Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku

Autobusov'a linka c. 29д « § Podstavci - Centrum» bude nahrazen konecnou zast'avku Z'itra, 11. cervna, ve Vladivostoku se zmen'i rezim provozu autobusov'e trasy c. 29д, доставляющего obyvatel ostrova Rusk'y z obce Podstavci v centr'aln'i c'asti mesta. Konecnou zast'avkou autobusu bude nyn'i «TC Smaragd - 2». Jak je uvedeno v r'izen'i dopravy spr'avy Vladivostoku, puvodne autobusy c. 29д bydleli v bl'izkosti n'adraz'i morsk'e pobrez'i zpr'av na ulici. Нижнепортовой, kde jsou zvykl'i chodit obyvatel'e ostrova Rusk'y pri ceste na morsk'em dopravou. Nyn'i vsak, jak uk'azaly studie cestuj'ic'ich a hodnocen'i samotn'ych ostrovanu, v t'eto zast'avce nen'i treba, tak jako lidem, je pohodlnejs'i chodit v bl'izkosti n'akupn'i centrum «Smaragd», kde se kon'a vetsina mestsk'ych linek a jiz odtud doj'izdet do jin'ych destinac'i. V opacn'em smeru pohyb bude prob'ihat Океанскому a Партизанскому zpusobech od zast'avky «Комарова - galerie - Instrument'aln'i rostlin», na ulici. Gogol se zast'avkami «ВГУЭС - Student», s n'asledn'ym odjezdem na most pres z'atoku Zlat'y Roh a d'ale po trase.Опубликовано:   10-06-2013, 19:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nebezpecn'y brambory poslali domu
20-06-2013, 15:32, Cesky
Duvodem se stala nesoulad фитосанитарным pozadavky Celn'i unie. V prubehu karant'eny rostlinol'ekarsk'e kontroly vozidla se zeleninou odborn'ici Hranicn'i rostlinol'ekarsk'e kontroln'iho 'uradu...
Na D'aln'em v'ychode, zacal tr'enovat a uvedl je v oblasti opatrovnictv'i
19-07-2013, 13:51, Cesky
Podle zplnomocnen'y RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, je rozvoj dovednost'i opatrovnictv'i a p'ece prov'ad'i ve vetsine c'ast'i okresu v autonomn'ich instituc'i dals'iho profesn'iho...
Brambory na kontrole u Россельхознадзора
28-06-2013, 19:01, Cesky
Toto nebezpecn'e onemocnen'i bylo zjisteno na z'aklade v'ysledku laboratorn'ich v'yzkumu o z'adostech 'ucastn'iky zahranicn'i ekonomick'e aktivity, cvicen'i dod'avky brambor na 'uzem'i Pr'imorsk'eho...
Matka sesti det'i sap rodicovsk'ych pr'av
15-06-2013, 18:45, Cesky
Matka bez registrace, vzdel'av'an'i a pr'ace, otec s otevrenou formou tbc, ctyri deti a babicka, kter'a prin'as'i st'al'y a jedinecn'y pr'ijem v dome. Tri d'ivky jeden'act, sedm a pet let, a jejich...
V prvn'i f'azi Sampion'atu ve t'ahnout рейсингу 2013 se bude konat v Primorje
13-06-2013, 14:31, Cesky
16. cervna v obci Штыково, prist'an'i na prist'avac'i p'as "Майхэ" se bude konat 1. f'aze Mistrovstv'i Pr'imorsk'eho hrany na silnici t'ahnout рейсингу. 'Ucastn'ici souteze budou z'avodn'ici z mesta...
Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku
22-08-2013, 21:48, Cesky
Vcera byl otevren v roce Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Jako souc'ast v'yznamn'e kulturn'i akce, kter'a prob'ih'a az do 1. z'ar'i budou vybaveny celou radou v'ystav, video instalace,...
Vedouc'i Vladivostoku,
29-08-2013, 12:02, Cesky
Dnes, 29. srpna z'it na r'adio vys'il'an'i "lemma" k novin'arum uvedl s'ef Vladivostok Igor Pushkarev. Kdyz uz mluv'ime o 'uloze Vladivostoku v Asii, Igor Pushkarev rekl, ze kapit'al Primorye je v...
«РОСПРОРЫВ»: efektivn'i pr'ace s absolventy skol v oblasti kari'erov'eho poradenstv'i
11-06-2013, 10:15, Cesky
Nen'i z'adn'ym tajemstv'im, zejm'ena se jedn'a o rodice, ze prakticky nikdo vede pr'aci ani s absolventy (to znamen'a, ze 11-тиклассниками), ani s jeho ucedn'iky 10. tr'idy na kari'ern'i...
Nedele - den tezk'e: v Rusku, tzv. den
20-09-2013, 10:09, Cesky
Prekvapive se snizuje pocet opil'ych nehod na rusk'ych silnic'ich. Nicm'ene, zat'imco mikroskopick'e sazby - dvou procent rocne (v pr'ipade potreby, a to v 'uvahu statistick'e chyby). Ale at skepsi:...
72 процента владивостокцев одобряют Закон «О земле»
8-07-2013, 15:45, Cesky
Таки данные предоставил оргкомитет «Народной экспертизы». Оргкомитет «Народной экспертизы», проводимой по инициативе и поручению Губернатора Приморского края, обнародовал промежуточные итоги...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!