Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na cerven 10

Horoskop na cerven 10 BERANI budou odmeneni. Treba rozhovor ve spolecnosti dobr'ych pr'atel. Budete m'it hosty. Ud'alosti minul'eho nevyhnutelne напомнят o sobe. Stanete se majitelem jist'eho tajemstv'i, jin'eho tajemstv'i. To, co bylo z'ahadou, otevre se z necekan'e strany. ТЕЛЬЦЫ mohou c'itit nejakou 'unavu. Smutek a deprese, muze velitel v'ami. Ud'alosti budou vyv'ijet takov'ym zpusobem, ze budete muset litovat sv'ych ned'avn'ych akc'ich. Mozn'a jste nechtene nekoho ur'azet, pouze v omyl, одурачите. U BL'IZENCU je pravdepodobn'e setk'an'i s clovekem, o kter'em se dlouho nic neslyseli. V tento den necekan'e zvraty osudu jsou schopny vyradit v'as ze zabehl'ych stereotypu. Casto budete "oskliv'e" vypadat v oc'ich druh'ych. Muzete sjednat hlasit'y skand'al na lidech. РАКАМ nen'i vyhnout se fyzick'e n'amaze. Je treba mnoho proch'azky, хождений a posuvu, v podstate na vlastn'i nohy. Nen'i vylouceno proch'azky v parku. Zvysuje vase v'ymluvnost a osobn'i kouzlo. V'am urcite uzn'any v l'asce. LVI se mohou st'at svedkem stretu dvou v'alc'ic'ich stran. Na vasich oc'ich muze otocit celou баталия s рукоприкладством. Hvezda tvrd'i, ze se muzete st'at svedky dopravn'i nehody nebo jin'eho technick'eho prostredku. U PANEN nen'i vylouceno pr'atelsk'e hostina. Duveru v bl'izk'e osoby, budete nevyhnutelne kritizovat jeho skutky. Spolu s t'im se v'am podar'i z'iskat pozornost osoby, kter'e d'avno sympatizovali. Pr'isun penez obt'izn'e. A tady je d'arek je zrejm'y. V'AHY n'akup kr'asn'e drah'e veci prinese mor'aln'i satisfakci. Tento den prinese v'am spoustu pr'ace. Mnoz'i budou pracovat i doma. V osobn'im zivote jste ochotni jednat z pozice sklicuj'ic'i домостроя. Chov'an'i zn'am'e postavy se stane duvodem pro drby. ST'IRI budou spout'ani r'amec z'avazku a financn'ich omezen'i. Nab'idka od sebe bude t'ykat obchodn'i stranu zivota. Je treba peclive zv'azit vyhl'idky. Budete d'avat pozor na j'idlo a v'ino. U СТРЕЛЬЦОВ cest se neocek'av'a. Pl'anovan'e kr'atk'e cesty mohou prin'est 'unava a podr'azden'i nedostatkem v'ysledku. Nen'i заостряйте pozornost mal'ych неурядицах, vase stest'i trochu prodlen'i Cash ot'azka, bude v'as obtezovat. U horned kozorozec mohou zp'atky minul'ych nesplnen'e z'avazky. Predchoz'i chyby otocit pot'ize v komunikaci s lidmi. Budete se neust'ale c'itit dobe neduvery ze strany okol'i. V'as budou m'it na nejakou dlouhou zivotnost, spolehlivost. K ВОДОЛЕЯМ vr'at'i ztratil vec. Объявится jak'ysi dlouholet'y kamar'ad, od kter'eho uslys'ite spoustu novinek. Vy sami se stanete zdrojem informac'i, kter'y je schopen sokovat okol'i. V osobn'im zivote je stejne chodit neocek'avan'e ud'alosti. U RYB je mozn'y citov'y v'ylev. Tajn'a jedn'an'i, zachov'an'i soukrom'i v komplexu slozit'eho skutecnosti budete pr'isne sledovat. Rodinn'e Ryb cekaj'i dobr'e zpr'avy, pos'ilit vztahy a dovolen'a v kruhu rodiny.Опубликовано:   10-06-2013, 14:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dmitrij Medvedev nar'idil rusk'e ministry, aby teplo
10-09-2013, 17:21, Cesky
D'aln'y v'ychod. Rusk'y premi'er Dmitrij Medvedev nar'idil ministrum poskytnout tepla v lokalit'ach, kter'e byly postizeny povodnemi na D'aln'em v'ychode pred chladn'ym pocas'im. To je hl'asil,...
Sest'y «V'ychodn'i z'akladna»
5-06-2013, 12:17, Cesky
Fin'ale 6. Festival vlasteneck'e p'isne «V'ychodn'i z'akladna» se bude konat ve Vladivostoku 8 - 9. cervna v Dome dustojn'iku flotily. V letosn'im roce k 'ucasti na festivalu bylo pod'ano v'ice nez...
V nove postaven'em skolce na Баляева, 48 vztycili dve patra
5-06-2013, 12:15, Cesky
Tri mal'a zahr'adka m'a kapacitu sest skupin, a to 160 deti. V r'amci projektu jsou poskytov'any hrac'i a span'i, hudebn'i a sportovn'i haly, modern'i catering oddelen'i. Are'al skolky bude oplocen'y...
V matersk'ych skol'ach Vladivostok po dobu 5 let vsechny klesla 10 kr'at
29-08-2013, 12:01, Cesky
Starosta Vladivostoku, odpov'idal na ot'azky novin'aru na r'adio vys'il'an'i "lemmatu" zij'i, dnes, 29. srpna mluvil o situaci v matersk'ych skol'ach. "Pokud budeme mluvit o probl'emech, ale ted...
5. etapa souteze Time Attack Zmeinka Challenge se konala ve Vladivostoku
19-08-2013, 21:00, Cesky
Vcera na motok'ary obvodu Zmeinka byl 5. etapa souteze v rade Time Attack Zmeinka Challenge 2013 kter'y se konal sportovn'i a technick'e klub posledn'im stupni a spolecnost vstoup'i v platnost...
Pred Vladivostoktsy z Las Ketchup z'apaln'e «»
18-08-2013, 19:31, Cesky
Vcera skoncil ve Vladivostoku festivalu "Dny Latinsk'e Ameriky." Od 15. do 17.srpna by obyvatel'e a host'e krajsk'eho mesta sezn'amit se s m'istn'i kuchyn'i, ohniv'e tance a p'isne z...
Prvn'i n'amestek prokur'atora Vladivostok okamzite stal 'uraduj'ic'im Mestsk'y advok'at
14-08-2013, 21:18, Cesky
V nadch'azej'ic'i person'aln'i zmeny, kter'e nen'i tak d'avno rekl RIA "VladNews", se zdaj'i b'yt st'av'a skutecnost'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby st'atn'iho zastupitelstv'i Primorsk'eho kraje,...
V Rusku se v'yznamne sn'izil pocet
3-08-2013, 22:30, Cesky
Pocet trestn'ich vec'i, kter'e jsou predmetem vyp'atrat osoby podl'ehaj'ic'i trestn'i odpovednosti, od roku 2007 do soucasnosti, se sn'izila o t'emer o faktor 2. To je z'aver do hlavn'iho vojensk'eho...
Ve Vladivostoku se bude konat sv'atek tataru a башкир «Сабантуй»
28-06-2013, 14:15, Cesky
Host'e budou nab'izeny divadeln'i predstaven'i, vystoupen'i tvurc'ich skupin, tatar, башкирских a dals'ich n'arodnost'i, sportovn'i souteze - boj курэш, pretahov'an'i lanem, армреслинг, n'arodn'i...
'Unosce, сжигавший угнанные stroje ve Vladivostoku, se objev'i pred soudem
20-06-2013, 20:16, Cesky
O t'eto historii RIA «VladNews» rekl jeste na zac'atku roku 2013: zamestnanci УМВД v roce Владивостоку na jare tohoto roku byl zatcen muz, kter'y угонял stroj na 'uzem'i Sovetsk'eho jm'eno...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!