Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Strelba v Hled'an'i skoncila trestn'im r'izen'i

Strelba v Hled'an'i skoncila trestn'im r'izen'i O tomto nat'acen'i v Hled'an'i jiz bylo uvedeno v pr'imorsk'ych M'EDIA: V casn'ych rann'ich hodin'ach 2. cervna 2013 v bl'izkosti domu na ulici Sportovn'i v Hled'an'i zamestnanec УМВД Ruska Приморскому okraji, zat'imco pri v'ykonu sv'ych pracovn'ich povinnost'i, produkoval sn'imek z standardn'im vyd'an'i zbran'i v prsa obcana. Jak informoval report'er RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому okraji Aurora R'imsk'e, pricemz zamestnanec УМВД nejsou splneny pozadavky spolkov'eho z'akona «O policejn'im», a to: informoval st'atn'i obcan, kter'y je zamestnancem policie a varovala o sv'em z'ameru pouz'it zbrane, neposkytl mu moznosti a cas pro splnen'i z'akonn'ych pozadavku. T'im zamestnanec policie prekrocila sv'e pravomoci. O t'eto skutecnosti следственными org'any trestne st'ih'ano na z'aklade trestn'eho cinu podle p. «b» h. 3 cl'anky 286 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (prekrocen'i sluzebn'ich pravomoc'i se zbranemi a s zpusobuj'ic'i v'azn'e dusledky). V soucasn'e dobe v trestn'i veci prov'ad'i komplexn'i vysetrovac'i akce, zameren'e na stanoven'i vsechny okolnosti toho, co se stalo.Опубликовано:   6-06-2013, 15:32      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ruzn'e kategorie obcanu v Primorye jsou opatreny krytem
26-07-2013, 16:04, Cesky
S v'ice nez 173 miliard byla zamerena na zajisten'i bydlen'i pro veter'any Velk'e vlasteneck'e v'alky. 109 veter'anu jiz zakoupili domu, veter'ani sedmi vydan'ych na jejich zvolen'e doma a smluv...
Mistrovstv'i t'ahnout probehnut'i se bude konat tuto nedeli
16-08-2013, 20:07, Cesky
V Nadch'azej'ic'i nedeli 18. srpna na dr'aze, v z'atoce Azure bude tret'i etapa dne Open Championship League Vladivostok dragsteru. Zacnete kvalifikacn'i kola v 12 hodin. Domu kola knockout v 15...
Hlavn'i hvezdou dny Latinsk'e Ameriky ve Vladivostoku bude skupina Las Ketchup a Kaoma
30-07-2013, 10:34, Cesky
Ve Vladivostoku, dokoncena jedna z nejvets'ich a barevn'e akce - Dny Latinsk'e Americe. Behem festivalu, srpen -15-17 - Vladivostok bude navstevovat asi 200 latinskoamerick'ych hosty. Hlavn'i hvezdou...
1-08-2013, 16:30, Cesky
Dnes, 1. srpna u okresn'iho soudu Frunze Vladivostoku, pravideln'e hodnocen'i, kdy zalovan'y v pr'ipade platby v hotovosti jednal PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska" a...
V Primorje sp'alen 2700 kvety ruz'i z kvetinov'eho трипса
11-06-2013, 19:45, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji odvr'aceno smyk a, respektive hrozba napaden'i rusk'e 'uzem'i nebezpecn'e карантинным skudce rostlin. Vyp'alili v'ice nez 2700 v'ytisku stanoven'y z korejsk'e Republiky zamoren'e...
Radeji se rozloucit s penezi, a ne se svobodou
24-06-2013, 19:32, Cesky
O trestn'i odpovednosti za злостное neplacen'i v'yzivn'eho Obcan K. vedel z prvn'i ruky: 6 mes'icu n'apravn'ych prac'i, uchov'av'an'i 5 % z v'ydelku dluzn'ikovi zd'ala nedostatecn'a, na splacen'i...
Modern'i divadlo LIQUID z Moskvy mluvit na 8. bien'ale
30-07-2013, 16:04, Cesky
Vladivostoku. V r'amci 8. bien'ale soucasn'eho v'ytvarn'eho umen'i divadeln'i kapaliny z Moskvy se predstav'i poulicn'i predstaven'i «Kvetiny /Kvetiny". Takov'a reprezentace, zahrnuj'ic'i nejen...
Objekt je ve v'ystavbe matersk'e skoly Pikhtovaya s komunikac'i
18-09-2013, 19:01, Cesky
Jde to dvoupatrov'a budova je plne postaven. Nyn'i dodavatel'e dlazby n'astroje, stejne jako vedouc'i instalat'ersk'e a elektro pr'ace. Soucasne zajist'ime i 'uzem'i. Do konce tohoto roku bude mal'e,...
Policie Vladivostok
2-08-2013, 13:18, Cesky
Svetlana Morozova - lid'e ve meste slavn'e. V'ycet jej'ich titulu muze trvat celou str'anku. Postac'i, kdyz reknu, ze predsed'a Rade cestn'ych obcanu a - t'emer dva roky - Verejn'e zased'an'i Rady v...
Vsechny skoly jsou ochotni vz'it deti Vladivostok
14-08-2013, 15:47, Cesky
Na bezpecnost a dodrzov'an'i kontrolu SanPiN instituce v'ybor, slozen'y z odborn'iku Ministerstva skolstv'i, epidemiologie a leg'alne. V jej'im z'averu - vse pripraveno k Vladivostok skol. Akty...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!