Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nevyuzit'e pozemky budou stoup'an'i pres soud

Nevyuzit'e pozemky budou stoup'an'i pres soud Vcera, 8. cervna, Vladimir Putin podepsal Feder'aln'i z'akon «O zmene Zemsk'y z'akon'ik Rusk'e Federace a cl'anek 3 Spolkov'eho z'akona «O zaveden'i akce Zeme z'akon'iku Rusk'e Federace». O tom uv'ad'i na ofici'aln'im webu Rusk'eho Prezidenta. Feder'aln'i z'akon prijat St'atn'i Dumy 24. kvetna 2013 a schv'alen Radou Federace 29. kvetna 2013 года.Им se r'id'i vztah souvisej'ic'i s ukoncen'im pr'av na pozemky. Podle brazilsk'eho Feder'aln'iho z'akona z'aklady pro nucen'e ukoncen'i pr'ava st'al'e (бессрочного) uz'iv'an'i a pr'ava celozivotn'i zdeden'eho vlastnictv'i pozemek jsou nevhodn'e uz'iv'an'i pozemku, vcetne vyuzit'i pozemku nen'i v souladu s jeho c'ilov'ym urcen'im, nesplnen'i povinnosti na sanace pudy, vazba cinnost'i na zlepsen'i pudy a ochranu pudy, ale tak'e drzby pozemku pro st'atn'i nebo obecn'i potreby a dals'i poskytovan'e feder'aln'i z'akony pr'ipady. Z'akonem definovan'y postup nucen'e ukoncen'i pr'ava st'al'e (бессрочного) prostory, pr'ava celozivotn'i zdeden'eho vlastnictv'i pozemek v dusledku jeho nespr'avn'eho pouzit'i. Z'akonem je tak'e stanovena zvl'astn'i postup nucen'e ukoncen'i pr'ava st'al'e (бессрочного) pouzit'i pozemek, kter'e st'atn'i nebo муниципальному instituci, казенному podniku. V tomto pr'ipade ukoncen'i uveden'eho pr'ava se prov'ad'i na z'aklade rozhodnut'i opr'avnen'eho v'ykonn'eho org'anu st'atn'i spr'avy nebo org'anu m'istn'i samospr'avy o odnet'i pozemku. Porad'i vyd'an'i rozhodnut'i je stanovena Vl'adou Rusk'e Federace. Stanov'i, ze rozhodnut'i o odnet'i pozemku v dusledku jeho nespr'avn'eho pouzit'i muze se odvolat k soudu.Опубликовано:   10-06-2013, 14:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Svetov'a premi'era animovan'eho filmu a c'insk'y umelec Zhou se konala ve Vladivostoku
22-08-2013, 21:48, Cesky
Vcera byl otevren v roce Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Jako souc'ast v'yznamn'e kulturn'i akce, kter'a prob'ih'a az do 1. z'ar'i budou vybaveny celou radou v'ystav, video instalace,...
Ve Vladivostoku shrnul akcie «Сдай krev - usetrete zivot!»
21-06-2013, 15:15, Cesky
Pripomenme si, ze akce byla provedena v r'amci implementace resortn'i c'ilen'y program «Vznik a propagovat zdrav'y zivotn'i styl na 'uzem'i Владивостокского mestsk'e jm'eno». Pouh'e tri dny, behem...
Rusk'em slav'i n'amornictvo
28-07-2013, 13:48, Cesky
Clenov'e z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'eho kraje z'ucastnili oslav Dne n'amornictva Ruska. Slavnosti zacala slavnostn'im venec, kter'ym se obradu v pam'atn'iku Eternal Flame "Bitva Sl'ava...
Nov'e album
27-08-2013, 14:48, Cesky
Skutecnost, ze na prvn'im m'iste byla por'izena "norm'aln'i" verzi alba, a druh'y - deluxe edici, kde pr'itomnost elektronickou kopii brozury. Behem festivalu, V-ROX, kter'e se konalo ve Vladivostoku...
Prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Шувалов prijel s pracovn'i n'avstevy v Primorje
28-06-2013, 14:16, Cesky
Prvn'i M'istopredseda Vl'ady RF Igor Шувалов prijel s pracovn'i n'avstevy v Pr'imorsk'y kraj. Na letisti to vysetril nov'y termin'al letiste Vladivostoku a setkal se s dobrovoln'iky, kter'i dnes...
S diskriminac'i na trhu pr'ace bude bojovat pokuty,
23-08-2013, 11:19, Cesky
Pripomenme, ze z'akaz s'iren'i informac'i o diskriminacn'i povahy, kter'a omezuje pr'ava obcanu v zamestn'an'i, stanoven'i zmen v feder'aln'iho z'akona o zamestnanosti ze dne 2. cervence letosn'iho...
D'aln'y v'ychod cek'a na zahranicn'i investice. Nejl'epe Korean
16-07-2013, 12:47, Cesky
Chcete-li implementovat programy pro v'yvoj D'aln'eho v'ychodu a Bajkal oblasti je treba udelat v'ice, aby pril'akat zahranicn'i investice - uvedl s'ef Rusko Viktor Isajeva Minvostokrazvitiya na...
15 po dobu dvou let za obchodov'an'i s drogami
30-07-2013, 16:00, Cesky
Podle vysetrovatelu a n'asledne potvrzena behem slysen'i, rezident Krusn'ych n-gramu H. se narodil v roce 1983 jako spotrebitel drog v roce 2009 spolecne s obyvateli obce Ore, pan R. c-1973 vest....
«Paprsek Energie» podlehl v pr'atelsk'em utk'an'i «Ufa»
19-06-2013, 11:00, Cesky
V'itezstv'i башкирской t'ym skoncil v Moskve pr'atelsk'e utk'an'i mezi «Paprsek-Energie» a «Уфой». Prvn'i pul hodine hry prosel pod dikt'at zluto-modr'e barve, kter'e se aktivne прессинговали soupere...
Deti z rodin s n'izk'ymi pr'ijmy v Fokino dan'y v'ylet do safari parku -
23-08-2013, 18:47, Cesky
25 mlad'ych obyvatel Fokino navst'ivil Seaside Safari - Shkotovsky parku v t'eto oblasti. Jak RIA "VladNews» v oddelen'i pr'ace a soci'aln'iho rozvoje regionu, deti sly na v'ylet - osoby se...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!