Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V druh'e polovine t'ydne se pocas'i v Primorje zleps'i

V druh'e polovine t'ydne se pocas'i v Primorje zleps'i Vcera v Primorje v kontinent'aln'ich oblastech, byl st'ale hork'y. Vzduch stacil zahr'at az +20+28 oС. Na pobrez'i maxim'aln'i teplota vzduchu dos'ahla hodnoty +13+17 oС; ve Vladivostoku +16 oС, na predmest'i +24 oС (Zahradn'i mesto). Prumern'a denn'i teplota vzduchu pres'ahla klimatick'eho norm'alu na 1-3 oС, na pobrez'i se uk'azala b'yt asi norm'aln'i. Vecer na jihu centr'aln'ich oblastech (Чугуевский, Анучинский a Яковлевский oblasti) прогремели bourky. Tepl'e pocas'i na jihu D'aln'eho V'ychodu upozornily неглубокий cykl'on, kter'y se nach'az'i nad severo-v'ychodn'i provinci'i C'iny. Na pobrezn'i oblasti Приморья stal m'it vliv roste охотоморский антициклон. Prisel prek'azkou pro pohyb cyklonu na v'ychod. Циклонический v'ir, pomalu заполняясь, zustal prakticky малоподвижным. Tato синоптическая situace je typick'a pro cervna. Vcera v noci v Primorje, s v'yjimkou v'ychodn'ich oblast'i a na severo-v'ychod, pryc jsou mal'e, m'isty v z'apadn'ich a na severu centr'aln'ich oblastech m'irn'e deste. Ve Vladivostoku pocet napadan'em za noc a d'est cinil 1 mm. Invaze cerstv'e porce studen'eho vzduchu s Охотского more, se stalo pr'icinou poklesu nocn'ich teplot na cel'em pobrez'i hrany na 1-5 oС. Dnes, 4. cervna, v Primorje m'isty se budou konat kr'atkodob'e d'est, mozn'e bourky. V kontinent'aln'ich oblastech teplotn'i pozad'i v letosn'im roce klesnout ve srovn'an'i se vcerejs'i odpoledne na 3-5 oС a dos'ahne +18+23 oС, na pobrez'i +7+14 oС. Ve Vladivostoku zatazeno, obcas slab'y d'est. V'itr jiho-v'ychodn'i s v'yrazn'ym. Teplota vzduchu +10+12 oС. V pr'ist'ich den v Primorje pokracovat nevyrovnan'y charakter pocas'i. Oslovte mal'e kr'atkodob'e pr'ivalov'e deste, m'isty s грозами. Teplota pozad'i v'yrazne nezmen'i. 5. cervna ve Vladivostoku v noci oblacno, odpoledne s прояснениями, v'yznamn'e sr'azky se ocek'av'a. Teplota vzduchu v noci +6+8 oС, den +11+13 oС. V druh'e polovine t'ydne se pocas'i v Primorje zleps'i, deste skonc'i, zahreje nejen v kontinent'aln'ich oblastech, ale i na pobrez'i.Опубликовано:   4-06-2013, 22:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mestsk'a spr'ava blahopr'al zamestnancum v'ysadkov'e vojsko na jejich profesn'i dovolenou
2-08-2013, 22:30, Cesky
Na pocest tohoto sv'atku ve Vladivostoku se konalo shrom'azden'i pametn'i a koncert. V dopoledn'ich hodin'ach v Dome ml'adeze muze potkat spoustu modr'e barety. V 11:00 tam zacal nezapomenuteln'e...
V'ychodn'i Sporitelna nab'iz'i pomoc pr'irode
5-06-2013, 18:02, Cesky
Na Svetov'y den ochrany zivotn'iho prostred'i d'aln'eho v'ychodu Sporitelna nab'iz'i klientum zav'azat k darov'an'i v WWF (Svetov'y fond na ochranu pr'irody). Platbu je mozn'e realizovat...
Architektonick'e osvetlen'i zdob'i dum ve stredu a Churkin
8-08-2013, 15:45, Cesky
Pr'ace je Vladivostok podnik elektrick'ych s'it'i v souvislosti s r'izen'im bytov'e zar'izen'i ve spr'ave mesta. Golden Bridge, spolu s domy v noci, je ve forme jedin'eho souboru. S hladk'ymi...
35-rok-star'y policista uveznen za prodej heroinu ve Vladivostoku
6-08-2013, 12:00, Cesky
Ve Vladivostoku o podezren'i z prodeje narkotik zatkli agenti policistu. 16.cervence 2013 v byte na ulici v rusk'em Vladivostoku, nezn'am'a osoba pred'ana penez pro obcany drogy - heroin o hmotnosti...
Provozn'i informace Maritimes topn'ych syst'emu
12-09-2013, 06:22, Cesky
Peking, 11. z'ar'i - Primorsk s'ite centr'aln'iho vyt'apen'i hl'aseny pl'an teplovodn'i obyvatele Vladivostoku. Podm'inky jsou stanoveny s ohledem na opravy, aby se pripravit na topnou sez'onu. 15....
T'im Ussuri studenti prisel a vypr'avel o zurnalistice
19-09-2013, 13:23, Cesky
Den predt'im, nez vcera, 17. z'ar'i, Ussuri studenti dozvedeli neco nov'eho o umen'i novinky, tr'enoval ps'at pozn'amky, a jeho v'ymluvnost. Tak za sebou prvn'i lekci v "skole zurnalistiky" v...
Maritimes cestovn'i kancel'are predstav'i v'yhodu v Japonsku
26-08-2013, 13:02, Cesky
Deset cestovn'iho ruchu v pobrezn'ich firem se z'ucastn'i F'ora v'ystavn'i Jata cestovn'i ruch a cestovn'i Showcase. Bude se konat v Tokiu od 12 do 15 z'ar'i. Jak bylo uvedeno v odboru mezin'arodn'i...
V'ylet приморцев na v'yjezd ОНФ: jak to bylo
20-06-2013, 15:32, Cesky
Jak jiz bylo ozn'ameno RIA «VladNews», 11. a 12. cervna v Moskve na sjezdu Rusk'e lidov'e fronty (ОНФ) byla pr'itomna delegace z Приморья. Souc'ast'i pr'imorsk'e delegace vstoupili koordin'ator...
5-09-2013, 15:15, Cesky
"Ve skutecnosti existuje jen velmi m'alo stavitel'e, tam byly nekter'e dny," - rekl novin'arum behem sv'e pracovn'i n'avstevy n'amest'i Anna Ivanovna Schetinina, starosta Vladivostoku Igor Pushkarev....
Air Charter nebo dals'i krok smerem
22-08-2013, 21:45, Cesky
Nad'ale rozv'ijet vztahy mezi Vladivostoku a japonsk'em meste Tottori, urcen'e na z'aklade dohody o pr'atelstv'i a spolupr'aci, kter'a byla podeps'ana v srpnu 2010 nyn'i prich'azej'i na pr'im'ych...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!