Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Автоплатеж» za 'uvery jin'ych bank

«Автоплатеж» za 'uvery jin'ych bank V'ychodn'i banka Sberbank Rusko nab'iz'i sluzbu «Автоплатеж» pro jednotlivce, погашающих 'uvery od jin'ych bank. Poplatek za operace v r'amci sluzby «Автоплатеж» sn'izena ve srovn'an'i s platbou v jednotce a cin'i 1% z c'astky. M'isto «Автоплатеж» ve prospech jak'ekoli tret'i strany banky lze na str'ance google dashboard syst'emu «Sporitelna Онл@йн» v sekci «Platby a prevody», d'ale «Vesker'e platby a prevody», d'ale «Operace z vkladu, karty, pujcky a MLA», d'ale «Spl'acen'i 'uveru jin'ych bank». Pak: 1. Je treba si vybrat mapu pro zrusen'i zadat BIC 'uverov'e instituce, kam by se mel bude zasl'ano platbu* a uv'est c'islo osobn'iho 'uctu* prevod financn'ich prostredku, d'ale je nutn'e kliknout na odkaz «Vytvorit автоплатеж». 2. D'ale je potreba vyplnit отобразившиеся na obrazovce objev'i pole s uveden'im vsechny n'alezitosti platby*. 3. Po vyplnen'i pol'i, kter'e vyzaduj'i vstupn'i 'udaje pro proveden'i platby, je nutn'e potvrdit fakt vytvoren'i «Автоплатежа» heslem, z'iskan'ych prostrednictv'im SMS, nebo v'yberem zpusob potvrzen'i hesla s seku. 4. Na v'as mobiln'i telefon prijde upozornen'i o vytv'aren'i Автоплатежа. Den pred stanoven'ym klientem datum (datum odeps'an'i prostredku), Sporitelna zasle SMS s informac'i o v'ysi nadch'azej'ic'i odpisu a v'ysi provize. V pr'ipade, ze z'akazn'ik odm'itne sp'ach'an'i deska/odeps'an'i prostredku na AP, mu stac'i poslat z'iskan'e v SMS k'od nab'idky na c'islo 900 a pravideln'e platby bude zrusena. Uskutecnen'i t'eto sluzby je k dispozici zdarma. Pr'iklad: Kazd'y mes'ic 28 pocet datum odeps'an'i prostredku na zaplacen'i 'uveru tret'i strany banky, tj. mes'icn'i 28 pocet bude provedeno zrusen'i s BC na zaplacen'i 'uveru; Za den, 27 pocet V'am na mobiln'i telefon, bude poch'azet SMS takto: Text: Автоплатеж «LLC» (n'azev Banky) s kartou VISA1797 na c'astku ('udaj c'astky) kc bude naplnen 28052013 Komise kc Pro zrusen'i operace poslete SMS s k'odem # na c'islo 900. Pokud Si prejete, aby pravideln'a spl'atka 'uveru byla naplnena, odpov'idat na dorucena SMS nen'i treba, a na dals'i den /den odeps'an'i uvedenou do skluzu platba bude naplnen. V dokoncen'i operace na zadan'y mobiln'i telefon v'am bude zasl'an SMS upozornen'i. * 'Udaje nutn'e pro vytvoren'i Автоплатежа, jsou uvedeny ve smlouve o pujcku. O pouzit'i sluzby Sporitelna ОнЛ@йн a proveden'i Автоплатежа obratte se na R'izen'i Banky XXI» telefonicky: g. Chabarovsk (4212) 59-70-03 g. Комсомольск na Амуре (4217) 52-31-22 g. Биробиджан (42622) 404-35 g. Благовещенск (4162) 22-15-62 g. Vladivostok (4232) 51-60-94 g. dar z nebes (4236) 67-90-46 g. Арсеньев (42361) 4-68-83 g. Jizn'i-Сахалинск (4242) 46-82-53Опубликовано:   10-06-2013, 14:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nov'e Volkswageny повезут obyvatel Vladivostoku s ulici. Pr'ace v centrum
6-06-2013, 04:30, Cesky
Z'itra, 6. cervna, prvn'i mestsk'e autobusy stredn'i velikosti Volkswagen Крафтер pujde o upraven'e sch'ema trasy c. 15к «Pracovn'i - TC Smaragd - Pracovn'i». D'iky t'eto trase obyvatel'e...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Igor Пушкарев pozadoval opravit sestupu z prospektu Kr'asy na ulici Светланскую
28-06-2013, 14:16, Cesky
Vcera, 27. cervna, v prubehu t'ydenn'i v'yjezdov'e setk'an'i na t'ema kvality oprav silnice vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев prosel ulicemi Ленинского jm'eno mesta - Admir'ala Юмашева, Tolst'eho,...
Stoln'i tenis, hriste a zelen'e plochy - kompletn'i ter'enn'i 'upravy u domu na ulici Glinka, 24
1-08-2013, 16:33, Cesky
Petipodlazn'i bytov'y dum obsahuje dvoud'iln'y jedna, dva a tri apartm'any s jednou loznic'i. V bl'izkosti je nainstalov'an hriste. Dals'i d'arek pro obyvatele bude kurt a stoln'i tenis. Plne...
Party «Cetba. Jeden rok. Letu norm'aln'i» probehla ve Vladivostoku
13-06-2013, 19:15, Cesky
Vcera v baru «Чкалов» se konal vecer b'asnick'e cten'i «Cetba. Jeden rok. Letu norm'aln'i», venovan'e v'yroc'i aktualizovan'eho projektu. Verejnost, разгоряченная полуторачасовым ocek'av'an'im a...
Vladivostok se bude konat samostatnou v'ystavu slavn'eho avantgardn'iho umelce
13-07-2013, 21:31, Cesky
V'ystava predstav'i priblizne 29 del ze s'erie "Labyrint", "neomezen'e" a "R'iman'e". A 17. cervence pro hosty a galerie stisknut'im tlac'itka "Arka" Vernis'az se bude konat. Od 17 - 19 hodin...
Rezident Vladivostoku zn'asilnil 14-rok-star'a d'ivka v Primorye
12-08-2013, 20:17, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky se prov'ad'i predbezn'e posouzen'i z'adosti o zene sp'achan'eho jej'i 14-rok-star'a dcera trestn'ych cinu proti...
VIP-c'insk'e Cui ocek'av'a rusk'em hodnocen'i a odsouzen'i
25-07-2013, 12:45, Cesky
Jak uv'ad'i "Primore24" prokur'ator Primorsk'y kraj, obvinen'i proti obcanu C'iny, kter'y je obvinen z upl'acen'i 'uredn'ika ve velk'em mer'itku na akce Komise zjevne nez'akonn'e(c'ast 5 Cl. 291...
Otec, zranovat jeho vlastn'iho syna, bez'i 8 roku
10-07-2013, 18:05, Cesky
Jako v'ysledek h'adce uderil otce sv'eho syna nozem. Na skutecnosti, ze zpusob'i ubl'izen'i na zdrav'i st'ih'an. Clovek muze b'yt potrest'an odnet'im svobody na dobu az osmi let. Na d'alkov'em...
V Primorje podvodn'ik se vyd'aval za pr'avn'ika
1-07-2013, 14:00, Cesky
St'atn'im z'astupcem mesta Artem schv'alena obzaloby ve vztahu k m'istn'im obyvatelum, obvinen'eho ze sp'ach'an'i nekolika trestn'ych cinu, uveden'ych v kalend'ar. 159 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!