Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve Vladivostoku благоустраивают придомовые 'uzem'i

Ve Vladivostoku благоустраивают придомовые 'uzem'i Kazd'y rok ve Vladivostoku se st'av'a st'ale v'ice udrzovan'e usedlosti. Pr'ace prob'ihaj'i predevs'im na tech ulic'ich, kde opravy neexistovala cel'a desetilet'i. V letosn'im roce se v hlavn'im meste Приморья отремонтируют asi 70 придомовых 'uzem'i. Opravy ve dvorech na pr'ikaz vedouc'iho mesta Igor Пушкарева prob'ih'a komplexne s n'ahradou бордюрного kamene, водоотведением a kompletn'i obnovou asfaltu. 30 dvorc'ich krome opravy silnic a pes'i z'ony instalace detsk'e a sportovn'i hriste. Podle tiskov'e sluzby Spr'avy mesta Vladivostok, v soucasn'e dobe pr'ace prob'ihaj'i na ulici. Rusk'e, 2599 Karla Жигура, 12-16 Гамарника, 1921 Нерчинской, 48-5050 let KOMSOMOLU, 25 Добровольского, 39 Rudnev, 468 10 Mont'azn'i, 7 Tolst'eho, 30 Hrdiny Варяга, 7 Котельникова, 16-18 Леонова, 64 Крыгина, 82 a dals'i. Dokonceny opravy na ulici Rusk'e, 68а, Rusk'e, 58 Karbysheva, 20 Жигура, 22 Rusk'e, 35 kde prob'ih'a mont'az detsk'e hriste. Krome toho jde opravy внутриквартальных prujezdu k многоквартирным domu od ул.Горной na ulici. Светланской pod'el domu c. 195а na ул.Светланской, opravy cesty pod'el domu c. c. 9898/198/298/3 na ulici Rusk'e, na ulici. Гамарника (od domu c. 1315 k domum c. 1723). Dokoncena pokl'adka silnicn'iho pl'atna na ulici. Бурачка, 468 10 k domu c. 4 na str Стрельникова, od ulice Kalinin k ул.Ольховой, 19 od zast'avky mhd na ulici Днепровской 41 do detsk'e klinice na ulici. Днепровской, 45 a dals'i.Опубликовано:   6-06-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Ice Arena Arsenyev bude
31-07-2013, 11:00, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby spr'avy Arsenyev, v bl'izkosti um'isten'i budoucnosti zimn'iho stadionu je sportovn'i skola "East", kde se deti zab'yvaj'i zimn'ich sportu. Kryt'y zimn'i stadion s...
N'asiln'ik nasli podle vune
24-06-2013, 14:47, Cesky
V noci do kancel'are c'ast oddelen'i policie c. 6 («Oce'an») obdrzela prohl'asen'i 25-letn'i жительницы Vladivostoku. Zena uvedla, ze kdyz se ona vr'atila z pr'ace, se na ni muz napadl a zn'asilnil....
Neleg'aln'i hazard v дальнереченском
27-06-2013, 14:01, Cesky
Nam'isto opr'avnen'e organizace volnocasov'ych aktivit, kter'e прикрывалось veden'i centra, zde byly instalov'any hrac'i automaty. Hazardn'i hry se n'avstevn'ici klubu hr'ali na иллюзионных...
Porad'i dohode sanace bytov'eho fondu legalizovat
18-06-2013, 16:17, Cesky
Z duvodu mezery v pr'avn'ich predpisech, v soucasn'e dobe nikdo souhlas'i a nem'a z'adnou kontrolu nad tento druh cinnosti pr'imorsk'e metropoli. "Prvn'i a цокольные podlahy v obytn'ych domech velmi...
V'azn'e nehody na silnici pokracuje
6-09-2013, 15:19, Cesky
Sr'azka tr'i vozidel doslo dne 3. z'ar'i vecer ve Vladivostoku. Ve ctvrti Akademgorodok na d'alnici Chabarovsk - Vladivostok ridice z auta "Lexus" ned'av'a bezpecnou vzd'alenost a srazil se s "Mazda...
Stal se zn'am'y programu festivalu
14-08-2013, 21:19, Cesky
V sobotu na pl'azi v z'atoce, hostitelsk'e Shamora hudebn'iho festivalu "Vesm'ir". Program se stal zn'am'y kapely predstaven'i: 1505-1530 Dersu Uzala 1540-1605 Korpus 1615-1640 Drugie Znaki 1650-1715...
Z'akazn'ici sporitelna venovala obetem povodn'i 4000000
13-09-2013, 01:22, Cesky
rublu. Dary prevedeny na pomoc obetem povodn'i obyvatel'e D'aln'eho v'ychodu, prostrednictv'im sluzeb sporitelny, prekrocila 4000000 rublu. Po zaveden'i nouze v regionu, Far Eastern sporitelna...
'Usek ulice Херсонской spout'an'i pro provoz vozidel
6-07-2013, 08:03, Cesky
Pros'im g. Vladivostoku hl'as'i: v souvislosti s prov'aden'im bourac'ich nouzov'e zdi domu c. 243 na ulici Kalinin od 8. cervence 2013 bude k dispozici omezen'y pohyb vozidel po ulici Херсонской od...
Vedouc'i oddelen'i
5-08-2013, 20:04, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky dnes, 5. srpna se konalo setk'an'i s m'istopredsedou guvern'eru na n'asledky cyklonu v regionu. Viceguvern'er Irina Vasylkova ozn'amil, ze obyvatel'e...
N'amorn'i policie:
29-08-2013, 18:48, Cesky
Spr'avn'i odpovednost za nalezen'i nezletil'e na ulici po 22:00 bez dohledu rodicu nebo opatrovn'iku, jak je zn'amo, vyzval st'atn'i zastupitelstv'i. Zat'im, podle policie rusk'em, dnes shrom'azdili,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!