Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ctnost “Pacifik русалочек” ocen'i ve Vladivostoku

Ctnost “Pacifik русалочек” ocen'i ve Vladivostoku Venkovn'i detsk'y turnaj v синхронному plav'an'i “Pacifick'a mal'a morsk'a v'ila” na cenu velitele Tichomorsk'e flotily, se bude konat ve Vladivostoku. Z'ucastn'i se ho z'aci detsk'ych a ml'adeznick'ych sportovn'ich skol, mesta a kraje. Souteze se budou konat v skupinov'y a s'olov'y kategori'ich. Sv'e dovednosti a umen'i predstav'i d'ivky od 9 do 15 let. Na zavedenou tradici gener'aln'im sponzorem souteze vystoup'i nejstars'i a nejvets'i pek'arna podnik Pr'imorsk'eho okraj spolecnosti JSC «Владхлеб», kter'e pro vsechny st'atu pripravila sladk'e ceny. Turnaj синхронному plav'an'i se bude konat od 7. do 9. cervna. V r'amci detsk'ych ud'alost'i 9. cervna se bude konat uk'azky vystoupen'i синхронисток, na nichz mlad'i спортсменки uk'azat sv'e nejleps'i c'isla. Zac'atek predstaven'i ve 1400. M'isto kon'an'i: g. Vladivostok, nov'e ctvrti «Снеговая падь», sportovn'i are'al skoly c. 82.Опубликовано:   6-06-2013, 20:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Palo Park oblast na ostrove rustine budou dostupn'e vsem obcanum
21-08-2013, 20:47, Cesky
Krajina-park Palo are'al, kter'y vznikl v letech 2009 a 2013 v obci Ajax na rusk'em ostrove(jeho celkov'a v'ymera je 93 ha), bude k dispozici vsem obyvatelum a hostum Vladivostoku. Podle prorektora...
Potvrzen'i o 'uhrade bez c'arov'e k'ody snadno
6-08-2013, 12:03, Cesky
"Tato sluzba je uzitecn'e zejm'ena v pr'ipadech, kdy nen'i pr'ijem pro c'arov'y k'od a 'udaje je nutno zadat rucne, - r'ik'a Natalia Panteleeva, reditel" banka XXI »Far Eastern Bank OJSC" Sberbank...
Casopis «Hlavn'i cas» - cerstv'a z'alezitost
15-07-2013, 20:35, Cesky
Cervnov'em c'isle casopisu "CHIEF CAS» spatril svetlo, a svetlo ji videl. - Hotelov'e pokoje Alexej Leonov, 'uzasn'y clovek, kter'y je stejne snadn'e vyresit h'adanku poz'arn'i bezpecnosti a...
FAF pr'imorsk'e obvinen z porusov'an'i hospod'arsk'e souteze
3-08-2013, 17:33, Cesky
Rusk'em 'Uzemn'i samospr'ava Rosrybolovstva porusil z'akon pri rozdelov'an'i kv'ot pro kraba. To je z'aver Feder'aln'i antimonopoln'i sluzba. Je to porusen'i odstavce 1 cl'anku 15 z'akona o ochrane...
Motocyklista srazil dva chodce na chodn'iku
25-06-2013, 14:31, Cesky
Dopravn'i NEHODY s 'ucast'i motocyklista se stalo 24. cervna v pr'imorsk'e hlavn'im meste, uvedlo «Aif-Vladivostok» v tiskov'e sluzbe krajsk'ym dopravn'i policie. 27-let'y muz jel ze strany...
Maria Yanovska slav'i 100. v'yroc'i
15-07-2013, 20:36, Cesky
Poblahopr'al mu k pr'ilezitosti prisel Z'astupci Spr'avy Vladivostoku. Jm'enem region'aln'iho centra Igora Pushkarev poblahopr'at pr'ilezitosti oslavenkyne, predstavil kvetiny a d'arky. Maria S. -...
Boxer Mike Tyson je na pokraji smrti n'asledkem drog
25-08-2013, 18:15, Cesky
Americk'y boxer Mike Tyson se chyst'a vzd'at alkohol a drogy. Jak potvrdil legend'arn'i sportovci, protoze z nich je nyn'i na pokraji smrti. ITAR-TASS s odkazem na severoamerick'ych m'edi'i. "Chci...
Ve Vladivostoku dokonceny hydraulick'e zkousky Фадеевской теплотрассы
24-06-2013, 19:31, Cesky
Hydraulick'e zkusebn'i kufr a разводящих теплотрасс z'ony Владивостокской CHP-2 k nimz pobockou «Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite» OAO «d'aln'y v'ychod generov'an'i spolecnost», dokoncena. Podle v'ysledku...
Dve mrtvoly byly nalezeny v prevr'acen'e auto v z'atoce Triozere v Primorye
13-08-2013, 15:02, Cesky
Prij'it na sc'ene, dustojn'ici dopravn'i policie nasla v kan'alech reky dve mrtvoly. Prvn'i obet - 38-rok-star'y muz, byl majitel vozidla, druh'a osoba, a okolnosti a pr'iciny nehody jsou usazeny......
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!