Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Objednal 'unos «братски»

Objednal 'unos «братски» V kvetnu a cervnu 2013 soudu Надеждинского jm'eno zac'atek poslouchat trestn'i vec stolet'i 126 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace ('unos cloveka). Jeden poskozen'y, dva z obzalovan'ych. Funkce t'eto trestn'i veci je to, ze 'unos byl vlastn'i a sourozence charakter: jeden bratr «objednal» druh'y bratr. Jak to stalo se zn'am'e, report'er RIA «VladNews» ze zdroju v oblasti vym'ah'an'i pr'ava, konflikt mezi dvema bl'izk'ymi bratry, проживавшими v obci Pohode Надеждинского jm'eno, nosil soucasne skody a межличностный charakter: zili pod strechou jednoho domu a nemohli dostat. Jeden chtel, aby druh'y odesel. Druh'e, respektive cestou ne ve spechu. Ano a kam mu bylo vyrazit V cervnu 2012 se situace vyvrcholila: jeden z bratru najal dva m'istn'i obyvatele, aby ukradli a odvezli pr'ibuzn'eho kam d'al. Cena «objedn'avky» - 10 tis'ic kc. Umelci netrvalo dlouho cekat: uzavreli obeti za hranice obce, porazit a pripout'an k fulcrum, nez jak'e kdy v okol'i mostu. Pri tom mu vysvetlili, ze doma je leps'i se vr'atit Po chv'ili se kolem mostu proj'izdeli autem obyvatel'e Kalifornie, kter'e отвязали obet. V tento den vsichni 'ucastn'ici 'unosem byli zadrzeni. V procesu vysetrov'an'i, pravda, jsme zjistili, ze jeden z 'unoscu nemuze plne odpovedn'y za содеянное v platnost, abych tak rekl, psychick'e a dusevn'i stav. R'izen'i proti nemu pridelena samostatn'a v'yroba. Dva stejn'e ostatn'im 'ucastn'ikum: bratr-z'akazn'ikovi a druh'y похитителю je treba vynalozit trest nejen za 'unos a bit'i. Pravda, je pravdepodobn'e, ze trest za to bude podm'inena, ale mus'i prispet v'ice m'irov'emu souzit'i dvou bratru pod jednou strechou.Опубликовано:   6-06-2013, 15:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, vysetrovatel'e zatkli lzhepolitseyskogo
19-09-2013, 15:21, Cesky
Dva muzi jeli v aute na hlavn'i prodejen, d'ival se na potenci'aln'i obeti z rad z'akazn'iku. Pak partneri byli zastoupeni policii a poz'adal, aby sel s nimi do auta pro kontrolu. Uvnitr, auto...
Sberbank Rusko klubu podepsal dohodu pril'akat financov'an'i obchodu od nejvets'ich bank na Stredn'im V'ychode
18-06-2013, 12:02, Cesky
Sberbank Rusko dokoncil klubovou dohodu na zapojen'i financn'ich prostredku pro 'ucely obchodn'i financov'an'i od bank Bl'izkov'ychodn'i region na c'astku 300 milionu dolaru po dobu jednoho roku....
Druh'a f'aze souteze na автокроссу na buggy se bude konat jiz v sobotu
27-06-2013, 18:45, Cesky
Souteze se konaj'i za podpory ДОСААФ Ruska a budou prob'ihat na speci'alne pripraven'e trati v obci Шкотово. Nadsenci a veter'ani motorsport pripravili stroje a pruhu pro tyto z'avody , ve kter'ych...
Motocyklista narazil do minibus v Primorje
21-06-2013, 15:16, Cesky
Prvn'i nehode doslo okolo tr'i hodin odpoledne na vjezdu do stanice «Дальнереченск»: 16-let'y motocyklista, pri jejich predj'izden'i presvedcil v bezpec'i man'evrov'an'i a dopustil «celn'i stret s...
Zemrel vedouc'i person'aln'iho oddelen'i 'uradu prezidenta Vladimir Kykot
13-08-2013, 15:06, Cesky
Vladimir Y. Kykot narodil 01011952 v obci Belokurakino regionu Voroshilovgrad v Ukrajinsk'e SSR. V pozdejs'ich letech byl vedouc'im Kancel'are prezidenta Rusk'e federace pro civiln'i sluzbu a...
Horoskop na 25. cervna
25-06-2013, 09:45, Cesky
Vynet'i pudy z produkce, resen'i majetkov'ych ot'azek, n'akup vec'i dels'im pouz'iv'an'i. Den nen'i vhodn'y pro zapojen'i na frekventovan'ych cinnost'i. Rodinn'e vztahy jsou harmonick'e. Pr'ibuzn'i,...
Policie zadrzela rezidenta najde podezrel'eho z loupeze
19-07-2013, 22:06, Cesky
Stezovatel uvedl, ze muz se vloupal do obchodu s maskou a vyhrozov'an'i s pistol'i pozadoval, aby denn'i pr'ijem. Jakmile 'utocn'ik byl vyrusen obchod ochranky vyrazil zbran z rukou pachatele a...
V'ysledky souteze o nejleps'i organizaci pr'ace shrnul ve Vladivostoku
22-08-2013, 21:47, Cesky
Ve Vladivostoku spr'ava ozn'amila v'ysledky "leps'i organizaci pr'ace v oblasti pr'ace a soci'aln'iho partnerstv'i" v n'avaznosti na v'ysledky 2012 spolecnost'i vsech pr'avn'ich forem. Jak RIA...
Primorje prijme Stafetu olympijsk'e a паралимпийского ohne
12-06-2013, 14:46, Cesky
Pracovn'i schuzka venovan'a nadch'azej'ic'i Rel'e olympijsk'eho ohne a Stafetov'y паралимпийского ohne se konala ve Vladivostoku na остове Rustiny. 'Ucast na setk'an'i prijali z'astupci...
13-09-2013, 10:50, Cesky
12.z'ar'i RIA «VladNews» povolen'y materi'al "veverka" bude znackov'y cip, tvor'i region'aln'i leteck'e spolecnosti "Taiga", kter'y rekl, ze jeden z prvku obrazu bude tvorit b'ilkoviny pos'adek na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!