Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Soutez kreseb a plak'atu «Ne tab'aku» se kon'a v пришкольных t'aborech

Soutez kreseb a plak'atu «Ne tab'aku» se kon'a v пришкольных t'aborech Jiz nekolik dn'i ve Vladivostoku pracuj'i пришкольные t'abora. Zde kluci se 'ucastn'i sportovn'ich soutez'i, chod'i na v'ylety, sledov'an'i filmu, navstevuj'i ruzn'e krouzky. Napr'iklad ted v пришкольных t'aboru prob'ih'a soutez kreseb a plak'atu «Z'adn'y snupac'i tab'ak!». Dle podm'inek souteze kluci vizu'alne l'ic'i tuto katastrof'aln'i zvyku, jej'i dusledky a mozn'e zpusoby, jak na jej'i prekon'an'i. Nejleps'i dos'ahnou k cetn'ym nezapomenuteln'e d'arky. Pripomenme si, ze vstup do пришкольные t'abory jako rekreanti mohou z'aci od prvn'i do sedm'e tr'idy. Pro tento rodicum bylo nutn'e obr'atit se na reditele skoly, kterou navstevuje jejich d'ite, a tak'e poskytnout pomoc od pediatr. O tom reditele skoly varovali rodice jeste ve f'azi tvorby z'adost'i pred nekolika t'ydny. Pobyt a stravov'an'i v takov'em t'abore zdarma. Rodice budou muset samostatne platit za l'istky do kina a na v'ylety. Samozrejme, pokud d'ite chce navstevovat. Pri tom mohou rodice takov'y slozit urcitou c'astku na vsechny akce - to je asi 2000 kc, a mohou d'at d'iteti pen'ize na l'istek do kina v ten den, kdyz je to film podle pl'anu. B'yt v пришкольном t'abore se d'ite mohlo od 8:30 hod. do 14:30. I v letosn'im roce jako experiment pl'anuje uspor'adat v nekter'ych t'aborech denn'i sp'anek. Pro toho ve tr'id'ach jsou instalov'any postele. Jen za l'eto bude uspor'ad'ano nekolik zmen пришкольных t'aboru.Опубликовано:   10-06-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
200 tis'ic duchodcu dostanou pr'ispevek na penzijn'i
28-06-2013, 23:45, Cesky
Pr'irustek bude vypoctena s ohledem na poplatky, kter'e platili za ne zamestnavatel'e v roce 2012 a kter'e nejsou zahrnuty v hotovosti pri nov'em obsazen'i duchod nebo jeho перерасчете. Bude tak'e...
Alexander Kostenko drzet strategick'a setk'an'i v Dalnegorsk
16-09-2013, 15:50, Cesky
Zde bude drzet s'erii workshopu. Na 11 region'aln'ich reditelstv'i zacne topn'a sez'ona. Spolecne s odborn'iky specializovan'e struktury, shrne pr'ipravu na zimn'i bydlen'i, obcansk'e vybavenosti a...
Zpev'ak a skladatel Igor Nikolaev podporil флэшмоб na Zlat'em moste
14-06-2013, 19:01, Cesky
Slavn'y rusk'y zpev'ak a skladatel Igor Nikolaev podporil флэшмоб «Jsem r'ad Vladivostok», kter'y se bude konat 7. cervence na Zlat'em moste. P'isen Igor Nikolaeva «Vladivostok», naplnen'y v roce...
Rusk'e leteck'e spolecnosti nen'i dovoleno nap'ajet cestuj'ic'i na palube letadla
6-09-2013, 15:19, Cesky
Rusk'e leteck'e spolecnosti muze b'yt povoleno neposkytnout tepl'ych j'idel na palube. Takov'y n'avrh obsazen'y v n'avrhu poukazu vydan'eho Ministerstvem dopravy. Ministerstvo nab'iz'i dopravu...
Igor Пушкарев podal ucitelum мединститута cestn'e uzn'an'i a penezn'i ocenen'i
18-06-2013, 12:00, Cesky
Ucitel'e a studenti pozdrav'i kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев. - V'azen'i profesori, ucitel'e, studenti! Pri pohledu na v'as, uvedom'ite si, jak moudr'e bylo rozhodnut'i zalozit ve Vladivostoku...
V Khanka nemocnici zacal cvicit audioterapiyu
28-08-2013, 18:16, Cesky
Druh audioterapiyu zacal cvicit ve sten'ach KGBUZ "Khankaysky centr'aln'i okresn'i nemocnice." Pracoviste je vybaveno dvema reproduktory, z nichz pr'ijemn'a hudba pomoci pacientovi uvolnit a j'it k...
Village Festival
31-07-2013, 18:05, Cesky
Obec se otevre v m'iste kasny pod kina "oce'an", kter'y letos jiz kon'a rada kulturn'ich akc'i. Po odvol'an'i k mestsk'e spr'avy bylo zruseno ze z'asuvek. Jako koordin'atorka Mezin'arodn'iho...
Obyvatelstvo Приморья pridali bezplatnou pr'avn'i pomoc
27-06-2013, 14:01, Cesky
R'izen'i je V Rusku na Приморскому okraji a Приморское region'aln'i pobocka rusk'e verejn'e organizace «Sdruzen'i advok'atu Ruska» dohodli o spolupr'aci na poskytov'an'i bezplatn'e pr'avn'i pomoci...
Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu
22-08-2013, 21:47, Cesky
V'ystava "Tis'ickr'at kr'asnejs'i " otevrel vcera v Divadle pro ml'adez v r'amci 8. bien'ale umen'i Vladivostoku. Autori v'ystavy - Ayano Hattori(Japonsko), Ina Jang(Korea)a Danven Xing(C'ina)- se...
Povoden na D'aln'em v'ychode spolkov'e Okres: Chabarovsku - 808 cm, Komsomolsk - 833 cm
4-09-2013, 11:17, Cesky
Voda v oblasti Chabarovsku pokracuje "vyrust." V 'urovni Chabarovsku povodn'i jiz 808 cm(5 cm pridan'e vody), Komsomolsk-na-Amur pridali v'ice nez 13 cm a hladina reky Amur jiz dos'ahl 833 cm Jedn'a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!