Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

C'inanka выдавала propasoval трепанг za zaoblen'i vlastn'iho tela

C'inanka выдавала propasoval трепанг za zaoblen'i vlastn'iho tela 326 kg neleg'alne prepravovan'ych morsk'ych plodu bylo zjisteno inspektor celn'i 'urad MAPP Hran u выезжающей do C'iny гражданки CLR. Zena doufala skr'yt bal'icky s трепангом od celn'i kontroly, прикрепив jejich lep'ic'i p'askou k tricku a рейтузам pod джемпером a dz'iny. V'yvoz трепанга se r'id'i 'Umluvou o mezin'arodn'im obchodu s druhy volne zij'ic'ich zivocichu a plane rostouc'ich rostlin, ohrozen'e - CITES a je povoleno pouze v pr'ipade, ze licencn'i dokumenty. Potrebn'e doklady u zahranicn'i гражданки dopadlo. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar Уссурийской celnice, биоресурсы stazeny a jsou zamereny na posouzen'i. O techto гражданки zah'ajeno spr'avn'i vec podle c'asti 2 cl'anku 16.1 КоАП Ruska «utajov'an'i zboz'i od celn'i kontroly t'im, ze pouzit'i vyrovn'avac'ich pamet'i nebo jin'ych zpusobu, затрудняющих detekce zboz'i, a to bud prostrednictv'im pred'av'an'i jedn'im zboz'i druhy z jin'ych pri presunu pres celn'i hranice Rusk'e Federace». A китаянке, jak je videt, nelze oklamat бдительных уссурийских таможенников.Опубликовано:   10-06-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nadan'i mlad'i lid'e jsou zv'ani do Vladivostoku o ceny
4-09-2013, 20:35, Cesky
'Urad spr'avy Vladivostoku prij'im'a dokumenty kandid'atu na udelen'i ml'adez "si neco," a n'apis "Ml'adez vektor." "Vladivostok mestsk'a spr'ava prezkoumala podm'inky a postup pro udelov'an'i cen...
Psychicky nemocn'a zena zij'ic'i ve Vladivostoku zak'az'ano m'it plynov'e zbrane
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak praxe ukazuje, do zbrane (leg'aln'i, v jist'em smyslu), ve Vladivostoku se muze dostat kazd'y clovek, dokonce i dusevne nemocn'e. A ne jen tak dostat a z'iskat ho na legitimn'i uz'iv'an'i....
Barevn'e zv'irata v bl'izkosti владивостокского cirkusu
25-06-2013, 19:17, Cesky
Ve Vladivostoku pokracuje malba opern'e zdi. Autori nov'e kreativity, kter'y se objevil vedle владивостокским circus - umeleck'y spolek «Захар a Boba» (Захар Vrabci a Vasilij Галактионов). Kluci se...
Prim'ator Igor Pushkarev predstavil na hristi z'aci Technick'e lyceum
10-07-2013, 18:03, Cesky
Dnes, 10. cervence starosta Igor Pushkarev prezentov'any na mlad'e lidi(a na technick'e vysok'e skole ucil pouze chlapci), v'ice'ucelov'e sportovn'i hriste. "Nikdy jsme nemeli predt'im - r'ik'a...
Nov'a kancel'ar Sberbank na ulici. Borisenko, 16 byl otevren ve Vladivostoku
19-07-2013, 22:05, Cesky
Vkl'ad'a se nov'y bod pr'itomnosti Sberbank objevil na mape Vladivostok. 'Urad bankovn'i rozs'iren'e form'atu otevrel na ulici. Borisenko, 16. Ve sv'e soukrom'e z'akazn'iky mohou vyuz'it celou sk'alu...
V partyz'ansk'ych oblastech nehode, kter'a si vyz'adala lidsk'y zivot
26-08-2013, 13:00, Cesky
V partyz'ansk'e z'ony na d'alnici Nakhodka - Lazo - Olga - Kavalerovo byla dopravn'i nehoda, kter'a si vyz'adal zivoty cloveka. Dals'ich pet lid'i, vcetne det'i, utrpel poranen'i ruzn'e z'avaznosti....
Vladivostok: zenu odsoudil za prodej spion'azn'i zar'izen'i
18-06-2013, 12:00, Cesky
Ve meste Vladivostoku vynesen verdikt, v pr'ipade nez'akonn'eho obehu speci'aln'ich technick'ych prostredku, urcen'ych pro негласного v'ice informac'i. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior...
Zamestnavatel'e mohou platit za D'aln'em v'ychode regionu pojistn'eho prostrednictv'im termin'alu sporitelny
15-07-2013, 10:18, Cesky
Nyn'i r'id'i pojistoven legislativy plateb ve prospech oddelen'i fondu soci'aln'iho zabezpecen'i je mozn'e prov'est prostrednictv'im informacn'ich a platebn'ich termin'alu a bankomatu. "Tato sluzba...
Zrusit nulovou ppm od 1. z'ar'i
11-07-2013, 14:17, Cesky
Pr'islusn'e zmeny z'akona o spr'avn'ich deliktech(CAO Code)a cl'anku 28 spolkov'eho z'akona "na bezpecnost silnicn'iho provozu." Krome toho, zv'ysen'i a v'yse pokuty u poctu dopravn'ich prestupku....
Party «Cetba. Jeden rok. Letu norm'aln'i» probehla ve Vladivostoku
13-06-2013, 19:15, Cesky
Vcera v baru «Чкалов» se konal vecer b'asnick'e cten'i «Cetba. Jeden rok. Letu norm'aln'i», venovan'e v'yroc'i aktualizovan'eho projektu. Verejnost, разгоряченная полуторачасовым ocek'av'an'im a...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!