Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V druh'e polovine t'ydne se pocas'i v Primorje zleps'i

V druh'e polovine t'ydne se pocas'i v Primorje zleps'i Vcera v Primorje v kontinent'aln'ich oblastech, byl st'ale hork'y. Vzduch stacil zahr'at az +20+28 oС. Na pobrez'i maxim'aln'i teplota vzduchu dos'ahla hodnoty +13+17 oС; ve Vladivostoku +16 oС, na predmest'i +24 oС (Zahradn'i mesto). Prumern'a denn'i teplota vzduchu pres'ahla klimatick'eho norm'alu na 1-3 oС, na pobrez'i se uk'azala b'yt asi norm'aln'i. Vecer na jihu centr'aln'ich oblastech (Чугуевский, Анучинский a Яковлевский oblasti) прогремели bourky. Tepl'e pocas'i na jihu D'aln'eho V'ychodu upozornily неглубокий cykl'on, kter'y se nach'az'i nad severo-v'ychodn'i provinci'i C'iny. Na pobrezn'i oblasti Приморья stal m'it vliv roste охотоморский антициклон. Prisel prek'azkou pro pohyb cyklonu na v'ychod. Циклонический v'ir, pomalu заполняясь, zustal prakticky малоподвижным. Tato синоптическая situace je typick'a pro cervna. Vcera v noci v Primorje, s v'yjimkou v'ychodn'ich oblast'i a na severo-v'ychod, pryc jsou mal'e, m'isty v z'apadn'ich a na severu centr'aln'ich oblastech m'irn'e deste. Ve Vladivostoku pocet napadan'em za noc a d'est cinil 1 mm. Invaze cerstv'e porce studen'eho vzduchu s Охотского more, se stalo pr'icinou poklesu nocn'ich teplot na cel'em pobrez'i hrany na 1-5 oС. Dnes, 4. cervna, v Primorje m'isty se budou konat kr'atkodob'e d'est, mozn'e bourky. V kontinent'aln'ich oblastech teplotn'i pozad'i v letosn'im roce klesnout ve srovn'an'i se vcerejs'i odpoledne na 3-5 oС a dos'ahne +18+23 oС, na pobrez'i +7+14 oС. Ve Vladivostoku zatazeno, obcas slab'y d'est. V'itr jiho-v'ychodn'i s v'yrazn'ym. Teplota vzduchu +10+12 oС. V pr'ist'ich den v Primorje pokracovat nevyrovnan'y charakter pocas'i. Oslovte mal'e kr'atkodob'e pr'ivalov'e deste, m'isty s грозами. Teplota pozad'i v'yrazne nezmen'i. 5. cervna ve Vladivostoku v noci oblacno, odpoledne s прояснениями, v'yznamn'e sr'azky se ocek'av'a. Teplota vzduchu v noci +6+8 oС, den +11+13 oС. V druh'e polovine t'ydne se pocas'i v Primorje zleps'i, deste skonc'i, zahreje nejen v kontinent'aln'ich oblastech, ale i na pobrez'i.Опубликовано:   4-06-2013, 22:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dechovky opet zv'itezil na n'amest'ich Vladivostoku
11-07-2013, 14:16, Cesky
Dechovka - jedna z projektu jeho "Vladivostok pohostinn'a", kter'y mel na mysli obcanu. Takze tento rok kapely mosaz hr'at, a to nejen v admir'al n'amest'i. Muzete tak'e poslouchat hudbu v parku a...
Ve Vladivostoku v pat'ach policist'e chytili zlodeje
15-06-2013, 18:45, Cesky
35-let'y muz rekl, ze nekolik minut dva z jeho zn'am'ych vstoupil do jeho bytu. Muzi n'asilne odebr'an u obeti zlat'y retez, n'aramek, prsten s diamantem a dva mobiln'i telefon. Pot'e, co 'utocn'ici...
Jak поработаешь - tak a obdrz'is
25-06-2013, 19:16, Cesky
Mzdy konkr'etn'iho zamestnance st'atn'i instituce Приморья pr'imo, bude z'aviset na tom, jak kvalitne pln'i sv'e povinnosti. Podrobn'e informace o нововведениях v t'eto veci udelala 'ucastn'ikum...
Obyvatel'e horsk'ych pramenu poskytnuta financn'i pomoc na obnovu Homes
12-08-2013, 13:48, Cesky
Pripomenme, na sobotu 10 srpna siln'e kr'atkodob'e poryvy vetru, kter'e prekrocily 18 metru za sekundu c'astecne strhl strechu z t'emer deset bytov'ych domu v horsk'e vesnici Kirov Keys okresn'ich....
Dopravn'i policie pripom'in'a ridicum nutnosti pouzit'i detsk'ych z'adrzn'ych syst'emu ve vozidlech
26-07-2013, 11:02, Cesky
Krome ridice v kabine byli dva pasaz'eri - zena a ctyrmes'icn'i holcicka. Behem pohybu d'itete byl v matcine n'aruc'i. Pri dopadu by zena neudrz'i svou dceru a vyrazit na predn'i sedadlo, d'ivka...
V rusk'em, bude hostit festival amat'ersk'ych kreativity osob se zdravotn'im postizen'im
18-07-2013, 20:16, Cesky
'Ucastn'ici festivalu - v'itezov'e region'aln'i iniciativy prehl'idky mezi lidmi se zdravotn'im postizen'im, "HOPE, inspirace, TALENT", kter'a se konala v mestsk'ych c'astech provincie v dubnu az...
Pracovn'ici velvyslanectv'i DVFO darovala c'ast v'ydelku obetem povodn'i
20-08-2013, 21:03, Cesky
Zamestnanci Rusk'e federace a Office Minvostokrazvitiya prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal prevede svuj den mzdu na pomoc obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode. Toto rozhodnut'i bylo...
V regionu Chabarovsku v
5-09-2013, 15:16, Cesky
Zpr'avy prich'azej'ic'i z MES v regionu Chabarovsku, pripom'inaj'ic'i frontov'e linii: Od 592013 v regionu Chabarovsku byl pod vlivem povodn'i 65 vesnic v sedmi obc'ich(Borough Chabarovsk, ctvrt...
300 rublu jadern'ych zbran'i
19-07-2013, 13:16, Cesky
Tato str'anka RIA "News" je "Rozpocet Kalkulacka" - program, kter'y res'i tento probl'em. Do jist'e m'iry - protoze vsechno je neosobn'i - jmenoval pouze st'atn'i struktury a v'yse financn'ich...
Pri odklonu vojensk'ych t'aboru, prenesen'ych do mesta, odborn'ici navrhli n'ize uveden'e moznosti
1-08-2013, 16:31, Cesky
Pod'ilela se na pracovn'i cesty a predseda Rady Vladivostok Helen Nowicka. Jedn'a se o druh'y pracovn'i n'avsteva, jehoz c'ilem - prozkoumat obrovsk'y novou vlastnost, kter'a prich'az'i k rovnov'aze...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!