Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nadan'e deti z'iskaly stipendium mesta Vladivostoku

Nadan'e deti z'iskaly stipendium mesta Vladivostoku Predseda v'yboru pro soci'aln'i politiku a z'alezitosti veter'anu Dumy mesta Vladivostoku Olga Ворожбит a poslanec Jurij Леонтьев se z'ucastnili kazdorocn'i slavnostn'i pred'av'an'i stipendi'i mesta Vladivostoku nadan'e deti v oblasti kultury a umen'i. Stipendium se udeluje 15 воспитанникам detsk'ych hudebn'ich, umeleck'ych skol a skol umen'i, a tak'e jeden tvurc'imu t'ymu na konci uplynul'eho skoln'iho roku. Mlad'i вокалисты, hudebn'ici a umelci, kter'i z'iskali stipendia, a to opet stali v'itezov'e a v'itezov'e mestsk'ych, region'aln'ich, all a mezin'arodn'ich soutez'i, ale tak'e 'uspesne studuj'i. Kazd'y na obdrz'i pr'emii ve v'ysi 9 tis'ic korun a kolektiv - 30 tis'ic. Predseda v'yboru pro soci'aln'i politiku a z'alezitosti veter'anu Olga Ворожбит поздравила talentovan'ych z'aku s достигнутыми 'uspechy: «Vase skvel'e v'ysledky - duvod k hrdosti vsech obcanu. Muzete vsadit pred sebou c'il a dos'ahnout v'itezstv'i, dustojn'y predstavujeme Vladivostok na soutez'ich na ruzn'ych 'urovn'ich. Stipendium, kter'e v'am dnes predal, je to i podnet pro zverejnen'i vas'i tvorivosti. Spr'ava mesta a poslanci Dumy hodne udelali pro to, aby vzniklo umeleck'e vzdel'av'an'i det'i v nasem meste byla v t'e dobe skutecne na vysok'e 'urovni. Za posledn'ich nekolik let zrekonstruovan'e hudebn'i, umeleck'e skoly a skoly umen'i, por'izeny nov'e hudebn'i n'astroje. Snaz'ime se vytvorit vsechny podm'inky pro to, aby v'am bylo pohodlne zapojit a rozv'ijet sv'e schopnosti. Preji kazd'emu z v'as nov'ych 'uspechu ve studiu a tvorbe, at se vsechny vase sny se nutne stanou skutecnost'i».Опубликовано:   6-06-2013, 20:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Utility a silnicn'i sluzby Vladivostok setkal nocn'i cyklon v pripravenosti
17-07-2013, 16:33, Cesky
Nicm'ene, on neporusil pr'aci mestsk'ych a obecn'ich silnic. Pres spolecnou povinnost dispecinkem a r'izen'i civiln'i obrany a nouzov'e spr'avy Vladivostoku byli rozdeleni do predem varov'an'i pred...
V roce 2013 matky kapit'al Primorye kontaktovat 205 rodin
28-07-2013, 13:45, Cesky
V roce 2013 na 'uzem'i Primorsky predstavila tri nov'e soci'aln'i d'avky - Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj 'uzem'i Primorsky. V souladu s prezidentsk'ym dekretem "O opatren'ich k...
V Shkotovsky okresn'i policie obesil
20-08-2013, 21:01, Cesky
Dals'i v'yjimecn'y stav na zamestnance mus'i b'yt zkoum'any v region'aln'i ministerstva vnitra. Jak bylo uvedeno na ofici'aln'ich str'ank'ach SU porodnosti na 'uzem'i Primorsky, 20 srpna 2013 v...
Z'aci prosli teoretickou zkousku na SDA
10-07-2013, 01:18, Cesky
10 minut YuIDovets musel odpovedet na tolik ot'azek. Za kazdou spr'avnou odpoved - 1 bod. V'itezem se st'av'a ten 'ucastn'ik s nejvyss'im poctem bodu. Strach soudci a deti: pro od prvn'iho dne testu...
Nad'ale hlasovat pro
22-07-2013, 16:06, Cesky
Kazd'y den se 'ucastn'ici nahr'at nov'e obr'azky. Tak, mezi nov'ym zar'izen'im, aby bylo mozn'e hlasovat - Dva bratri rock, l'ava star'a sopka v 'udol'i Krusn'ych reky, vodop'ady Sinanchinsky Ridge...
Policejn'i vysetrovatel z Bolsoj Kamen osmkr'at kovan'e podpis z'astupce mesta
5-09-2013, 15:17, Cesky
V rusk'em, se objev'i pred soudem v cele vysetrovac'i komise nez'akonn'eho jedn'an'i, vcetne - za falsov'an'i podpisu prokur'atori uzavren'eho Bolsoj Kamen Primorsk'eho kraje, obvinen'i proti...
N'amorn'i policie z'ad'a o pomoc pri p'atr'an'i po pohresovan'ych muzu
21-08-2013, 20:48, Cesky
Katedra rusk'eho ministerstva vnitra v oblasti Hope hledal pohresovan'e osobe Kustyshev Youri, 06091950g.r., Kter'y odstoupil z 02062012 c'islo 140 chatky na P'at'e ulici v zahradnick'em spolecnosti...
Michael Веселов z'ucastnil oslav Сабантуя
1-07-2013, 18:46, Cesky
Predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti Dumy mesta Vladivostoku Michael Веселов poblahopr'ali z'astupci n'arodn'ich komunit z dovolen'e a pr'al jim stest'i a...
Policie zadrzela podezrel'eho z kr'adeze Ussuriysk obchode make-up
29-07-2013, 21:03, Cesky
Zena ohl'asil kr'adez jeho z'asuvky. Prij'it na Gork'eho ulici, policist'e rozhovor zadatele a svedku. Zjistil, ze v hale prisel s vlastn'im stars'i zena. M'a dlouh'e pod'ival se na zboz'i, na...
Japonsk'e univerzity v 'Osace a Kj'otu, z'ajem o pr'aci s Palo
26-07-2013, 11:05, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Far Eastern Feder'aln'i univerzity, na setk'an'i ve skole inzen'yrstv'i Palo projedn'any ot'azky spolupr'ace v oblasti vedy a techniky. Jako souc'ast japonsk'e delegace prijeli...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!