Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na cerven 10

Horoskop na cerven 10 BERANI budou odmeneni. Treba rozhovor ve spolecnosti dobr'ych pr'atel. Budete m'it hosty. Ud'alosti minul'eho nevyhnutelne напомнят o sobe. Stanete se majitelem jist'eho tajemstv'i, jin'eho tajemstv'i. To, co bylo z'ahadou, otevre se z necekan'e strany. ТЕЛЬЦЫ mohou c'itit nejakou 'unavu. Smutek a deprese, muze velitel v'ami. Ud'alosti budou vyv'ijet takov'ym zpusobem, ze budete muset litovat sv'ych ned'avn'ych akc'ich. Mozn'a jste nechtene nekoho ur'azet, pouze v omyl, одурачите. U BL'IZENCU je pravdepodobn'e setk'an'i s clovekem, o kter'em se dlouho nic neslyseli. V tento den necekan'e zvraty osudu jsou schopny vyradit v'as ze zabehl'ych stereotypu. Casto budete "oskliv'e" vypadat v oc'ich druh'ych. Muzete sjednat hlasit'y skand'al na lidech. РАКАМ nen'i vyhnout se fyzick'e n'amaze. Je treba mnoho proch'azky, хождений a posuvu, v podstate na vlastn'i nohy. Nen'i vylouceno proch'azky v parku. Zvysuje vase v'ymluvnost a osobn'i kouzlo. V'am urcite uzn'any v l'asce. LVI se mohou st'at svedkem stretu dvou v'alc'ic'ich stran. Na vasich oc'ich muze otocit celou баталия s рукоприкладством. Hvezda tvrd'i, ze se muzete st'at svedky dopravn'i nehody nebo jin'eho technick'eho prostredku. U PANEN nen'i vylouceno pr'atelsk'e hostina. Duveru v bl'izk'e osoby, budete nevyhnutelne kritizovat jeho skutky. Spolu s t'im se v'am podar'i z'iskat pozornost osoby, kter'e d'avno sympatizovali. Pr'isun penez obt'izn'e. A tady je d'arek je zrejm'y. V'AHY n'akup kr'asn'e drah'e veci prinese mor'aln'i satisfakci. Tento den prinese v'am spoustu pr'ace. Mnoz'i budou pracovat i doma. V osobn'im zivote jste ochotni jednat z pozice sklicuj'ic'i домостроя. Chov'an'i zn'am'e postavy se stane duvodem pro drby. ST'IRI budou spout'ani r'amec z'avazku a financn'ich omezen'i. Nab'idka od sebe bude t'ykat obchodn'i stranu zivota. Je treba peclive zv'azit vyhl'idky. Budete d'avat pozor na j'idlo a v'ino. U СТРЕЛЬЦОВ cest se neocek'av'a. Pl'anovan'e kr'atk'e cesty mohou prin'est 'unava a podr'azden'i nedostatkem v'ysledku. Nen'i заостряйте pozornost mal'ych неурядицах, vase stest'i trochu prodlen'i Cash ot'azka, bude v'as obtezovat. U horned kozorozec mohou zp'atky minul'ych nesplnen'e z'avazky. Predchoz'i chyby otocit pot'ize v komunikaci s lidmi. Budete se neust'ale c'itit dobe neduvery ze strany okol'i. V'as budou m'it na nejakou dlouhou zivotnost, spolehlivost. K ВОДОЛЕЯМ vr'at'i ztratil vec. Объявится jak'ysi dlouholet'y kamar'ad, od kter'eho uslys'ite spoustu novinek. Vy sami se stanete zdrojem informac'i, kter'y je schopen sokovat okol'i. V osobn'im zivote je stejne chodit neocek'avan'e ud'alosti. U RYB je mozn'y citov'y v'ylev. Tajn'a jedn'an'i, zachov'an'i soukrom'i v komplexu slozit'eho skutecnosti budete pr'isne sledovat. Rodinn'e Ryb cekaj'i dobr'e zpr'avy, pos'ilit vztahy a dovolen'a v kruhu rodiny.Опубликовано:   10-06-2013, 14:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Palo: Studenti jsou naplnena rychle, autobusy jezd'i na cas
27-08-2013, 21:46, Cesky
Dnes, 27. srpna RIA «VladNews» navst'ivil kampus Far Eastern Federal University a byl presvedcen: populace vysokoskolsk'ych studentu jsou 'uspesn'e. A z'aroven velmi pohodln'e. V bl'izkosti jedn'e z...
C'insk'e spolecnosti v Чугуевке pokutu za 2 miliony 400 tis'ic rublu
19-06-2013, 11:00, Cesky
Z iniciativy okresn'i prokuratury v Чугуевском c'asti c'insk'a spolecnost podrobena миллионному pokutu za porusen'i migrace pr'avn'ich predpisu. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent...
Теперь в поселке Каменка отключают воду каждый день. На 5 часов
4-07-2013, 16:46, Cesky
Теперь в домах поселка Каменка воды не будет с 10 до 16 часов. Ранее ежедневный режим ограничения длился с 11 до 15 часов. На сегодняшний день задолженность ООО «Мегос» перед поставщиком...
Nov'e svetla minul'y t'yden se objevily na Новожилова, 2. Stavebn'i a Крыгина
11-06-2013, 10:16, Cesky
Svetlejs'i minul'y t'yden bylo na ulic'ich Новожилова, 2. Stavebn'i a Крыгина. Zde odborn'ici МУП «ВПЭС» nainstalovali 25 nov'ych lamp. M'istn'i obyvatel'e si stezovali na to, ze svetla v techto...
Vetsina z Vladivostoku zustane bez vody nekolik dn'i
13-08-2013, 15:00, Cesky
Cerpac'i stanice "Nekrasovskaya": Tolstoy, 23-3741434547(l /s), Guerilla, atd. 2 6-28-a, 9-44 atd. z Rud'eho praporu, 39454751656671-7578-10491 do 121 pr.Ostryakova, 1-13 2-6 Ocean Ave, 2024/2284183...
Ve Vladivostoku na krmivo pro zv'irata zoo trvalo v'ice nez 14 tis'ic zkazen'ych перепелиных vajec
13-06-2013, 14:30, Cesky
Na krmivo zv'iratum, kter'a se nach'az'i v oblasti Садгорода zoo trvalo v'ice nez 14 tis'ic недоброкачественных перепелиных vajec, реализовывавшихся dr'ive na velkoobchod-maloobchod akciov'e...
Automobilov'a doprava omezuj'i v souvislosti s v'ykonem веловыходных
20-06-2013, 15:30, Cesky
V'ice nez 1000 'ucastn'iku проедут na kole na silnic'ich mesta, vyjadruje t'im svou podporu rozvoje велоинфраструктуры v pr'imorsk'e metropoli. V souvislosti s realizac'i веловыходных 23. cervna od...
Mlad'y dramatik z Vladivostoku res'i «rovnice s nezn'amou»
1-07-2013, 14:01, Cesky
Minul'y p'atek, 28. cervna, v divadle TOF konala umeleck'a vst'at дебютной hry mlad'eho herce divadla Vladim'ira Журавлева. Umeleck'a vst'at - to je z'anr, kter'y prisel k n'am ze Z'apadu, kdyz herci...
Barevn'e zv'irata v bl'izkosti владивостокского cirkusu
25-06-2013, 19:17, Cesky
Ve Vladivostoku pokracuje malba opern'e zdi. Autori nov'e kreativity, kter'y se objevil vedle владивостокским circus - umeleck'y spolek «Захар a Boba» (Захар Vrabci a Vasilij Галактионов). Kluci se...
Суворовцы z Уссурийска poprv'e dopustili sk'ak'an'i s pad'akem
5-06-2013, 12:17, Cesky
V Уссурийском суворовском vojensk'e skoly v r'amci dals'i vzdel'avac'i program pro studenty stredn'ich skol poprv'e v Rusku zaveden vzduch-десантная pr'iprava. Prvn'i skupina 16 chovanci prosel...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!