Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku

Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku Z'itra, 11. cervna, ve Vladivostoku se zmen'i rezim provozu autobusov'e trasy c. 29д, доставляющего obyvatel ostrova Rusk'y z obce Podstavci v centr'aln'i c'asti mesta. Konecnou zast'avkou autobusu bude nyn'i «TC Smaragd - 2». Jak je uvedeno v r'izen'i dopravy spr'avy Vladivostoku, puvodne autobusy c. 29д bydleli v bl'izkosti n'adraz'i morsk'e pobrez'i zpr'av na ulici. Нижнепортовой, kde jsou zvykl'i chodit obyvatel'e ostrova Rusk'y pri ceste na morsk'em dopravou. Nyn'i vsak, jak uk'azaly studie cestuj'ic'ich a hodnocen'i samotn'ych ostrovanu, v t'eto zast'avce nen'i treba, tak jako lidem, je pohodlnejs'i chodit v bl'izkosti n'akupn'i centrum «Smaragd», kde se kon'a vetsina mestsk'ych linek a jiz odtud doj'izdet do jin'ych destinac'i. V opacn'em smeru pohyb bude prob'ihat Океанскому a Партизанскому zpusobech od zast'avky «Комарова - galerie - Instrument'aln'i rostlin», na ulici. Gogol se zast'avkami «ВГУЭС - Student», s n'asledn'ym odjezdem na most pres z'atoku Zlat'y Roh a d'ale po trase.Опубликовано:   10-06-2013, 19:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Z'achran'ari v Chabarovsku pomoc lidem v zaplaven'ych oblastech
21-08-2013, 11:19, Cesky
V noci 20. srpna docasn'e prehrady, kter'a byla dr'ive postavena kolem oblasti byl podmyta, a proto zacali prich'azet v obci vody. Pri pr'aci, z'achran'ari pom'ahali m'istn'im obyvatelum pri...
Pomocn'a ruka - to nen'i tezk'e
19-09-2013, 22:33, Cesky
A nejsou to jen c'isla - kazd'y z nich zvl'astn'i pr'ibeh, cel'y svet, kdyz lid'e sh'anet pen'ize na drah'e l'ekarsk'e osetren'i, podpera materi'alu. 'Uspory pracuje s takov'ymi z'aklady jako "dar...
Gener'aln'i prokur'ator Rusk'e federace Airlines nafouknout ceny letenek 15 kr'at
2-08-2013, 18:01, Cesky
Podle casopisu "Forbes", rusk'y gener'aln'i prokur'ator Jurij Cajka 18.cervence s premi'erem Ruska Dmitrij Medvedev dopis, ve kter'em obvinil ruskou vzduch nafukuje ceny j'izdenek pouz'iv'an'i...
Voda v Komsomolsk jde ale pomalu
20-09-2013, 10:09, Cesky
Jak 08:00 dnes, hladina vody ve meste Komsomolsk-on-Amur byl 872 cm Behem dne se voda klesla o 12 centimetru. Situace se vsak v souvislosti s povodnemi v meste Komsomolsk-on-Amur, nad'ale n'arocn'e,...
Seaside lesn'i prid'a financn'i zpusobilost
19-08-2013, 21:03, Cesky
Z'astupci n'abezn'e hrany m'edi'i, clenov'e parlamentn'iho klubu novin'aru v z'akonod'arn'em sboru na 'uzem'i Primorsky, navst'ivil na pozv'an'i mesta Mudanjiang(provincie Heilongjiang, C'ina)na 6....
C'inanka выдавала propasoval трепанг za zaoblen'i vlastn'iho tela
10-06-2013, 19:01, Cesky
326 kg neleg'alne prepravovan'ych morsk'ych plodu bylo zjisteno inspektor celn'i 'urad MAPP Hran u выезжающей do C'iny гражданки CLR. Zena doufala skr'yt bal'icky s трепангом od celn'i kontroly,...
Barevn'y ohnostroj na oslavu Dne mesta bude trvat 15 minut
6-07-2013, 08:02, Cesky
Z'itra, 6. cervence, v 22:30 ohnostroj, kter'y bude trvat 15 minut, раскрасит nebe Vladivostoku nad centr'aln'im n'amest'im. Tak'e v 22:30 kochat ohnostrojem mozn'e v obci Pr'ace, na vesnici Shore,...
Vodn'i protokolov'an'i Komsomolsk Air Patrol vrtuln'iky
17-09-2013, 19:12, Cesky
Rusk'e ministerstvo mimor'adn'ych situac'i. Ministerstvo krizov'ych situac'i v regionu zpr'av'ach Chabarovsku od 8 hod., hladina vody ve meste Komsomolsk-on-Amur byl 904 cm Behem dne hladina vody...
V'ychova-арсеньевски: deti окунали tv'ar'i v z'achodov'e m'ise
27-06-2013, 14:00, Cesky
V prubehu vysetrov'an'i, vyslo najevo, ze v r'ijnu lonsk'eho roku pecovatel skupiny c. 4 jm'eno zdravotnictv'i «Pr'imorsk'e detsk'e okrajov'ych klinick'e туберкулезная nemocnice» реабилитационное...
28. a 29. cervna ve Vladivostoku bude vypnuto tepl'e vody
28-06-2013, 19:00, Cesky
Pobocka «Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite» OAO «d'aln'y v'ychod generov'an'i spolecnost» informuje sv'e 'ucastn'iky o tom, ze v souvislosti s v'yrobou udrzovac'ich prac'i na pozemku теплотрасс od 28. do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!