Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Veter'ani Vladivostoku pro opravy zdrav'i je nutn'e «okrajov'ych pomoc»

Veter'ani Vladivostoku pro opravy zdrav'i je nutn'e «okrajov'ych pomoc» K tomuto resen'i dnes prisli 'ucastn'ici setk'an'i pracovn'i skupiny pod veden'im vedouc'iho mesta Vladivostoku Igor Пушкарева prezkoum'an'i n'avrhu Владивостокской mestsk'e verejn'e organizace v'alecn'ych veter'anu, pr'ace, Ozbrojen'e s'ily a donucovac'ich org'anu. Nejprve rozhovor se dotkl vytvorit na ostrove Rusk'y rehabilitacn'iho centra pro veter'any Velk'e Vlasteneck'e V'alky a veter'anu lok'aln'ich v'alek. «Rehabilitacn'i centrum - centrum, kde se kon'a regeneracn'i osetren'i, po tezk'e nemoci nebo operace. Ale my jsme jiz druh'ym rokem zije v takov'ych podm'ink'ach, kdy s'ily na organizaci a poskytov'an'i zdravotn'i p'ece prevedeny na 'uroven subjekty federace a dnes u obce techto pravomoc'i nem'a. Pokud se neco nezmen'i, pokud n'as budou udelovat org'an, a pak budou pen'ize predat» - komentoval n'avrh predsedy organizace veter'anu Jakov Cana z'astupce vedouc'iho spr'avy Vladivostoku, Elena Щеголева. Jak poznamenal z'astupce s'efa mesta, dnes spr'ava Vladivostoku muze mluvit o budov'an'i rekreacn'ich a parky prostor'ach dovolenou, ale ne o l'ekarsk'ych centrech. V'ysledkem diskuse nab'idky bylo rozhodnut'i upevnit org'any s obyvateli mesta a obr'atit se ke guvern'erovi s n'avrhem na zr'izen'i takov'eho centra. Ze sv'e strany, magistr'at mesta slibuje, ze pomuze vsem, co je v pusobnosti obce: drzet svetlo, vodu,, aby cestu do zdravotnick'eho. Dals'im t'ematem se stala nab'idka Jakov Cana o vytvoren'i s'ite mestsk'e l'ek'arny pro zajisten'i l'eciv'ymi pr'ipravky veter'ani vsech kategori'i. «'Ucastn'ici v'alky a osoby se zdravotn'im postizen'im, patr'i do nizs'i cenov'e skupiny obcanu, kter'a, v souladu s feder'aln'im z'akonem, mus'i b'yt potrebn'e l'eky, ale tyto pravomoci jsou v kompetenci spr'avy okraj», - komentoval Natalia Яшина, z'astupce vedouc'iho r'izen'i na realizaci programu na podporu obyvatel. V soucasn'e dobe je pokojov'a preferencn'i kategorie obcanu se prov'ad'i pres s'it l'ek'aren «Овита» a rada l'ek'aren jin'e formy vlastnictv'i. Ve Vladivostoku funguje 4 obecn'i l'ek'arny, jedna z nich, l'ek'arna, c. 128 poskytuje zv'yhodnen'e cenov'e skupiny obcanu inzul'inem, сильнодействующими a drog l'eky. Na tomto m'iste, na dovolen'e, at uz mekk'ych drog je pripraven pripojit se l'ek'arna c. 54. Ale, jak r'ik'a Natalia Яшина, to nen'i v podobe vlastnictv'i l'ek'aren nebo jejich nedostatek ve meste, probl'em je v samotn'em syst'emu: ta v'yhoda, kter'a je u r'aje, casto nen'i implementov'ana. N'aklady na l'eky, kter'e jsou nezbytn'e veter'anum pri z'avazn'ych onemocnen'ich, mnohem vets'i c'astky alokovan'e na ne d'avky, a to 628 kc mes'icne. Tato ot'azka tak'e bylo rozhodnuto presmerovat odboru zdravotnictv'i Pr'imorsk'eho kraje, znovu venovat pozornost краевиков na probl'em drog zajisten'i v krajsk'e metropoli a z'adat o zv'ysen'i c'astky v'yhody. «Jsme psal i prezidentovi, zeptal se povazovat za nedostatek l'eku v l'ek'arne trestn'y cin, trestat ty, kter'i nejsou poskytuje rodiny s kriticky nemocn'ych l'eky,» rekl Jacob Kan. Vedouc'i ветеранской organizace mesta nad'ale trvat na zv'ysen'i poctu l'ek'aren, отпускающие sn'izen'e l'eky a navrhl obnovit l'ek'arny pri l'ekari ' 'urady. «Igor Sergejevic, lid'e nemocn'i, ale l'eky z'adn'e. M'am napr'iklad na mes'ic odch'az'i do 2 tis'ic kc na l'eky, - rekl veter'an. - Veter'anu-to nezaj'im'a, jejichz pravomoci. V'ime, ze muzeme obr'atit k nasemu starostovi, kter'y se star'a o nase zdrav'i. Jsme vzdy поддержим vsechny zac'atky, pomuzeme, nez muzeme!»
Zdroj: Christina pan olinyk, RIA "VladNews"
Опубликовано:   6-06-2013, 20:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Trikr'at se podarilo смошенничать reditel skoly v Краскино
1-07-2013, 18:47, Cesky
Zd'a se, ze reditel skoly z obce Краскино Хасанского jm'eno se st'av'a jakousi «krimin'aln'i rekordman»: zde jiz potret'i zamestnanci pr'imorsk'eho vysetrovac'iho v'yboru vzrusuj'i proti nemu...
Nouzov'e pracovn'ici zachr'anil turisty sn'izit reku v Terneisky okrese Primorye
30-07-2013, 10:34, Cesky
Tato oblast je obnova silnic. Nyn'i se region prerusena silnice a m'istn'i skoly jsou 15 lid'e turist'e byli evakuov'ani z tajgy. Mezi nimi - tri deti. Tajemn'ik m'istn'i pobocky strany "Jednotn'e...
Povoden na D'aln'em v'ychode spolkov'e Okres: Komsomolsk m'a 861 centimetru vody, a bude-li pridat dals'i 30 cm
6-09-2013, 21:48, Cesky
Dekor je spojena s povodnemi ve meste Komsomolsk-on-Amur, zust'av'a obt'izn'e, ale zvl'adnuteln'e. Podle predpoved'i se hladina vody stoup'a. Jak 906201316-00 to bylo mesto 861cm predpokl'ad'a...
Nov'y modern'i stadion byl otevren mesta v bl'izkosti skoly 48
6-09-2013, 21:47, Cesky
Nov'y modern'i stadion otevrel dnes r'ano s detmi Igor Pushkarev. V bl'izkosti skoly c'islo 48(Prospekt 100-let Vladivostok, 133a), vedouc'i Vladivostoku s reditelem vzdel'avac'i instituce a Ludmily...
Kav'arny v Ussuriysk byl pareniste nehygienick'e
30-07-2013, 16:02, Cesky
Ussuri mestsk'e zastupitelstv'i, spolu se z'astupci 'uzemn'i oddelen'i Rospotrebnadzor v Primorsk'eho kraje v Ussuriysk, audit operace kav'arna "Milosti." Audit zjistil, ze v zemi, kter'a se...
Na ulici Charkov stavel silnice a otevrel hriste
6-09-2013, 21:47, Cesky
Vcera v noci, 5. z'ar'i v ulici u Charkova, 3 byl odhalen velk'e detsk'e hriste. Jiz v 'unoru tohoto roku, starosta dal odborn'iky sjednat i integrovan'e okol'i. S n'astupem pr'izniv'eho dodavatele...
V Chyrvonaarmeiski plocha nasli telo chybej'ic'i dva roky star'y
5-08-2013, 20:01, Cesky
24.cervence 2013 v obci Vostretsova Krasnoarmeyskiy ctvrti ztratila 2-let'eho chlapce. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» asistenta vedouc'iho MOI Ruska pro 'uzem'i Primorye r'imsk'e Aurora, podle...
Dve nehody s v'azn'ymi n'asledky doslo v n'amorn'i oblasti v prubehu uplynul'eho dne
16-07-2013, 12:48, Cesky
Na 'uzem'i "Artyom" ridicem d'alkov'eho mestsk'e c'asti vozu "Toyota Probox» asi 21:00 odstehoval se z mesta na rampe Artem "Azure". Muz jel do protismeru smer a srazil se s motorov'ym vozidlem...
V Chabarovsku bylo mlad'ych v'itezu souteze «Jsem podnikatel»
1-07-2013, 18:45, Cesky
V'itezov'e souteze v jednotliv'ych kategori'ich z'iskali hodnotn'e ceny od V'ychodu bank JSC «Sberbank Rusko» - tablety, elektronick'e knihy, fotoapar'aty. Soutez dohromady stejne sm'yslej'ic'i...
Come True spion'azn'i zar'izen'i a dostal
6-09-2013, 21:48, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky trestn'i r'izen'i proti 46 let s bydlistem na mesto. Ona je podezrel'y ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle Cl. 138.1 trestn'iho z'akona(obchodov'an'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!