Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Артеме policist'e priznali loupez

V Артеме policist'e priznali loupez V soucasn'e dobe se res'i ot'azka o zvolen'i ohledne zadrzen'ych preventivn'i opatren'i. Ve skutecnosti разбойного 'utoku zah'ajeno trestn'i r'izen'i. V pul des'at'e vecer na d'alkov'e ovl'ad'an'i ve sluzbe ОМВД Ruska ve meste Arta prijat'e zpr'avy 29-let'eho muze. Zadatel rekl, ze pred nekolika minut se k nemu prisli dva zn'am'e. Host'e porazit p'ana электропроводом od кипятильника a завладев tv, uniklo z m'ista nehody. Na sc'enu vyjel следственно-pracovn'i skupina. Policist'e, hrab'an'i potrebn'e stopy, zadrzen'i podezrel'ych. Obyvatel'e mesta Arta, k jednomu z nichz 29 jin'emu 36 let, dali признательные indikace a vr'atil se s obet'i похищенный tv. Oba 'ucastn'ici 'utoku na chv'ili zadrzen'i byli pod vlivem alkoholu. V soucasn'e dobe se res'i ot'azka o vyvolen'i, o nich preventivn'i opatren'i. Ve skutecnosti разбойного 'utoku zah'ajeno trestn'i r'izen'i. Cl'anek 162 Trestn'iho z'akon'iku stanov'i trest odnet'i svobody az na deset let.Опубликовано:   10-06-2013, 19:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V nove postaven'e budove matersk'e skoly na rusk'ych deln'iku, aby fas'ada
22-08-2013, 11:01, Cesky
Nov'e svetle b'ezov'e panely zdob'i fas'adu budovy pod skolky do rustiny, 53. V prubehu minul'eho t'ydne stavitel'e nainstalov'an okna z barevn'eho skla a mel cist'y povrch pro malov'an'i. Kdo zacal...
Historick'e a kulturn'i pam'atky restaurovan'e ve Vladivostoku
14-08-2013, 11:03, Cesky
Pam'atky historie a kultury i nad'ale d'at do por'adku ve Vladivostoku. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, nyn'i restaur'atorsk'e pr'ace na pam'atn'iky, "spolecn'y hrob voj'aku...
Hriste stavet na Avenue of Rud'eho praporu, 133.
24-07-2013, 19:21, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti obyvatele okoln'ich domu mohou tr'avit svuj voln'y cas hr'at fotbal, volejbal a dals'i hry k aktualizovan'emu hristi. Pracovn'ici instalaci nov'ych p'olu zde pro oplocen'i,...
Prasnosti - nad z'ajmy obchodu
5-08-2013, 20:00, Cesky
Na cervencov'em zased'an'i z'akonod'arn'eho sboru Primorsky rozhodnut'i Krai na legislativn'i iniciativy St'atn'i dumy - ". Ao zmene nekter'ych legislativn'ich aktu Rusk'e federace o ochrane...
Igor Пушкарев pod'ileli na ter'enn'ich 'uprav'ach ms c. 11 na admiral Kuznecov,
4-06-2013, 22:02, Cesky
Kvetiny, kere, nov'y tr'avn'ik a dokonce i modr'e v'anocn'i strom nyn'i zdob'i 'uzem'i v bl'izkosti matersk'e skolky c. 11 na ulici Admir'al Kuznecov, 46а. Rodice, jejichz deti navstevuj'i...
Cyclone postizen'ych obyvatel Primorye obdrz'i n'ahradu od provincn'imi 'urady
28-07-2013, 18:32, Cesky
V rusk'em, pokracuj'ic'i likvidaci n'asledku siln'eho cyklonu. Podle oddelen'i civiln'i ochrany 'uzem'i Primorsky, nyn'i v postizen'ych oblastech jm'enem guvern'era Vladim'ira Miklushevsky pracovn'i...
Mistrovstv'i Primorsk'eho kraje se plavili ve vod'ach z'alivu Petra Velik'eho,
16-07-2013, 12:50, Cesky
Prvn'i z nich byl Otevren'e mistrovstv'i Primorsk'eho kraje, 8-11 cervenci. Souteze se z'ucastnili mlad'i n'amorn'ici z c'asti detsk'eho jachtarsk'eho klubu "sedm stop" a Sailing Center "Pacifica"....
Ve Vladivostoku se objevila sluzba, kter'a umoznuje sd'ilet doporucen'i o spolecnostech
18-06-2013, 21:00, Cesky
Kazd'y obyvatel se muze podelit o sv'e recenzi o spolecnosti, pomoci ostatn'im udelat spr'avn'e rozhodnut'i. Za prvn'i t'yden na Флампе nashrom'azdil t'emer 400 hostu. Obyvatelum Kalifornie je treba...
V nove postaven'em skolce na Баляева, 48 vztycili dve patra
5-06-2013, 12:15, Cesky
Tri mal'a zahr'adka m'a kapacitu sest skupin, a to 160 deti. V r'amci projektu jsou poskytov'any hrac'i a span'i, hudebn'i a sportovn'i haly, modern'i catering oddelen'i. Are'al skolky bude oplocen'y...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!