Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Dne 8. cervna vyhl'asen ve Vladivostoku «d'arce sobota»

Dne 8. cervna vyhl'asen ve Vladivostoku «d'arce sobota» «Darovan'ych sobota» se bude konat ve Vladivostoku 8. cervna. Akce se bude konat v r'amci st'atn'iho programu «Sluzba krve» a je zamerena na udrzen'i a rozvoj dobrovoln'eho d'arcovstv'i. Poradatel - Pr'imorsk'e stanice transfuzi krve - podporuje vsech prem'ysliv'ych obcanu, pripojit se k soci'aln'i akcie «Darovan'ych sobota» a st'at se d'arci. Na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany zije 54 tis'ice obcanu, priznan'e n'aprsn'imi panc'iri zn'amkami «Cestn'y d'arce Ruska» , «Cestn'y d'arce SSSR» . Vsichni cestn'i d'arci obdrz'i v souladu s Feder'aln'im z'akonem «O darov'an'i krve a jej'ich slozek» rocn'i penezn'i v'yplatu. V z'ajmu propagandy, neplacen'e d'arcovstv'i se konaj'i ruzn'e d'arcovsk'e akce: Svetov'y den d'arce krve, Den regulaci dospelosti, Автомотодонор, Sobota d'arce - to je akce rusk'ych rozsahu. Jsou trval'e a v'ice masov'ymi d'arcovsk'e dnech, инициаторами nichz pusob'i agentury, firmy a ruzn'e spolecensk'e organizace Pr'imorsk'eho kraje. Vsechny, kter'i chtej'i darovat krev cekaj'i 8. cervna od 8:30 do 12:00 hodin, Krajsk'y stanice transfuzi krve na adrese: г.Владивосток, str. Октябрьская, 6. Odkaz na tel.: 245-93-77.Опубликовано:   5-06-2013, 18:02      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Motocyklista narazil do minibus v Primorje
21-06-2013, 15:16, Cesky
Prvn'i nehode doslo okolo tr'i hodin odpoledne na vjezdu do stanice «Дальнереченск»: 16-let'y motocyklista, pri jejich predj'izden'i presvedcil v bezpec'i man'evrov'an'i a dopustil «celn'i stret s...
Rezident Vladivostoku zn'asilnil 14-rok-star'a d'ivka v Primorye
12-08-2013, 20:17, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky se prov'ad'i predbezn'e posouzen'i z'adosti o zene sp'achan'eho jej'i 14-rok-star'a dcera trestn'ych cinu proti...
Gang hard-core 'unosci souzen ve Vladivostoku
28-06-2013, 19:00, Cesky
V prubehu provozne-vyhled'avac'i cinnosti policie stanovili 'ucast na sp'ach'an'i s'erie kr'adez'i tr'i obyvatel krajsk'ym centra. Clenov'e gangu, pomoc'i speci'aln'i technick'e prostredky, отключали...
D'aln'y v'ychod sporitelna prodala pet zlat'ych minc'i o v'aze 1 kg
9-08-2013, 20:03, Cesky
Celkov'a kupn'i cena cinila 117 milionu rublu. Dohoda je v'ysledkem vz'ajemne prospesn'e partnerstv'i klienta a banky informovanost o v'yhod'ach investov'an'i 'uspor v minc'ich. Velmi popul'arn'i na...
Prezentace
13-08-2013, 15:05, Cesky
V r'amci 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i se bude konat n'azor v obl'ek'an'i 12-vrstvy kimono slechticu "Kr'asa z dvan'acti vrstev kimono." Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e...
Ve stredu ve Vladivostoku ocek'avat dobr'e pocas'i
21-08-2013, 11:15, Cesky
Region obcasn'e deste v m'istech, boure. V'itr m'irn'y jizn'i v'itr, teplota vzduchu 18 30 ТА C. Ve Vladivostoku, polojasno, d'est. V'itr je slab'y, protoze ve druh'e polovine m'irn'eho den na jih....
Pr'imorsk'e basketbalov'y hr'ac povol'an t'ym Ruska U17
1-07-2013, 18:46, Cesky
Prvn'i kolekce, na kter'y je pozv'an 18 hr'acu rozs'iren'e slozen'i, se bude konat ve Voronezi od 1. do 10. cervence. Na jeho konci tr'enuj'ic'i ve slozen'i Gennadij Щетинина a Alexandra Антипова...
Vladivostok tri skoly vstoupil do top 500 nejleps'ich skol v Rusku
20-09-2013, 05:12, Cesky
Moskva Centrum pro kontinu'aln'i matematick'e vzdel'av'an'i s informacn'i podporou skupiny RIA Novosti a noviny ucitelu "s podporou Ministerstva skolstv'i a vedy Rusk'e federace sestavila seznam 500...
12-08-2013, 03:00, Cesky
[img=left]http://.ru/thumb.php?file=/uploads/Danil/newfolder3/49527679.jpg&x_width=240[/img]Setk'an'i se konalo v r'amci pr'atelskou n'avstevu do Vladivostoku, japonsk'y t'ym. Pres sv'azan'y sk'ore,...
V oblasti Terneisky je cisten'i koryt
7-08-2013, 15:16, Cesky
V oblasti Terneisky byl kvuli pruchodu cyklonu vyhl'asil stav nouze, je obec nyn'i n'arok na poskytnut'i dotace na opatren'i pro predch'azen'i negativn'ich dopadu povodnov'ych vod. Spr'ava Terneysky...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!