Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

C'inanka выдавала propasoval трепанг za zaoblen'i vlastn'iho tela

C'inanka выдавала propasoval трепанг za zaoblen'i vlastn'iho tela 326 kg neleg'alne prepravovan'ych morsk'ych plodu bylo zjisteno inspektor celn'i 'urad MAPP Hran u выезжающей do C'iny гражданки CLR. Zena doufala skr'yt bal'icky s трепангом od celn'i kontroly, прикрепив jejich lep'ic'i p'askou k tricku a рейтузам pod джемпером a dz'iny. V'yvoz трепанга se r'id'i 'Umluvou o mezin'arodn'im obchodu s druhy volne zij'ic'ich zivocichu a plane rostouc'ich rostlin, ohrozen'e - CITES a je povoleno pouze v pr'ipade, ze licencn'i dokumenty. Potrebn'e doklady u zahranicn'i гражданки dopadlo. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar Уссурийской celnice, биоресурсы stazeny a jsou zamereny na posouzen'i. O techto гражданки zah'ajeno spr'avn'i vec podle c'asti 2 cl'anku 16.1 КоАП Ruska «utajov'an'i zboz'i od celn'i kontroly t'im, ze pouzit'i vyrovn'avac'ich pamet'i nebo jin'ych zpusobu, затрудняющих detekce zboz'i, a to bud prostrednictv'im pred'av'an'i jedn'im zboz'i druhy z jin'ych pri presunu pres celn'i hranice Rusk'e Federace». A китаянке, jak je videt, nelze oklamat бдительных уссурийских таможенников.Опубликовано:   10-06-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Koncert
29-07-2013, 15:02, Cesky
V sobotu 27. cervence klub hostil koncert BSB Vladivostok alternativn'i kapely "V'ira v sobe", venovan'a 10. v'yroc'i skupiny. Prvn'i vystoupen'i bylo 25.cervence 2003. Pak kapela hr'ala predkapela...
Z'adosti o letn'ich her,
31-08-2013, 15:32, Cesky
Na hru " Co, kde, kdy?" Se bude konat dne 5. z'ar'i prij'imat z'adosti od vsech z'ucastnen'ych osob. Z'adn'e vekov'e omezen'i. Pro 'ucast v intelektu'aln'im souteze, je treba zaslat z'adost na...
Zacal soud nad bydliste Приморья, пытавшимся koupit v'alecn'e zbrane u pr'islusn'iku
27-06-2013, 04:31, Cesky
Provozn'i zamestnanci R'izen'i krimin'aln'iho vysetrov'an'i krajsk'e policie a kolegy oddelen'i УФСБ byl zastaven pokus o z'isk'an'i vojensk'ych zbran'i ve Vladivostoku. Dva muzi meli v pl'anu...
V are'alu Palo nez v srpnu 27 az 28 bude hostit konferenci o poz'arn'i bezpecnosti
20-08-2013, 11:16, Cesky
27 - 28 srpna 2013 v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity se bude konat na ostrove rusk'e vedecko-praktick'a konference "Poz'arn'i bezpecnost konstruov'ano a vyrobeno budov a zar'izen'i."...
Divadlo opery a baletu bude uvolnovat z'aznamy koncertu na jeho vlastn'im labelu
5-06-2013, 22:32, Cesky
V Pr'imorsk'em divadle opery a baletu pokracuje soubor souborem a zkousky, pri kter'e se 'ucastn'i muzikanti Pacifik symfonick'eho orchestru, pozvan'i hudebn'ici z Moskvy a Petrohradu. Speci'alne pro...
V obci je. Mendelejev v Komsomolsk-on-Amur spusten'i operacn'iho velitelstv'i
12-09-2013, 21:50, Cesky
rusk'eho ministerstva krizov'ych situac'i. Dohl'iz'i na pr'aci na zivobyt'i v hlavn'im st'atn'im inspektorem Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace D'AREK Vadim Sergeev. Denn'i provoz ze...
V Rusku se v'yznamne sn'izil pocet
3-08-2013, 22:30, Cesky
Pocet trestn'ich vec'i, kter'e jsou predmetem vyp'atrat osoby podl'ehaj'ic'i trestn'i odpovednosti, od roku 2007 do soucasnosti, se sn'izila o t'emer o faktor 2. To je z'aver do hlavn'iho vojensk'eho...
Povodnov'e skody na D'aln'em v'ychode, by podle predbezn'ych odhadu prekrocit 30 miliard rublu
30-08-2013, 14:20, Cesky
'Ucast na setk'an'i se z'ucastnil tak'e asistenty prezidenta Andrej Belousov, Jurij Trutnev, prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov ministru hospod'arsk'ych, soci'aln'ich a v'ykon bloku, hlav...
Architekti absolventi Technick'ych skol ДВФУ vid'i budouc'i Vladivostok-zvl'astn'i
21-06-2013, 10:30, Cesky
Tento t'yden st'atn'i zkusebn'i komise, отсмотрела 28 prac'i studentu katedry designu vytvoren'e prostred'i Inzen'yrsk'e skoly ДВФУ. V nejblizs'ich dnech dostanou sv'e diplomy ve slavnostn'i...
Osud
10-07-2013, 12:04, Cesky
Home Arena Vladivostok obdrzela odborn'e technick'e stanovisko pripravenosti "North" je zkratka pro provoz, ale konecn'e rozhodnut'i v t'eto veci mus'i b'yt potvrzeno Komis'i stadionech RAF. V...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!