Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Mistri radeji porazit, a ne mluvit

Mistri radeji porazit, a ne mluvit Dnes v спорткомплексе «Olympionik» se konala tiskov'a konference, venovan'a v'ykon pr'imorsk'ych adepty MMA na mistrovstv'i Ruska. Pripomenme, ze na uzavren'e v Celjabinsk mistrovstv'i Ruska sm'isen'ych bojov'ych единоборствам (MMA) Primorje byla t'ym z 6-ti bojovn'iku. Ve v'ahov'e kategorii do 84 kg pr'imorsk'e 'uspesne vydal Samil Абдулаев. Na ceste az do fin'ale n'as bojovn'ik str'avil tri nepr'ijemn'y duelu. Ale ve fin'ale porazil por'azce москвичу Гамзату Хирамагомедову. V'ysledek boje, se rozhodli dals'ich 5 minut, po uplynut'i kter'ych soudci dali titul приморцу. Nyn'i sportovec klade za c'il 'uspesne hr'at na mistrovstv'i Sveta, kter'e se bude konat letos na podzim v Moskve. - Jsem v kazd'em бое выкладывался tak, jako by pr'ist'i souboje ne. Z tohoto duvodu str'avil velmi mnoho sil, a to zejm'ena ve druh'em boji proti sportovce od Uralu. Posledn'i boj, to nen'i zdaleka nejv'yraznejs'i: souper byl nepr'ijemn'y, jednal na контратаках, neust'ale отступал, musel se celou dobu chovat jako prvn'i c'islo. Ano a koberec byl velmi kluzkou - bylo tezk'e udrzet stojanu. Ale podarilo se дожать. Za 'uspesn'e vystoupen'i naseho единоборцу udelen titul mistr sportu. Krome zlata Шамиля dals'i ocenen'i v 'uhrnu t'ym v'ychodu Feder'aln'iho distriktu prinesl brez z Khabarovsk, na 'ucet, jehoz bronzov'a medaile. V dals'i pl'any Pr'imorsk'e Federace sm'isen'ych bojov'ych bojovn'y dals'i popularizaci tohoto sportu. - MMA - to je ofici'alne uzn'avan'y sport, to nen'i profesion'aln'i z'apasy podle verze ruzn'ych промоутерских kancel'ar'i. Jsou napr'iklad stejn'e Панкратион. Tu 'uplne jin'e pravidla pro souboje. Jsou zak'az'any nekter'e r'any, zv'ysena ochrann'e vybaven'i. V bezprostredn'i pl'any na por'ad'an'i mistrovstv'i Ruska v z'ar'i tohoto roku, no a pak se muze zase vz'it a mistrovstv'i Ruska - rekl prezident Pr'imorsk'e Federace MMA Denis Grigorjev.Опубликовано:   6-06-2013, 20:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Internetov'e technologie a poskytuj'i pr'istup na soci'aln'i sluzby obyvatelum cel'eho Приморья
6-07-2013, 08:02, Cesky
O tom informoval v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje Pr'imorsk'eho kraje. Pr'ace na zaveden'i «Soci'aln'i port'al» zah'ajena v prosinci roku 2010 na 'uzem'i Первомайского jm'eno mesta...
Mlad'a rodina byla zabita pri dopravn'i nehode v Primorye
12-08-2013, 20:21, Cesky
Policie urcit pr'iciny a okolnosti nehody, kter'y zabil mladou rodinu. K nehode doslo dne 9. srpna kolem 1700 hodin. Za volantem vozu Toyota Corolla byl 32-rok-star'a d'ivka, spolu s jej'im manzelem...
Stadion «Stavitel» zve deti a jejich rodice na rodinn'e souteze
26-06-2013, 19:02, Cesky
Souteze se konaj'i v r'amci XXIV Vserusk'eho olympijsk'eho dni str'aven'em XXII zimn'i Olympijsk'e hry v roce Soci. Akce se bude konat ve form'atu star'ych dvore her, jako rounders, sniper, banner,...
Student Putinovi voj'aci jsou odes'il'any do zamestn'an'i
11-07-2013, 14:19, Cesky
Za to, ze voj'aci studotryadov j'it do m'ist jejich pr'ace. Celkove se akce z'ucastn'i asi 160 bojovn'iku studentsk'ych skupin Putinova "Modr'y Meridian", "Pearl", "Crystal" a dals'i. S delic'i slova...
Riviera: platby obetem povodn'i obdrzela t'emer 5000 lid'i
11-09-2013, 01:22, Cesky
T'emer 54 milionu rublu pridelen'e z rezervn'iho fondu Spr'avy Territory Primorsky zaplatit obyvatele v povodnemi postizen'ych oblastech. Jako dopisovatel RIA "VladNews» v oddelen'i pr'ace a...
V rusk'em, je 'ucet zr'izen, aby poskytoval financn'i pomoc obetem povodn'i
19-09-2013, 17:39, Cesky
Ti, kter'i chtej'i poskytovat financn'i pomoc mohou prev'adet financn'i prostredky na 'ucet Primorsk'y kraj fondu soci'aln'iho zabezpecen'i verejn'eho ochranu materstv'i a detstv'i: "Mami." Podle...
V'ystava
18-09-2013, 19:45, Cesky
V'ystava "Stavba" je podporov'an spr'avy Territory Primorsky, N'arodn'i asociace stavitelu, N'arodn'i agentura pro n'izkopodlazn'i a rodinn'ych domku, Rusk'a svazu prumysln'iku a podnikatelu,...
Motorista sestrelil muze k smrti ve Vladivostoku
12-07-2013, 18:00, Cesky
Ridic vozu "Opel Antara", kter'i se stehuj'i z ulice. Okatova bocn'i ulici. Katernogo na neosvetlen'e 'useku silnice nevidel chodce, kter'y prech'azel silnici na nezn'am'em m'iste. Nehoda vy'ustila v...
Penov'a p'arty se konala ve Vladivostoku
29-07-2013, 15:04, Cesky
V 19 hodin Penogener'atory zacal plnit Sportovn'i n'abrez'i v bl'izkosti potoku zasnezen'ych sc'en, nev'az'i peny hmotnosti. Organiz'atori podarilo vytvorit tu atmosf'eru techto nocn'i peny klubu...
Lety z Moskvy na D'aln'y v'ychod ocen'i
4-09-2013, 20:30, Cesky
V Rusku existuje cel'a rada c'ilen'ych programu, kter'e slouz'i jako pr'ispevek na dopravu, zejm'ena, program pro obyvatele D'aln'eho v'ychodu, kter'a pusob'i od roku 2009. Odborn'ici se domn'ivaj'i,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!