Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Soutez kreseb a plak'atu «Ne tab'aku» se kon'a v пришкольных t'aborech

Soutez kreseb a plak'atu «Ne tab'aku» se kon'a v пришкольных t'aborech Jiz nekolik dn'i ve Vladivostoku pracuj'i пришкольные t'abora. Zde kluci se 'ucastn'i sportovn'ich soutez'i, chod'i na v'ylety, sledov'an'i filmu, navstevuj'i ruzn'e krouzky. Napr'iklad ted v пришкольных t'aboru prob'ih'a soutez kreseb a plak'atu «Z'adn'y snupac'i tab'ak!». Dle podm'inek souteze kluci vizu'alne l'ic'i tuto katastrof'aln'i zvyku, jej'i dusledky a mozn'e zpusoby, jak na jej'i prekon'an'i. Nejleps'i dos'ahnou k cetn'ym nezapomenuteln'e d'arky. Pripomenme si, ze vstup do пришкольные t'abory jako rekreanti mohou z'aci od prvn'i do sedm'e tr'idy. Pro tento rodicum bylo nutn'e obr'atit se na reditele skoly, kterou navstevuje jejich d'ite, a tak'e poskytnout pomoc od pediatr. O tom reditele skoly varovali rodice jeste ve f'azi tvorby z'adost'i pred nekolika t'ydny. Pobyt a stravov'an'i v takov'em t'abore zdarma. Rodice budou muset samostatne platit za l'istky do kina a na v'ylety. Samozrejme, pokud d'ite chce navstevovat. Pri tom mohou rodice takov'y slozit urcitou c'astku na vsechny akce - to je asi 2000 kc, a mohou d'at d'iteti pen'ize na l'istek do kina v ten den, kdyz je to film podle pl'anu. B'yt v пришкольном t'abore se d'ite mohlo od 8:30 hod. do 14:30. I v letosn'im roce jako experiment pl'anuje uspor'adat v nekter'ych t'aborech denn'i sp'anek. Pro toho ve tr'id'ach jsou instalov'any postele. Jen za l'eto bude uspor'ad'ano nekolik zmen пришкольных t'aboru.Опубликовано:   10-06-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Horoskop na cerven 14
14-06-2013, 14:16, Cesky
BERAN. Pravdepodobne st'ale pr'ijemn'e zpr'avy od pr'ibuzn'ych, kter'i zij'i v jin'ych mestech. Snazte se vyhnout neuv'azen'e ciny - zachovat chladnou hlavu, jste schopni naj'it zpusob, jak resit...
Ussurijsk pripravuje na oslavy City Den
11-07-2013, 14:20, Cesky
Symbol oslav zust'av'a stejn'y - duha spektrum. Kdo r'idil obecn'i turnaje zlepsen'i "Favorite City" soutez dreven'a plastika "Ussuri krajka" FOTOSOUTEZ "Mesto, kde jsme" a dals'i. Identifikov'any...
Start prvn'iho z'avodu Petra Velik'eho Bay Cup
2-09-2013, 13:48, Cesky
Dne 31. srpna Amur Bay byly pred'any prvn'i m'ili. All-regata "Poh'ar Petra Velik'eho Bay - 2013 - Cup of Russia in" Konrad 25R ". Na zac'atku prvn'iho z'avodu se 58 jachty v 7 testovac'ich skupin....
Spor o
22-07-2013, 22:03, Cesky
Jedna z pravdepodobne nejv'ice "drah'e" pr'ipadu, kter'e budou diskutov'any v p'at'e odvolac'i soud se sporem mezi "Dalmostroem" a "Pacific most stavebn'i firmou"(TMC). V s'azce je 223 milionu rublu....
10.cervence vstupenky startu rezervace pro dom'ac'i hry Vladivostok HC
9-07-2013, 15:00, Cesky
Pr'ijem z'adost'i bude prob'ihat v kav'arne sportovn'im are'alu "Pole"(ulice Ovchinnikov, 26)od 9:00 do 19:00. Vyplnit prihl'asku bude v kav'arne IC "p'olu." Telefonn'i informace:(423), 267 az 3750....
Ochrana pr'ace na pokladne st'atn'iho zastupitelstv'i
17-06-2013, 21:46, Cesky
Uk'azalo se, ze v obecn'ich 'uradech МБУ «Mestsk'y Pal'ac kultury», МБУ «Dum kultury «Лозовый» a КГОАУ NEVL'ADN'I organizace «vyss'i Odborn'e skoly c. 23» mzdy выплачивалась v letosn'im roce, bez...
Gener'aln'i prokur'ator Ruska na D'aln'y v'ychod se
12-09-2013, 17:51, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti rusk'eho gener'aln'iho prokur'atora Jurij Cajka n'avstevu oblast'i postizen'ych z'aplavami na D'aln'em v'ychode. Behem n'avstevy bude meziresortn'i setk'an'i, kter'e se bude...
Supertyphoon
20-09-2013, 19:27, Cesky
V soucasn'e dobe, obr'i trycht'yr atmosf'erick'e boure v Pacifiku. Osa ot'acen'i pro tuto hodinu je 560 km od jizn'iho c'ipu Tchaj-wanu a 720 km severo-v'ychodne od filip'insk'eho hlavn'iho mesta...
Prisel za dluhu - zjistili obvinen'eho z trestn'eho cinu
26-06-2013, 19:02, Cesky
Spolecne se z'astupci ministerstva VNITRA muz byl zadrzen a uveznen pod mostem. Exekutori, kter'i prijedou domu, na dluzn'ikovi obcana, S., m'isto nej doma otce nekolik lid'i, kter'i ve stavu...
Nezamestnan'i rusk'em
29-08-2013, 18:46, Cesky
otevr'it sv'e vlastn'i podnik'an'i. Financn'i podpora poskytovan'a mlad'ym lidem z krajsk'eho rozpoctu v r'amci d'ilc'iho programu "Rozvoj mal'ych a stredn'ich podniku v Primorye 'uzem'i." V...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!