Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V nove postaven'em skolce na Баляева, 48 vztycili dve patra

V nove postaven'em skolce na Баляева, 48 vztycili dve patra Tri mal'a zahr'adka m'a kapacitu sest skupin, a to 160 deti. V r'amci projektu jsou poskytov'any hrac'i a span'i, hudebn'i a sportovn'i haly, modern'i catering oddelen'i. Are'al skolky bude oplocen'y a je jasn'y, zde se objev'i detsk'e hriste s hern'imi komplexy. Dnes pod osobn'i kontrolou Igor Пушкарева prob'ih'a v'ystavba a rekonstrukce hned sedm matersk'ych skol na adres'ach: Пихтовая, 33 Баляева, 48 Некрасовская, 76 Нейбута, 47-b, Гульбиновича, 4 Makovsk'eho, 201 Rusk'a, 53. Brzy stavitel'e приступят k vytv'aren'i nov'ych skupin v детсаде na ulici Свердлова. Krome toho, ze jde projektov'an'i ms na ulici Терешковой, 5 (okres Чуркина). Starosta dal 'ukol - vytvorit zde modern'i velk'e tr'ipatrov'e zahrada 240 deti. A od zac'atku roku 2013 jiz otevrene dve nov'e matersk'e skolky - «Lesn'i poh'adka» na Угрюмова, 42 a «Журавлик» na Сахалинской, 37. Pripomenme si, v'ystavba a rekonstrukce matersk'ych skol za posledn'i ctyri roky v'yrazne sn'izily rade. Na tomto m'iste ve Vladivostoku vsechny deti ve veku od 4 do 7 let a v'ice nez polovina batolata tr'i let veku, zapsan'e v jednotn'e elektronick'e fronty, chod'i na obecn'i дошкольные jm'eno.Опубликовано:   5-06-2013, 12:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V regionu Amur na pomoc obetem povodn'i stroyotryady
22-08-2013, 15:31, Cesky
Dnes, ministerstvo skolstv'i a vedy v regionu Amur se konalo setk'an'i s vedouc'imi instituc'i vyss'iho a profesn'iho vzdel'av'an'i. To res'i probl'em utv'aren'i t'ymu studentu stavebn'ich...
V rusk'em, je 'ucet zr'izen, aby poskytoval financn'i pomoc obetem povodn'i
19-09-2013, 17:39, Cesky
Ti, kter'i chtej'i poskytovat financn'i pomoc mohou prev'adet financn'i prostredky na 'ucet Primorsk'y kraj fondu soci'aln'iho zabezpecen'i verejn'eho ochranu materstv'i a detstv'i: "Mami." Podle...
Obvinen'y z vrazdy pr'imo z SEDO hrozil терактом
11-06-2013, 19:47, Cesky
Dnes v Уссурийске probehlo dals'i soudn'i jedn'an'i, ve kter'em na lavici obzalovan'ych na cl'anky 207 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (zpr'ava o notoricky spatn'ym aktu terorismu) stanul...
Brut'aln'i vrazi soud v Primorsky Krajsk'eho soudu
30-08-2013, 14:16, Cesky
V bl'izk'e budoucnosti bude Primorsk'y kraj soud odsoudil pet obzalovan'ych, jsou krimin'aln'i pr'ipady reseny v soucasnosti. Pet lid'i, vcetne zen, jsou obvineni nejen v brut'aln'i vrazde skupiny,...
Dva nov'e domy byly uvedeny do provozu ve Vladivostoku
29-07-2013, 15:01, Cesky
Ve Vladivostoku, slavnostn'i uveden'i do provozu dvou domu pro voj'aky. Blahopr'al nov'i osadn'ici hlavu krajsk'eho mesta Igor Pushkarev. Rezidencn'i komplex se skl'ad'a ze dvou 14-podlaz'i budovy na...
Vladivostok sportovec zavevala
19-08-2013, 09:46, Cesky
Daria Rudykh na tomto prestizn'im mezin'arodn'im turnaji reprezentoval rusk'y n'arodn'i t'ym ve dvojici s Krasnodar Hope volejbalov'y hr'ac Makroguzovoy. V prvn'im z'apase p'ary skupinov'e f'azi...
Z'akon o Verejn'e komore Pr'imorsk'eho hrany prijat v prvn'im cten'i
26-06-2013, 19:01, Cesky
Reprezentovan'a Guvern'erem hrany z'akon v prvn'im cten'i schv'alili 32 mp. Ve Spolecensk'em dome - 9 z'astupcu, jmenovan'ych predsedou regionu,a 27 z'astupcu region'aln'ich a rusk'ych spolecensk'ych...
JSC «Приморнефтепродукт» zamerena na spr'avn'i odpovednosti
27-06-2013, 23:31, Cesky
Pr'imorsk'e dopravn'i prokur'ator byl posl'an tvrd'i v prohl'asen'i Lenin okresn'i soud, kter'y vyhovel pozadavku. Nyn'i veden'i mus'i zajistit pruchod zvysov'an'i kvalifikace pro pozadovan'e...
Predstavitel'e C'iny pripraven'e k realizaci projektu na low-vzestup budovy v Primorye
22-07-2013, 16:05, Cesky
Setk'an'i projedn'any ot'azky spolupr'ace, systematick'y rozvoj vztahu ve stavebnictv'i. "Nen'i pochyb o tom, ze stavebn'i projekty bude vase spolecnost zauj'imat dustojn'e m'isto v n'amorn'i...
V Mihajlovka zatkla podezrel'eho avtougonnoy
9-07-2013, 15:00, Cesky
Policie dorazila na m'isto. V rozhovoru obet a delal orientaci na ukraden'y majetek. Zn'amky vozu byly zasl'any do nedalek'e prevleky hl'idku. Dva kilometry od m'ista 'unosu dopravn'i policie nasla...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!