr'avn'e a technick'ych resen'i umoznilo v'yrazne rozs'irit...
Приморские полицейские обеспечивают безопасный отдых детей в оздоровительных центрах
6-07-2013, 13:31, Cesky
За каждым местом массового отдыха детей и подростков закреплены сотрудники из числа руководящего и инспекторского состава территориальных органов внутренних дел. Осуществлены 253 проверки...
Turistika na moste
5-06-2013, 02:46, Cesky
Zde je jiz ctyri dny most pres z'atoku Zlat'y Roh je otevren i pro chodce, pravda, zat'im v testovac'im rezimu. Od prvn'iho dne turistick'e chodn'iky se tes'i oblibe, zejm'ena u obyvatel Чуркина,...
Square, Ryb'arsk'a sl'ava - nov'y zivot a kr'asn'y symbol Vladivostoku
4-09-2013, 20:35, Cesky
Na n'amest'i Ryb'ar sl'avy Dnes to nebylo preplnen'e . D'est a studen'y v'itr nemusel chodit. - Vcera byl slunecn'y den, a tam je tak mnoho maminky s detmi chod'i - r'ik'a Tatiana, mal'y babicka...
Vladimir Putin:
31-08-2013, 15:30, Cesky
Vladimir Putin rekl, ze rozvoj lodn'iho prumyslu m'a z'asadn'i v'yznam pro zemi. "To je z'aklad pro obranu, soci'aln'i a ekonomick'e probl'emy, to je popt'avka po kvalifikovan'ych pracovn'iku,...
V'ice nez tis'ic obcanu, z'ucastnili zkousky флэшмоба «Jsem r'ad Vladivostok» na n'abrez'i Цесаревича
30-06-2013, 14:15, Cesky
Vcera, 29. cervna, na n'abrez'i Цесаревича konala prvn'i zkouska флэшмоба «Jsem r'ad Vladivostok», kter'y se bude konat 7. cervence na Zlat'em moste. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby...
V Primorje zamestnanci dopravn'i policie prov'adej'i preventivn'i operaci «Pozor deti!»
12-06-2013, 14:45, Cesky
V r'amci operace zamestnanci dopravn'i policie navst'iv'i vsechny bez v'yjimky skolky, a pak a letn'i t'abory, aby se jeste jednou pripomenout, kluci z'aklady bezpecn'eho chov'an'i na silnici. Ve...
Vl'ada souc'ast'i
19-07-2013, 13:53, Cesky
Vl'ada dala feder'aln'i p'acky kontrolu l'eciv vypor'adat s nov'ym druhem z'avislost'i - kouren'i m'ich'a. Jsou rozdeleny na voln'em trhu a prostrednictv'im internetu pod z'aminkou zdravotnick'ych...
Horoskop na cerven 13
13-06-2013, 09:45, Cesky
ОВНАМ den prinese komunikace s pr'ateli, kde si budete stredem pozornosti, zdrojem zaj'imav'ych informac'i. I pres vysokou emocion'aln'i pozad'i, navenek se budete v klidu a dokonce i pomalu, nez...
Seascape na ulici Dobrowolski
22-08-2013, 01:31, Cesky
S'ily mestsk'eho monument'aln'i obyvatel'e budovy, mestsk'a spr'ava a pracovn'ici verejn'e neziskov'e organizace "kontroly" Brownie na sten'ach pril'ehaj'ic'ich k domu budovy zacala ukazovat obr'azky...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!