Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Primorje pytl'aci «zabil» stromy na 60 milionu rublu

V Primorje pytl'aci «zabil» stromy na 60 milionu rublu V Pr'imorsk'em kraji na materi'alum zastupitelstv'i kontroly zah'ajeno trestn'i r'izen'i o neleg'aln'i conning lesn'ich porostu ve v'ysi v'ice nez 60 milionu kc. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent prokur'atora Pr'imorsk'eho hrany Elena Телегина, st'atn'im z'astupcem Тернейского ctvrti Pr'imorsk'eho podneb'i s pron'ajmem kontroln'ich a donucovac'ich org'anu provedena spolecn'a kontrola dodrzov'an'i lesn'iho pr'ava v traktu kl'ice «Tatarstina», kter'y se nach'az'i v bl'izkosti obce Пластун. V prubehu testovac'i akce na 'uzem'i ctvrti 69 Пластунского obvodn'iho lesnictv'i upozornuje na skutecnost, k'acen'i a poskozen'i az do t'e m'iry, ukoncen'i rustu o v'ice nez 600 stromu ruzn'ych druhu, z nichz v'ice nez 500 - plemeno dub. Objem спиленной a poskozen'e drevo podle predbezn'ych odhadu se pohyboval nekde kolem 16 tis'ic krychlov'ych metru, a skody na majetku st'atu - 60 milionu 136 tis. Pevn'e listinn'e kontroly prov'aden'e org'any prokuratury v Тернейском участковом лесничестве КГКУ «Приморское лесничество», studoval kupn'ich lesn'ich porostu pro kusu dreva pro vlastn'i potreby obyvatel za rok 2012 a mezidob'i 2013. Je zjisteno, ze v uveden'em obdob'i podle uzavren'ych smluv ve ctvrti 69 celkem obcany bylo заготовлено a dod'av'an leg'alne jen asi 270 metru krychlov'ych dreva ruzn'ych druhu stromu. Vzhledem k tomu, ze tyto okolnosti, prokur'ator Тернейского jm'eno poslal kontrola materi'alu v porad'i sp 2 hod 2 cl'anky 37 УПК RUSK'E vysetrovac'i org'any pro resen'i ot'azky o zah'ajen'i trestn'iho r'izen'i. Po jejich zv'azen'i, vysetruje oddelen'i межмуниципального oddelen'i MVD RF «Дальнегорский» prijato rozhodnut'i o zah'ajen'i trestn'iho r'izen'i podle h. 3 cl'anky 260 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (neleg'aln'i strom-rez'an'i lesn'ich porostu, lepen'a ve zvl'aste velk'em mer'itku). Prubeh a v'ysledky setren'i kladen na kontrolu zastupitelstv'i Тернейского jm'eno.Опубликовано:   6-06-2013, 15:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
J'idlo v kav'arne a obchody letiste
13-07-2013, 21:32, Cesky
V cervnu 2013 n'amorn'i dopravy zastupitelstv'i ve spolupr'aci s Rospotrebnadzor v Primorsk'eho kraje prezkoumala restaurac'i, kav'aren a obchodu, pracuj'ic'i na letisti, "Vladivostok". Jak uv'ad'i...
Pr'iprava na chladn'e obdob'i v pln'em proudu
6-08-2013, 18:18, Cesky
Do 20. srpna dokonceny rekonstrukce vyt'apen'i a tepeln'ych kamery, vcetne obnoven'i asfaltu a zelen'eho prostoru, kter'y se nach'az'i na krizovatce silnice na ulici. Rusk'a, 17-19a - Kirov, 6....
21. a 22. cervna jarmark na n'amest'i nebude fungovat
20-06-2013, 15:30, Cesky
Zemedelsk'y veletrh na n'amest'i Bojovn'iku Revoluce v p'atek a sobotu 21. a 22. cervna - pracovat nebude. 23. cervna se tady kon'a festival «Red Roсks» na podporu Olympijsk'ych her v roce 2014 v...
V rade umeleck'e skoly 3 ve Vladivostoku renovuje
16-07-2013, 12:46, Cesky
Tam jiz byly provedeny pr'ace na elektrick'em zar'izen'i, delal nov'e stropy, podlahy, opraven'e obarv'i-sklenen'a dv'irka jsou zrekonstruovan'e schodiste, schody jsou aktualizov'any, oblozen'a...
Urbanistick'ym tip: modern'i architekti zodpovedn'e za budouc'i podobu Vladivostoku
28-06-2013, 23:45, Cesky
Tradicne na soud odborn'iku byly prezentov'any projekty staveb, a tentokr'at se jednalo o nejdulezitejs'ich a odpovedn'ych m'istech krajsk'e metropole. Tak, prvn'i byl predlozen m'a moznost...
V severoz'apadn'i C'ine zemetresen'i o s'ile 51
20-09-2013, 17:50, Cesky
Jak ITAR-TASS V provinci'ich Gansu a Qinghai nyn'i zemetresen'i o s'ile 51. Otresy byly zaznamen'any v Sunan kraju a Menyuan v 05:37 casu v Pekingu. Centrum se nach'az'i v hloubce 7 km. Z'adn'e...
Skoln'i veletrh zacal ve Vladivostoku
12-08-2013, 20:22, Cesky
Vladivostok je centr'aln'i n'amest'i funguje skola veletrh. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, muzete si koupit ucebnice a ucebn'i materi'aly, kancel'arsk'e potreby, v'ytvarn'e...
Lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence
28-06-2013, 19:02, Cesky
Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite hl'as'i, ze v souvislosti s n'arustem objemu oprav na pozemku теплотрасс lhuty pro ohrev tepl'e uzitkov'e vody jsou preneseny do 15. cervence na n'asleduj'ic'ich adres'ach:...
Vedouc'i predstavitel'e odsouzen falesn'ych pr'ijmov'ych
7-09-2013, 21:51, Cesky
Overov'an'i prohl'asen'i odhalila nekolik pr'ipadu nespolehliv'ych informac'i poskytnut'ych 'uredn'iku na dobr'e 'urovni, vcetne pohonn'e jednotky, hlava rusk'e prezidentsk'e administrativy Sergej...
Jiz 2600 obyvatel jsou ochotni priznat, ze v l'asce Владивостоку na Zlat'em moste 7. cervence
14-06-2013, 14:17, Cesky
2600 obyvatel podali z'adosti o 'ucast v флэшмобе «Jsem r'ad Vladivostok». A registrace 'ucastn'iku prob'ih'a. Pripomenme, ze v prubehu флэшмоба 7. cervence ve 12 hodin se vsichni 'ucastn'ici akcie...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!