Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pracovn'ik pr'istavu v Primorje zadrzen pro vypousten'i paliva kancel'arsk'ych stroju

Pracovn'ik pr'istavu v Primorje zadrzen pro vypousten'i paliva kancel'arsk'ych stroju Do kancel'are c'ast ОМВД Ruska Хасанскому oblasti promluvil vedouc'i obchodn'iho pr'istavu. Zadatel je informov'an o kr'adeze z 'uzem'i podniku 615 litru nafty. Na sc'enu vyjel следственно-pracovn'i skupina slozen'a ze zamestnancu krimin'aln'iho vysetrov'an'i, vysetrovatele a m'istn'i opr'avnen'eho. Policist'e shrom'azdili potrebn'e stopy a v dusledku provozne-разыскных akc'i nainstalovali totoznosti a zadrzen'i podezrel'eho. Jim uk'azala jako 23-let'y pracovn'ik pr'istavu. Mlad'y muz dal признательные svedectv'i kr'adeze nafty. V prubehu kontroly bylo zjisteno, ze se opakovane сливал palivo z tezk'ych sluzebn'ich aut s c'ilem dals'iho prodeje a osobn'i pouzit'i. Podezrel'y отгонял stroje na lesn'i a t'im, ze zustane bez povsimnut'i, prov'adel svestek nafty do pripraven'ych kanystru. Za kr'adez je st'ih'an. Podle cl'anku 158 Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace, trestem za tajn'e kr'adez ciz'iho majetku se muze st'at trest odnet'i svobody na dobu az dvou let.Опубликовано:   10-06-2013, 14:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ice nez 540000 z'akazn'iku LW sporitelna se stala aktivn'i uzivatel'e sluzeb
16-09-2013, 15:50, Cesky
V'ice nez 540000 z'akazn'iku na Far Eastern sporitelny se stala aktivn'i uzivatel'e sluzeb "Mobiln'i bankovnictv'i" v roce 2013 - 63% vyss'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku. "S pomoc'i...
Plachten'i expedice zvecnen'y ve filmu
12-07-2013, 12:17, Cesky
Pos'adky obou lod'i, "velitel Beringova more" a "radosti" se studenty a fakulty Moskevsk'e st'atn'i univerzity pojmenovan'e po Nevel na palube expedice na 17. cervence. Plav'an'i je venov'an pam'atce...
Clen cyklistick'e souteze
23-08-2013, 18:49, Cesky
Alexander Ponomarev zacal svou cestu v Orenburgu 1.cervna a jel na kole do pr'imorsk'ych provinci'i. Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu na 'uzem'i Primorsky, behem cykloj'izdy "EcoInform", je...
Vladivostok dva t'ymy dos'ahl ctvrtfin'ale na mistrovstv'i Ruska na basketbal ulici
26-08-2013, 13:01, Cesky
PSRZ(Edward Sandler, Constantine Bozhko, Anatolij Nikitin, Roman Bulganin)skupinu opustil hned v 1/8 fin'ale, po absolvov'an'i prvn'i f'aze play-off, b'it v t'e dobe jeste na 'uraduj'ic'i sampi'ony,...
Hasis, kodein, efedrin a kozesiny medveda
22-06-2013, 10:15, Cesky
Jedn'im z 'ukolu celn'i - identifikace a prevence neleg'aln'iho pohybu pres celn'i hranice Rusk'e Federace omamn'ych l'atek, 'ucinn'ych a psychotropn'ich l'atek. Tyto funkce vcetne dals'ich prov'ad'i...
V Primorje ridic Toyota utopil spolu se strojem
10-06-2013, 14:15, Cesky
V obci Славянка Pr'imorsk'eho kraje, kolem 19:00 ridic vozidla Toyota RAV-4", j'izde po moste, kter'y se nach'az'i nad jez'irkem, selhal s ovl'ad'an'im a dopustil kolize na z'abradl'i mostu, c'imz se...
Na pushkinskaya zah'ajeny pr'ace na перекладке pozemku теплотрассы
13-06-2013, 19:16, Cesky
V souvislosti s realizac'i OAO «DHA» pr'ace na перекладке pozemku теплотрассы na pushkinskaya od 19. cervna 2013 bude k dispozici omezen'y pohyb vozidel na krizovatce ulic Пушкинской a Всеволода...
Advok'at Vladivostok kombinovat sluzbu s okresn'im z'astupcem t'eto?
19-09-2013, 15:24, Cesky
Pr'ibeh mesta zalobce Dmitrij Romanchenko Vladivostoku, kter'y byl v pracovn'i neschopnosti d'ele nez ctyri mes'ice (vcetne - pred volbami v hlavn'im meste Primorye), dostane necekan'y pokracov'an'i....
Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev vyresil probl'em poulicn'ich obyvatel Sachalinu
12-07-2013, 18:02, Cesky
Zah'ajen'i zased'an'i, starosta ujistil pr'itomn'e - obchod, kter'y se snaz'i neleg'alne stavet domy v bl'izkosti, nebudou. "Muj postoj je - ileg'aln'i v'ystavba tady nebude. Jsem pokyn spr'avy k...
Seaside pedofil dostal 23
23-08-2013, 18:49, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud 21. srpna odsouzen 32-rok-star'y muz, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i z'avazn'ych trestn'ych cinu 12 cl'anku 131 a 132 trestn'iho z'akona(zn'asilnen'i a dals'i n'asiln'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!