Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Dne 8. cervna vyhl'asen ve Vladivostoku «d'arce sobota»

Dne 8. cervna vyhl'asen ve Vladivostoku «d'arce sobota» «Darovan'ych sobota» se bude konat ve Vladivostoku 8. cervna. Akce se bude konat v r'amci st'atn'iho programu «Sluzba krve» a je zamerena na udrzen'i a rozvoj dobrovoln'eho d'arcovstv'i. Poradatel - Pr'imorsk'e stanice transfuzi krve - podporuje vsech prem'ysliv'ych obcanu, pripojit se k soci'aln'i akcie «Darovan'ych sobota» a st'at se d'arci. Na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany zije 54 tis'ice obcanu, priznan'e n'aprsn'imi panc'iri zn'amkami «Cestn'y d'arce Ruska» , «Cestn'y d'arce SSSR» . Vsichni cestn'i d'arci obdrz'i v souladu s Feder'aln'im z'akonem «O darov'an'i krve a jej'ich slozek» rocn'i penezn'i v'yplatu. V z'ajmu propagandy, neplacen'e d'arcovstv'i se konaj'i ruzn'e d'arcovsk'e akce: Svetov'y den d'arce krve, Den regulaci dospelosti, Автомотодонор, Sobota d'arce - to je akce rusk'ych rozsahu. Jsou trval'e a v'ice masov'ymi d'arcovsk'e dnech, инициаторами nichz pusob'i agentury, firmy a ruzn'e spolecensk'e organizace Pr'imorsk'eho kraje. Vsechny, kter'i chtej'i darovat krev cekaj'i 8. cervna od 8:30 do 12:00 hodin, Krajsk'y stanice transfuzi krve na adrese: г.Владивосток, str. Октябрьская, 6. Odkaz na tel.: 245-93-77.Опубликовано:   5-06-2013, 18:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volejbal rusk'ych muzu t'ym se dostal do fin'ale Svetov'e ligy
21-07-2013, 19:46, Cesky
Setk'an'i, kter'e se konalo v argentinsk'em meste Mar del Plata, byla dokoncena ve ctyrech s'eri'ich ve prospech olympijst'i v'itezov'e Lond'yne 2012 - 25:1225:2324:2625:20. Nejproduktivnejs'i v...
Primorje slav'i Den Ruska
12-06-2013, 14:46, Cesky
Slavnostn'i akce, na Den Rusku, se bude konat ve vsech mestech a oblastech kraje. Hlavn'i oslavy se budou konat ve Vladivostoku. 12. cervna 1990 prvn'im V'yjezdu poslancu V'YROC'I byla prijata...
Volby se konaj'i ve Vladivostoku bezpecne a bez probl'emu
8-09-2013, 17:51, Cesky
V prvn'i polovine dne Volby uk'azaly, 1141% volebn'i 'ucast. Ze 451000 lid'i prislo k hlasov'an'i 51481. Nejvyss'i volebn'i 'ucast byla v Frunze 'uzemn'i volebn'i komise, tam je 1577% obyvatel mesta....
Mince s velk'ych rusk'ych gener'alu a n'amorn'ich velitelu v pobock'ach sporitelny
8-07-2013, 21:04, Cesky
Jednou z novinek - mince s obrazem Alexander Pokryshkina - Sovetsk'y pilot eso, vynikaj'ic'i st'ihac'i pilot, se stal prvn'im ze tr'i n'asobek Hrdina Sovetsk'eho svazu, mars'al. Nomin'aln'i hodnota...
Voda v Komsomolsk jde ale pomalu
20-09-2013, 10:09, Cesky
Jak 08:00 dnes, hladina vody ve meste Komsomolsk-on-Amur byl 872 cm Behem dne se voda klesla o 12 centimetru. Situace se vsak v souvislosti s povodnemi v meste Komsomolsk-on-Amur, nad'ale n'arocn'e,...
Moskva hroz'i vezen'i za protesty ekologu v Arktide
22-09-2013, 17:20, Cesky
Podle Greenpeace ozbrojen'ych dustojn'iku pobrezn'i str'az chytil patr'ic'i spolecnosti ledoborec Arctic Sunrise ctvrtek. Byla to pr'azdn'a den po dva aktivist'e byly odstraneny z platformy...
Advok'at Vladivostok kombinovat sluzbu s okresn'im z'astupcem t'eto?
19-09-2013, 15:24, Cesky
Pr'ibeh mesta zalobce Dmitrij Romanchenko Vladivostoku, kter'y byl v pracovn'i neschopnosti d'ele nez ctyri mes'ice (vcetne - pred volbami v hlavn'im meste Primorye), dostane necekan'y pokracov'an'i....
Provozn'i informace ke dni 23. cervence
23-07-2013, 12:33, Cesky
Behem posledn'iho dne na silnic'ich Primorsk'eho kraje bylo 12 nehod, pri kter'ych bylo zraneno 15 lid'i. Tak'e v t'eto oblasti doslo k 10 poz'arum. Na hasen'i se zapojilo 81 zamestnancu a 26...
Internetov'e technologie a poskytuj'i pr'istup na soci'aln'i sluzby obyvatelum cel'eho Приморья
6-07-2013, 08:02, Cesky
O tom informoval v ministerstvu pr'ace a soci'aln'iho rozvoje Pr'imorsk'eho kraje. Pr'ace na zaveden'i «Soci'aln'i port'al» zah'ajena v prosinci roku 2010 na 'uzem'i Первомайского jm'eno mesta...
Aktu'aln'i informace MES: 18. cervna
18-06-2013, 12:01, Cesky
Zemrel 1zranen'i 1 clovek. Zachr'aneno 3 osoby. Na hasen'i bylo zapojeno 121 lid'i person'aln'i a 40 kusu techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji durazne se doporucuje vzdy...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!