Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku pokracuj'i hydraulick'a zkouska tepeln'e s'ite

Ve Vladivostoku pokracuj'i hydraulick'a zkouska tepeln'e s'ite Jednotn'a r'id'ic'i administrativa Vladivostoku informuje obyvatele mesta o pokracov'an'i zah'ajena v polovine kvetna hydraulick'ych zkousek kufr a разводящих (ctvrtletn'ich) tepeln'e s'ite. Tyto pr'ace jsou prov'adeny silami brig'ad a dodavatelu vetev «v Pr'imorsk'ych tepeln'e s'ite» OAO «d'aln'y v'ychod generov'an'i spolecnost». V podstate tyto pr'ace jdou podle pl'anu, zverejnen'eho na str'ank'ach spr'avy Vladivostoku 11. kvetna. Ale pokud jde o identifikaci poryvu a probl'emu odborn'ici «Pr'imorsk'ych tepeln'e s'ite» nav'ic se zab'yvaj'i jejich odstranen'im, co zpusobuje posun term'inu pripojen'i tepl'e vody v ruzn'ych c'astech mesta. Tak, v souvislosti s n'arustem term'inu odstranen'i poryvu na Голдобинской теплотрассе term'iny zkousky Фадеевской теплотрассы (od CHP-2) pren'est na 17. cervna. Krome toho, od dnesn'iho dne, tedy 6. cervna, zac'inaj'i pr'ace na перекладке теплотрассы v jednom z okresu Druh'y R'icky. V souvislosti s t'im, ze 30. cervna bude chybet tepl'a voda v domech v ulic'ich Kirov, 25272931485052545656-a,5860626468707993112 ze magnitogorsk, 22 Чапаева, 22-48 Чкалова,1728. V'yrobcem pr'ace je zde LLC «SU-7».Опубликовано:   6-06-2013, 15:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev, prevezme funkci vedouc'iho z'itra Vladivostok
11-09-2013, 17:01, Cesky
Mimor'adn'e zased'an'i dumy Vladivostoku, behem kter'eho nove zvolen'a hlava Vladivostok Igor Pushkarev bude pr'isahat a ujala 'uradu, se bude konat z'itra 12. z'ar'i v 14 hodin v are'alu Palo na...
Prisel do region'aln'i dopravn'i policie a zemrel
27-08-2013, 14:48, Cesky
Je prok'az'ano, ze n'avstevn'ik Norm onemocnel, upadl a zemrel. Prij'izdej'ic'i l'ekari prohl'asen za mrtv'eho. Podle predbezn'ych zpr'av, smrt byla v'ysledkem masivn'i infarkt. Muz prisel do MoPac...
Internetov'e technologie a poskytuj'i pr'istup na soci'aln'i sluzby obyvatelum cel'eho Приморья
6-07-2013, 08:02, Cesky
O tom informoval v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje Pr'imorsk'eho kraje. Pr'ace na zaveden'i «Soci'aln'i port'al» zah'ajena v prosinci roku 2010 na 'uzem'i Первомайского jm'eno mesta...
Россельхознадзор pripraven se br'anit птичьему chripky
26-06-2013, 19:02, Cesky
V kvetnu a cervnu odborn'ici prosli individu'aln'i st'aze v референтной laborator virov'e onemocnen'i pt'aku ФГБУ «Feder'aln'i centrum pro ochranu zdrav'i zv'irat» ve meste Vladimir. Ve v'yuce se...
Poprosil o cigaretu a vzal
2-09-2013, 13:47, Cesky
Vcera 'uredn'ici krimin'aln'i reditelstv'i MOI pro Vladivostoku byl zadrzen podezrel'y z loupeze. Vsechno to zacalo s adresou na "02". Volaj'ic'i rekl, ze obcan brzy r'ano domu. Absolvov'an'i...
Demont'az v pr'imorsk'e oblasti s заточками, krv'i a smrt'i
19-06-2013, 15:47, Cesky
18. cervna 2013 v chodbe нежилого prostory stars'i s'ef prumyslov'e z'ony PKU SG -29 ГУФСИН Ruska Приморскому okraji objeveno jeho telo s pr'iznaky n'asiln'e smrti v podobe multi-stab-резанных ran...
Tento v'ikend, na n'amest'ich Vladivostoku opet bude hr'at ziv'a hudba
25-07-2013, 18:32, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych hudeb v n'amest'ich - jin'e oblasti "pekingsk'e friendly", kter'a byla zah'ajena 28. cervna. Tento v'ikend ziv'a hudba opet potes'i obyvatele a n'avstevn'iky. Takze z'itra, 26....
V rusk'em, policie provedla operaci
22-07-2013, 16:01, Cesky
Do zah'ajen'i provozu v registrech krajsk'ych 'uradu vnitra Primorye tvor'i 832 lid'i, trestn'e cinnosti v rodinn'ych a dom'ac'ich vztahu. V r'amci operace dodatecne identifikov'any a na 'ucet 100...
«Druh'e narozen'i» Невельского
10-06-2013, 14:15, Cesky
Uk'azkov'ym kulturn'i akce za rok 200 v'yroc'i admir'ala GI Невельского se stala expozice obrovsk'eho pl'atna se zn'am'ym мореплавателем, organizovan'y N'amorn'i state university of jim. adm. GI...
Deti ze S'-cchuanu budou host'e centrum pro deti
23-07-2013, 18:47, Cesky
V'ice nez 260 det'i z c'insk'e provincie S'-cchuan, kde se na jare letosn'iho roku, niciv'e zemetresen'i, doraz'i v Primorye 28. cervence. Deti budou host'e Center All-rusk'e detsk'e(obrazovkov'ymi...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!